logo

Schlüter®-BARA-ESOT

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BARA-ESOT jest profilem nośnym w kształcie kątownika stosowanym do klejenia płytek cokołowych na podłożu o niedostatecznej stabilności. Do tego rodzaju podłoży należą izolacje bitumiczne lub podłoża z blachy cynkowej znajdujące się na styku ścian z posadzkami balkonów lub tarasów. Od spodu płytki cokołowej w obszarze ściany należy do wysokości płytki ułożyć pasmo izolacji brzegowej. Trapezoidalnie perforowane ramię profilu Schlüter- -BARA-ESOT osadza się w kleju do płytek i przykrywa płytką posadzki. Dzięki specjalnej wytłaczanej perforacji pionowego ramienia profilu Schlüter-BARA-ESOT przylega on do pasma izolacji brzegowej w odstępie ok. 1 mm.

Kolejnym krokiem jest nałożenie kleju na spód płytki cokołowej. Następnie przykłada się ją do pionowego ramienia profilu. Wytłaczane otwory w profilu umożliwiają wniknięcie w nie kleju i zazębienie ze strukturą profilu.

Pomiędzy płytką cokołową, a płytką posadzki należy pozostawić szczelinę o 5-milimetrowej wysokości, którą całkowicie wypełnia się zaprawą spoinową. Od góry cokołu wykonuje się elastyczną spoinę, stosując w tym celu odpowiednią masę.


Schlüter®-BARA-ESOT

Obróbka

  1. Na ścianie do wysokość cokołu układa się pasmo izolacji brzegowej.
  2. Perforowane ramię mocujące profilu Schlüter-BARA-ESOT osadza się w warstwie kontaktowej podłoża pod posadzką z płytek, dociskając go przy tym do pionowego pasma izolacji brzegowej.
  3. Płytki osadza się na całej powierzchni w warstwie zaprawy na ramieniu mocującym.
  4. Na spodnią stronę płytek cokołowych nakłada się klej i dociska je do profilu cokołowego. Aby zapewnić dobrą przyczepność płytek, klej musi przeniknąć przez otwory perforacji profilu. Należy zapobiec sztywnemu połączeniu płytek cokołowych ze ścianą, układając uprzednio w tym celu pasmo izolacji brzegowej. Pomiędzy płytką cokołową, a płytką posadzki należy pozostawić szczelinę o 5-milimetrowej wysokości, którą całkowicie wypełnia się zaprawą spoinową.
  5. Od góry cokołu, w miejscu styku ze ścianą, wykonuje się elastyczną spoinę z odpowiedniej elastycznej masy spoinowej.
  6. Wskazówka: Płytka cokołowa nie może być niższa niż profil nośny, może być jednak wyższa. Należy jednakże zwrócić uwagę, aby pasmo izolacji brzegowej ułożone było na całej wysokości cokołu.

Schlüter®-BARA-ESOT

Materiał

Schlüter-BARA-ESOT jest profilem w kształcie kątownika wykonanym z blachy ze stali stopowej o grubości 0,8 mm. Oba ramiona profilu są perforowane, przy czym ramię pionowe oprócz wytłaczanych otworów posiada wybrzuszenia zapewniające odpowiedni odstęp pomiędzy profilem, a podłożem.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Schlüter-BARA-ESOT stosuje się, gdy podłoże pod płytki cokołowe nie jest wystarczająco stabilne, np. w przypadku wyprowadzanej na ścianę izolacji przeciwwilgociowej lub w przypadku, gdy cokół nie powinien być połączony na sztywno ze ścianą. Aby zapobiec gromadzeniu się wody za płytkami cokołowymi, konstrukcje ułożoną na izolacji przeciwwilgociowej należy wykonać wraz z warstwą drenażową Schlüter-TROBA-PLUS. Cokoły ułożone na Schlüter-BARA-ESOT są w stanie przejąć występujące w trakcie normalnego użytkowania obciążenia udarowe, pochodzące np. od uderzeń miotłą lub szczotką.

W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych, należy wyjaśnić przydatność profilu.


Schlüter®-BARA-ESOT

Wskazówki

Schlüter-BARA-ESOT nie wymaga żad- nych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych.


Schlüter®-BARA-ESOT

Produkty


Schlüter-BARA-ESOT


Schlüter®-BARA-ESOT

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki