logo

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Ceramiczna posadzka klimatyzowana

Schlüter®-BEKOTEC-THERM jest niezawodną konstrukcją posadzki o niewielkiej grubości konstrukcji. W połączeniu z należącą do systemu techniką grzewczą i regulacyjną powstaje energooszczędny i szybko reagujący system ogrzewania podłogowego o szczególnie niskiej temperaturze zasilania. System ten bazuje na płycie jastrychowej z wypukłościami, Schlüter®-BEKOTEC-EN, która ułożona jest bezpośrednio na podłożu nośnym albo na innej dostępnej w handlu warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej. Wypukłości rozłożone zostały w ten sposób, że przy wykonaniu jastrychu z ogrzewaniem podłogowym można osadzić pomiędzy nimi rury grzewcze Schlüter w rozstawie co 75 mm. Warstwa jastrychu CT-C25-F4 (ZE 20) lub CA-C25-F4 (AE 20) (wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu maks. F5) przykrywa wypukłości i rury grzewcze na grubość tylko 8–25 mm. Z tego wynika pomiędzy wypukłościami warstwa jastrychu o grubości co najmniej 32 mm. Występujące podczas procesu wiązania jastrychu rysy skurczowe przebiegają modularnie w siatce wypukłości, tak, że nie dochodzi do powstawania naprężeń powodujących odkształcenia skurczowe. Z tego względu można zrezygnować z wykonania spoin dylatacyjnych w jastrychu. Przylegające do powierzchni pionowe elementy budowlane należy oddzielić paskiem brzegowym, należy też przejmować szczeliny dylatacyjne.

Jastrychowa płyta z wypukłościami & osprzęt

Jastrychowa płyta z wypukłościami, płytą brzegową z polistyrenu, izolacja akustyczna PE, pasek brzegowy, profil dylatacyjny
Dalej

Rury grzewcze i pomoce do układania, dystrybutorzy i złącza

Rury grzewcze i pomoce do układania, dystrybutorzy i złącza

Rury grzewcze i pomoce do układania, spinki kątowe, uchwyt do rur grzewczych, Rozdzielacze obiegów & osprzęt
Dalej

Technika regulacyjna

Technika regulacyjna

Czujniki pomieszczeń Chłodzenie/Ogrzewanie, Skrzynki rozdzielcze, Napędy nastawników, Moduły sterujące, rozszerzenia
Dalej

Dalsze elementy systemowe

Dalsze elementy systemowe


Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?