logo

Impressum

Strona internetowa stanowi informację o ofercie firmy:
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn

Telefon:+ 49 23719710
Telefax:+ 49 23719711111
Email: info@schlueter.de

Zarządzający fimą: Werner Schlüter, Udo Schlüter, Marc Schlüter
Sąd: Amtsgericht Iserlohn . HRA-Nr. 2099
ILN 40 1183200 000 3
NIP: DE813037397

 

Odpowiedzialność za zawartość serwisu
Zawartość serwisu przygotowana została z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności  za prawidłowość, kompletność i aktualności zawartości.

 

Jako oferujący serwis jesteśmy zgodnie z § 7 pkt 1 TMG  odpowiedzialni za własne zawartości na stronach zgodnie z ogólnym prawem. Według §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednakże jako oferujący serwis zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub wyszukiwania okoliczności mogących wskazywać na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia i zablokowania używania informacji zgodnie z ogólnymi wymogami prawnymi pozostają nienaruszone. Tego rodzaju odpowiedzialność możliwa jest jednakże dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia odpowiednich naruszeć prawa przedmiotowe zawartości zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki na zewnętrzne strony osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te obce zawartości. Za zawartość wskazanych przez linki stron odpowiedzialny jest zawsze dany oferujący lub oddający strony do dyspozycji.Strony, do których prowadzą linki zostały sprawdzone w momencie założenia linków, że nie wykazywały niezgodnych z prawem zawartości. Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki jest jednakże niemożliwa do wykonania bez konkretnych wskazówek wskazujących na naruszanie prawa. W przypadku wyjścia na jaw faktu naruszenia prawa tego rodzaju linki zostaną natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Zawartości i dzieła zestawione na stronach przez oferującego serwis podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Przyczynki osób trzecich są jako takie zaznaczone. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystania wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora względnie wytwórcy. Zezwala się jedynie na pobieranie lub kopiowanie tej strony do celów prywatnych, nie do celów komercyjnych.

Oferujący tą stronę starają się stale na przestrzeganie praw autorskich osób trzecich wzgl. na sięganie po wytwory wykonane samodzielnie, bez licencji.

Zdjęcia: Schlüter-Systems KG, Pixelio , Fotolia, Istockphoto, Shutterstock Images, Getty Images, Corbis, Fotosearch, Thinkstockphotos i Photocase.

Ochrona danych osobowych

O ile na naszych stronach pobierane zostaną dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail) odbywa się to w miarę możliwości na bazie dobrowolności. Korzystanie z ofert i serwisów, o ile to możliwe, może odbywać się bez podawania danych osobowych.

Zwracamy uwagę na fakt, że przekazywanie danych przez internet (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Niezawodna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Niniejszym sprzeciwia się używaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku impressum przez osoby trzecie do przesyłania niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Oddający do dyspozycji niniejsze strony zastrzegają sobie wyraźnie podjęcie prawnych kroków w przypadku otrzymywania niezamawianych informacji reklamowych, na przyklad w postaci spamu.

Pobieranie i obróbka danych osobowych

Dane osobowe pobierane są jedynie, jeżeli Państwo udostępniają je nam ze swojej strony, np. w celu zamówienia dokumentów.

Państwa dane rejestracyjne podlegają obróbce dla celów reklamy i badania rynku jak również przystosowanego do wymagań kształtowania usług elektronicznych pod warunkiem wyrażenia Państwa zgody.

Użytkowanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe pobrane w ramach stron internetowych Schlüter-Systems KG wykorzystywane zostają bez Państwa zgody tylko do obsługi Państwa zapytań. Poza tym nie następuje przekazywanie ich do pozostałych osób trzecich.

Zgodę wyrażoną na wykorzystywanie danych możecie Państwo oczywiście w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Zgoda na wykorzystywanie Cookies

Schlüter-Systems KG korzysta przy Państwa wizytach na naszych stronach internetowych z cookies. Państwo mają samodzielnie możliwość określenia możliwości i zakresu stosowania cookies przez nastawienia na swoim komputerze (zwykle w przeglądarce internetowej, np.w Internet Explorer).

Wychodzimy z założenia, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez cookies w przypadku, jeżeli Państwa przeglądarka to dopuszcza. Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych wskazujemy na rozdział "Ochrona danych osobowych".

Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, serwis analityczny Google Inc. ("Google") Google Analytics korzysta z tzw. "cookies", danych tekstowych, które zapisywane zostają na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej.

Wytworzone przez cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony (włącznie z adresem IP) przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapamiętywane. Google wykorzystuje te informacje w celu analizy wykorzystania strony internetowej przez Państwa, w celu zestawienia raportów o działaniach na stronie internetowej dla oferującego serwis i w celu oferowania dalszych związanych z wykorzystywanie strony internetowej i internetu usług. Informacje te zostają także przekazywane przez Google w danym razie do osób trzecich, o ile to wymagane prawnie lub o ile osoby trzecie te dane przetwarzają na zlecenie Google. Google w żadnym przypadku nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Możecie Państwo zapobiec instalacji cookies przez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej; zwracamy jednakże uwagę na to, że w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Przez użytkowanie tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie pobranych o Państwie danych przez Google w opisany powyżej sposób i we wcześniej wspomnianym celu.

Dopuszczalne użytkowanie zawartości

Drzy korzystaniu przez Państwwa należy przestrzegać pozostałych praw autorskich, nazewnictwa i  o znakach firmowych oraz innych praw chroniących osoby trzecie. Ochronie podlegają np. wszelkie strony internetowe Schlüter-Systems KG włącznie z prezentowanymi ilustracjami i znakami firmowymi jak np. "Schlüter®-DITRA".

Nie należy rozumieć niniejszych stron internetowych jak również warunków korzystania z nich w taki sposób, że licencja lub pozostałe prawa chroniące Schlüter-Systems KG zostały udzielone. Państwo zobowiązują się do poniechania wszelkiego nadużywania zawartości stron.

Linki na strony Schlüter-Systems KG

Plasowanie linków na stronę wprowadzającą serwisu Schlüter-Systems, jak np. www.schlueter.jest dopuszczalne, gdy:

link prowadzi do całkowicie nowego ładowania strony, na którą prowadzi, w taki sposób, że strona docelowa nie zostaje umieszczona w ramce (frame), Schlüter-Systems KG powiadomione zostanie w ciągu 24 godzin po wprowadzeniu linka przez e-mail na adres press@schlueter.de, przez ukształtowanie linka wyraźnie widoczny będzie fakt, że w danym przypadku o taki chodzi / na wskazującej stronie użyte zostanie albo wyrażenie "Link do Schlüter-Systems" lub nagłówek odpowiedniej strony Schlüter-Systems KG na którą skierowany jest link, w połączeniu z wyrażeniem "Link do Schlüter-Systems" lub link oznaczony zostanie przez zastosowanie aktualnego logo firmowego Schlüter-Systems. Linki nie odpowiadające tym wymaganiom wymagają przed ich plasowaniem zgody Schlüter-Systems KG. Schlüter-Systems KG pozostawia sobie prawo na brak zgody mimo spełnienia wpomnianych powyżej wymagań.

 

 

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?