logo

Konstrukcje posadzek

Podłoga Schlüter®-BEKOTEC-System jest szczególnie szybką w wykonaniu, cienkowarstwową i nie wybrzuszającą się oraz niwelującą naprężenia konstrukcją. Przy użyciu elementów grzewczych systemu Schlüter®-BEKOTEC-THERM możliwe jest wykonanie efektywnego ogrzewania podłogowego jako ceramicznej podłogi klimatyzowanej, która cechuje się niską konstrukcją warstwy, krótkim okresem budowy oraz przyjemnym ogrzewaniem.

Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC jest niezawodną konstrukcją posadzki, pozbawioną spękań i odkształceń. Funkcjonuje pewnie z jastrychami pływającymi, z jastrychami z ogrzewaniem podłogowym, gdzie elementem wykończeniowym jest płytka ceramiczna, kamień naturalny czy inny materiał.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®BEKOTEC jest niezawodną konstrukcją posadzki, systemem dla pozbawionych spękań i pewnych pod względem funkcjonowania jastrychów pływających i jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, z okładzinami z ceramiki, kamienia naturalnego lub innych materiałów.
System ten bazuje na jastrychowej płycie foliowej Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, którą układa się bezpośrednio na odpowiednio nośnym podłożu lub konwencjonalnej podłogowej izolacji cieplnej lub akustycznej. Z geometrii płyt Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F wynika minimalna grubość warstwy jastrychu 31 mm pomiędzy i 8 mm ponad wypukłościami płyty. Odstępy wypukłości są tak ułożone, aby w siatce o oczkach 75 mm można było zaciskać systemowe rury o średnicy 14 mm, służące do wykonywania ogrzewania podłogowego.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS jest niezawodną konstrukcją posadzki, pozbawioną spękań i odkształceń. Funkcjonuje pewnie z jastrychami pływającymi, z jastrychami z ogrzewaniem podłogowym, gdzie elementem wykończeniowym jest płytka ceramiczna, kamień naturalny czy inny materiał.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK jest niezawodną konstrukcją posadzki, pozbawioną spękań i odkształceń. Funkcjonuje pewnie z jastrychami pływającymi, z jastrychami z ogrzewaniem podłogowym, gdzie elementem wykończeniowym jest płytka ceramiczna, kamień naturalny czy inny materiał.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN jest pewną, nadzwyczaj cienkowarstwową konstrukcją podłogową, systemem do pozbawionych pęknięć i niezawodnych funkcjonalnie jastrychów na zewnątrz budynków z posadzkami ceramicznymi i kamiennymi.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?