logo

Profile do brzegów balkonowych

Krawędzie brzegowe balkonów i tarasów są stale poddawane oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Profile brzegowe Schlüter®-BARA chronią te miejsca i są estetycznym wykończeniem. Odpowiednie profile uzupełnić można w kilku krokach odpowiednim systemem rynien Schlüter®-BARIN.

Schlüter®-BARA-RHA

Schlüter®-BARA-RHA

Schlüter®-BARA-RHA jest ustawianym na wysokość profilem wykończeniowym wykonanym z barwnie powlekanego aluminium. W połączeniu z odpowiednim profilem nośnym BARA, np. BARA-RWL lub BARA-RKL służy on do ograniczenia otwartych brzegów balkonów i tarasów. W ten sposób można indywidualnie zasłaniać konstrukcje o wysokości do 220 mm.
Dalej

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK jest profilem brzegowym z kolorowego aluminium i posiada okapnik. Profil ten ułożony zostaje na gotowym jastrychu ze spadkiem i służy jako profil zakończeniowy i okapnik.
Dalej

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKE jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profi l Schlüter®-BARA-RTKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.
Schlüter®-BARA-RAKEG jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach posadzek z zespoloną warstwą oddzielającą Schlüter®-DITRA. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.
Dalej

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter®-BARA-RAP jest profilem wykończeniowym wykonanym z barwnie powlekanego aluminium. W połączeniu z profilem nośnym Schlüter®-BARA-RW służy on do osłonięcia bocznych brzegów balkonów i tarasów.
Dalej

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RK jest profilem zakończeniowym w formie teownika. Przednie ramie zamykające posiada wysunięty okapnik, który z przodu zasłania widoczny drenaż powierzchniowy TROBA.
Dalej

Schlüter®-BARA-RKK / -RKKE

Schlüter®-BARA-RKK / -RKKE

Schlüter®-BARA-RKK jest teownikowym profilem zakończeniowym z krótkim okapnikiem do układania w jastrychu ze spadkiem. Przeznaczony jest on do konstrukcji z uszczelnieniem zespolonym. Schlüter®-DITRA. Dzięki zamkniętej krawędzi otrzymuje się czyste zakończenie płytek.
Schlüter®-BARA-RKKE jest teownikowym profilem zakończeniowym z krótkim okapnikiem do układania w gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil Schlüter®-BARA-RKKE nadaje się w szczególności do konstrukcji z uszczelnieniem zespolonym Schlüter®-DITRA-DRAIN. Dzięki perforowanej krawędzi otrzymuje się czyste zakończenie płytek.
Dalej

Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter®-BARA-RKB jest profilem zakończeniowym w kształcie teownika do nanoszonych powłok. Przednie ramię zakończeniowe ma wysunięty okapnik.
Dalej

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Schlüter®-BARA-RKL jest kątowym profilem narożnym z otworami odwadniającymi wykonanym z barwnie powlekanego aluminium. Nadaje się on do wielkoformatowych elementów płytowych układanych na luźnej podsypce żwirowej lub grysowej, względnie na podkładkach.
Schlüter®-BARA-RKLT posiada wyprofilowaną w kształcie teownika komorę służącą do montażu systemu rynnowego Schlüter®-BARIN.
Dalej

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT jest profilem krawędziowym w kształcie teownika z barwnie powlekanego aluminium, służącym do ograniczenia dolnych brzegów balkonów i tarasów. Górne ramię osłania krawędź posadzki, dolne tworzy okapnik i zakrywa ewentualnie szczelinę przy drenażu powierzchniowym TROBA.
Dalej

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RTK jest profilem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profilten nadaje się do montażu rynny Schlüter®-BARIN. Na obniżonym przejściu do okapnika wykładzinę ceramiczną można wykończyć profilem Schlüter®-RONDEC lub -JOLLY. Płytki ułożyć można również w ten sposób aby wystawały ponad brzeg.
Dalej

Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKE jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profi l ten nadaje się do montażu rynny Schlüter®-BARIN. Profi l Schlüter®-BARA-RTKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.
Schlüter®-BARA-RTKEG jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profi l ten nadaje się do montażu rynny Schlüter®-BARIN. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach posadzek z zespoloną warstwą oddzielającą Schlüter®-DITRA. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.
Dalej

Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter®-BARA-RTP jest profilem brzegowym służącym do zamontowania systemu rynien Schlüter®-BARIN. Może być on zamontowany również w późniejszym czasie, na wolnej powierzchni brzegowej istniejących konstrukcji balkonowych i tarasowych.
Dalej

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW jest profilem zakończeniowym w formie kątownika ze stali nierdzewnej lub kolorowego aluminium. Służy do wykończenia niezabudowanych powierzchni brzegowych balkonów i tarasów.
Dalej

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL jest profilem zakończeniowym, w formie kątownika, z kolorowego aluminium posiadającym otwory odwadniające. Przeznaczony jest szczególnie do wykończenia wykładzin balkonowych i tarasów, które ułożone zostały luźno na żwirze lub pierścieniach z zaprawą.
Dalej

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter®-BARA-FAP jest profi lem do zakrycia czoła nadwieszonych konstrukcji balkonowych.
Dalej

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter®-BARA-HV jest łączącą taśmą samoprzylepną z polietylenu, która od góry pokryta jest włókniną, a od spodu klejącą warstwą butylową. Nadaje się ona do wykonywania kołnierza klejącego w celu pewnego szczelnego przyłączenia uszczelnienia zespolonego Schlüter®-KERDI do zakończenia brzegu z Schlüter®-BARA-RKL.
Dalej

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT jest profilem nośnym cokołu ze stali nierdzewnej który stosowany jest wtedy, gdy płytki cokołowe nie mają stabilnego podłoża.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?