logo

Schlüter®-BARA-RAP

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-BARA-RAP jest profilem wykończeniowym wykonanym ze barwnie malowanego aluminium. W połączeniu z profilem nośnym Schlüter®-BARA-RW służy on do wykończenia bocznych brzegów balkonów i tarasów. Schlüter®-BARA-RAP nałożony zostaje na profil nośny i zapewnia pod względem optycznym dokładne wykończenie brzegu, jak również zapobiega korozji nie- chronionych brzegów wylewki jastrychowej.

Trapezoidalnie perforowane ramię profilu nośnego Schlüter®-BARA-RW osadzone zostaje na całej swej długości w kleju i dochodzi do izolacji zespolonej. Na tak przygotowany profil nośny zostaje nałożony profil Schlüter®-BARA-RAP.

Górna krawędź pionowego ramienia profilu wystaje ok. 15 mm ponad gotową powierzchnię wykładziny ceramicznej, co zapobiega niekontrolowanemu spływaniu wody poza brzegi balkonu (próg wodny).

Schlüter®-BARA-RAP

Obróbka

  1. 1. Profil nośny Schlüter®-BARA-RW należy dobrać odpowiednio do wysokości strefy brzegowej, która powinna być zakryta. Schlüter®-BARA-RW 30 w połą-- czeniu z Schlüter®-BARA-RAP w strefie brzegowej (A) jest odpowiednio dobrana do wysokości profili Schlüter®-BARA-RW na stronie czołowej (B), w ten sposób dolne krawędzie profili tworzą jednolitą linię wokół całego balkonu. (patrz tab. nr 1)
  2. Trapezoidalnie perforowane ramiona profilu nośnego Schlüter®-BARA-RW ułożyć na brzegu wylewki jastrychowej w świeżej warstwie kleju i na całej długości zaszpachlować.
  3. Używając Schlüter®-DITRA jako warstwę uszczelniającą i oddzielającą, matę tą należy ułożyć aż do krawędzi profilu. Połączenie z profilem wykonuje się stosując taśmę uszczelniającą Schlüter®-KERDI. Taśmę uszczelniającą należy nakleić za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter®-KERDI-COLL lub elastycznego kleju montażowego Schlüter®-KERDI-FIX na szerokości co najmniej 5 cm na Schlüter®-DITRA i pionowo na zagiętą krawędź Schlüter®-BARA-RW aż do miejsca przełożenia.
  4. Schlüter®-BARA-RAP nałożony zostaje na profil nośny Schlüter®-BARA-RW i może być dodatkowo zamocowany przy użytku kleju montażowego Schlüter®-KERDI-FIX.
  5. Płytki ceramiczne klejone zostają przy zachowaniu odpowiedniego odstępu spoiny w stosunku do profilu a następnie elastycznie zaspoinowane.

Tabelle 1:


Schlüter®-BARA-RAP

Materiał

Schlüter®-BARA-RAP z aluminium dostępny jest z barwną powłoką.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Schlüter®-BARA-RAP wykonany jest z chromianowanego i barwnie malowanego aluminium. Powłoka zewnętrzna profilu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie słoneczne i oddziaływania atmosferyczne. Powierzchnię licową profilu należy chronić przed ścieraniem.

W warstwie kleju, w której przyklejony został profil Schlüter®-BARA-RW nie może zbierać się woda (klejenie całopowierzchniowe), ponieważ woda o mocnym odczynie alkalicznym niszczy aluminium. W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych należy wyjaśnić możliwość stosowania profilu Schlüter®-BARA-RAP.

Schlüter®-BARA-RAP

Wskazówki

Profil Schlüter®-BARA-RAP nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Malowana proszkowo powierzchnia zewnętrzna aluminium ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni licowych usuwa się przez ich polakierowanie.

Schlüter®-BARA-RAP

Produkty


Schlüter-BARA-RAP

Uwaga: Profil nośny Schlüter®-BARA-RW należy zamawiać osobno.


Schlüter-BARA-RAP/E


Schlüter-BARA-RAP/V


Schlüter®-BARA-RAP

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki