logo

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG jest profi lem zakończeniowym z okapnikiem do wykończenia otwartych krawędzi konstrukcji balkonów i tarasów, posiadających gotowy jastrych ze spadkiem.

Profil Schlüter®-BARA-RAKE nadaje się w szczególności do konstrukcji z drenażem zespolonym Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana krawędź profilu umożliwia estetyczne wykończenie.

Profil zakrywa poza tym otwarty brzeg ułożonego pod posadzką drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN, przy czym dzięki perforacji zapewniony jest dostateczny przekrój do odwodnienia i wentylacji konstrukcji.

Trapezoidalnie perforowane ramie mocujące profi lu Schlüter®-BARA-RAKE przykleja się na krawędzi jastrychu za pomocą hydraulicznie wiążącego kleju do płytek.

Jako uszczelnienie zespolone można stosować Schlüter®-KERDI. Możliwe jest również zastosowanie szpachlowych mas uszczelniających na bazie chemicznej.

Profil Schlüter®-BARA-RAKEG przeznaczony jest do konstrukcji z zespolonym oddzieleniem Schlüter®-DITRA 25. Dzięki zamkniętej krawędzi profi lu uzyskuje się estetyczne wykończenie.

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG pozwala na eleganckie wykończenie niezabudowanych krawędzi jastrychu, chroniąc je jednocześnie przed zwietrzeniem i rozpadem.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Obróbka Schlüter®-BARA-RAKE

 1. Schlüter®-BARA-RAKE dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Schlüter®-BARA-RAKE jako profi l zakończeniowy osadzić perforowanym ramieniem mocującym na krawędzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju i w całości zaszpachlować.
 3. Schlüter®-KERDI należy doprowadzić do wyprofi lowanego rowka wystającej części profi lu Schlüter®-BARA-RAKE i przykleić klejem uszczelniającym Schlüter®-KERDI-COLL.
 4. W przypadku stosowania mas uszczelniających szpachlowych perforowane ramię mocujące Schlüter®-BARA-RAKE osadzić na otwartej krawędzi konstrukcji w systemie uszczelniającym. Uszczelnienie powierzchniowe należy doprowadzić do wyprofi lowanego rowka wystającej części profilu.
  Przy obróbce zespolonego systemu uszczelniającego należy dostosować się do wskazówek producenta wyrobów.
 5. Na uszczelnienie zespolone przykleja się drenaż zespolony Schlüter®-DITRA-DRAIN, przy czym ten ostatni doprowadza się od spodu do uformowanego na profi lu ogranicznika spoiny. Należy zwrócić uwagę, żeby podczas układania posadzki nie zamknąć przestrzeni drenażowej.
 6. Następnie na łożu klejowym układa się płytki w metodzie cienkowarstwowej, przestrzegając przy tym wskazówek wykonawczych znajdujących się w prospekcie 6.2 Schlüter®-DITRA-DRAIN. Płytki należy ułożyć z odpowiednią spoiną między profi lem Schlüter®-BARA-RAKE i wypełnić ją elastycznym materiałem spoinowym.
 7. Wskazówki: Do narożników wewnętrznych / zewnętrznych dostępne są gotowe kształtki. Połączenie poszczególnych końcówek Schlüter®-BARA-RAKE pomiędzy sobą wykonuje się, pozostawiając w miejscach styków ok. 5-milimetrowy odstęp, który zakrywa się następnie zakładanymi na spoiny łącznikami. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczących robót posadzkarskich. Wszystkie stosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadawać się do stosowania na zewnątrz.


Obróbka Schlüter®-BARA-RAKEG

 1. Schlüter®-BARA-RAKEG dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Schlüter®-BARA-RAKEG jako profil zakończeniowy osadzić perforowanym ramieniem mocującym na krawędzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju i w całości zaszpachlować.
 3. Schlüter®-DITRA 25 doprowadzić do ramienia mocującego. Połączenie z profi lem wykonać przy pomocy taśmy uszczelniającej Schlüter®-KERDI. Taśmę uszczelniającą nakleić klejem Schlüter®-KERDI-COLL z co najmniej 5-centymetrowym zakładem na Schlüter®-DITRA ponad całym ramieniem mocującym i doprowadzić do wyprofi lowanego rowka wystającej części profi lu Schlüter®-BARA-RAKEG. Następnie na kleju metodą cienkowarstwową układa się płytki, przestrzegając przy tym wskazówek wykonawczych znajdujących się w prospekcie 6.1 Schlüter®-DITRA, przy czym płytki należy ułożyć z odpowiednią spoiną między profi lem Schlüter®-BARA-RAKEG i wypełnić ją elastycznym materiałem spoinowym.
 4. W przypadku stosowania mas uszczelniających szpachlowych perforowane ramię mocujące Schlüter®-BARA-RAKEG osadzić na otwartej krawędzi konstrukcji w systemie uszczelniającym. Uszczelnienie powierzchniowe należy doprowadzić do wyprofilowanego rowka wystającej części profilu. Przy obróbce zespolonego systemu uszczelniającego należy stosować się do wskazówek producenta wyrobów.
 5. Wskazówki: Do narożników wewnętrznych / zewnętrznych dostępne są gotowe kształtki. Połączenie poszczególnych końcówek Schlüter®-BARA-RAKEG pomiędzy sobą wykonuje się, pozostawiając w miejscach styków ok. 5-milimetrowy odstęp, który zakrywa się następnie zakładanymi na spoiny łącznikami. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczących robót posadzkarskich. Wszystkie stosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadawać się do stosowania na zewnątrz.

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Materiał

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG wykonany jest z chromianowanego i barwnie powlekanego aluminium.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Malowana proszkowo powłoka zewnętrzna profi lu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie UV i oddziaływania atmosferyczne. Powierzchnię licową profi lu należy chronić przed ścieraniem.

W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych, należy sprawdzić możliwość stosowania profi lu Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Wskazówki

Profil Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych.

Powlekana powierzchnia zewnętrzna aluminium jest odporna na promienie UV i ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni licowych usuwa się przez ich polakierowanie.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG


<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter®-BARA-RAKE jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil Schlüter®-BARA-RTKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.

<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE

* Do nr art. dodać kolor (np. RAKE 15 PG). Kolory:
GM = szary metaliczny, RAL 9006
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/I


Schlüter-BARA-RTKE/V


<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKEG jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach posadzek z zespoloną warstwą oddzielającą Schlüter®-DITRA 25. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.

<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG

* Do nr art. dodać kolor (np. RAKEG 15 PG). Kolory:
GM = szary metaliczny, RAL 9006
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/I


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki