logo

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG jest profilem z okapnikiem służącym do wykończenia nieosłoniętych krawędzi konstrukcji balkonów i tarasów, montowanym na warstwie jastrychu ułożonego ze spadkiem.. 

Profil Schlüter-BARA-RAKE nadaje się w szczególności do konstrukcji z drenażem zespolonym Schlüter-DITRA-DRAIN. 

Perforowana krawędź profilu umożliwia estetyczne wykończenie. Profil zakrywa poza tym otwartą krawędź ułożonego pod posadzką drenażu zespolonego Schlüter-DITRA-DRAIN, przy czym dzięki perforacji zapewniony jest dostateczny przekrój do odwodnienia i wentylacji konstrukcji. Trapezoidalnie perforowane ramie mocujące profilu Schlüter-BARA-RAKE przykleja się na krawędzi jastrychu za pomocą hydraulicznie wiążącego kleju do płytek. Jako uszczelnienie zespolone można stosować Schlüter-KERDI. Możliwe jest również zastosowanie szpachlowych mas uszczelniających na bazie chemicznej.

Profil Schlüter-BARA-RAKEG przeznaczony jest do konstrukcji z zespolonym oddzieleniem Schlüter-DITRA. Dzięki zamkniętej krawędzi profilu uzyskuje się estetyczne wykończenie. 

Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG umożliwia estetyczne zakończenie nieosłoniętych krawędzi jastrychu, chroniąc je jednocześnie przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Obróbka Schlüter®-BARA-RAKE

 1. Schlüter-BARA-RAKE dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Schlüter-BARA-RAKE jako profil zakończeniowy osadzić perforowanym ramieniem mocującym na krawędzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju i w całości zaszpachlować.
 3. Schlüter-KERDI należy doprowadzić do wyprofilowanego rowka wystającej części profilu Schlüter-BARA-RAKE i przykleić klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-COLL-L.
 4. W przypadku stosowania mas uszczelniających szpachlowych perforowane ramię mocujące Schlüter-BARA-RAKE osadzić na otwartej krawędzi konstrukcji w systemie uszczelniającym. Uszczelnienie powierzchniowe należy doprowadzić do wyprofilowanego rowka wystającej części profilu. 
  Przy obróbce zespolonego systemu uszczelniającego należy dostosować się do wskazówek producenta wyrobów.
 5. Na uszczelnienie zespolone przykleja się drenaż zespolony Schlüter-DITRA-DRAIN, przy czym ten ostatni doprowadza się od spodu do uformowanego na profilu ogranicznika spoiny. Należy zwrócić uwagę, żeby podczas układania posadzki nie zamknąć przestrzeni drenażowej.
 6. Następnie na łożu klejowym układa się płytki w metodzie cienkowarstwowej, przestrzegając przy tym wskazówek wykonawczych znajdujących się w prospekcie 6.2 Schlüter-DITRA-DRAIN. Płytki należy ułożyć z odpowiednią spoiną między profilem Schlüter-BARA-RAKE i wypełnić ją elastycznym materiałem spoinowym.
 7. Wskazówka: do narożników wewnętrznych i zewnętrznych dostępne są gotowe prefabrykowane kształtki. Połączenia pomiędzy sobą poszczególnych profili BARA-RAKE wykonuje się, pozostawiając w miejscach styków ok. 5-milimetrowy odstęp, który zakrywa się zakładanymi na spoiny łącznikami montowanymi na klej montażowy KERDI-FIX. 
  Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczących robót posadzkarskich. Wszystkie stosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadawać się do stosowania na zewnątrz.

Obróbka Schlüter®-BARA-RAKEG

 1. Schlüter-BARA-RAKEG dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Schlüter-BARA-RAKEG jako profil zakończeniowy osadzić perforowanym ramieniem mocującym na krawędzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju i w całości zaszpachlować
 3. Schlüter-DITRA doprowadzić do ramienia mocującego. Połączenie z profilem wykonać przy pomocy taśmy uszczelniającej Schlüter-KERDI-KEBA. Taśma uszczelniająca musi być przyklejona co najmniej 5 cm na matę DITRA 25, a z drugiej strony do miejsca powyżej wyprofilowanych rowków wysuniętej do przodu powierzchni profilu Schlüter-BARA-RAKEG za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L, lub kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX. Następnie na kleju metodą cienkowarstwową układa się płytki, przestrzegając przy tym wskazówek wykonawczych znajdujących się w prospekcie 6.1 Schlüter-DITRA, przy czym płytki należy ułożyć z odpowiednią spoiną między profilem Schlüter-BARA-RAKEG i wypełnić ją elastycznym materiałem spoinowym.
 4. W przypadku stosowania mas uszczelniających szpachlowych perforowane ramię mocujące Schlüter-BARA-RAKEG osadzić na otwartej krawędzi konstrukcji w systemie uszczelniającym. Uszczelnienie powierzchniowe należy doprowadzić do wyprofilowanego rowka wystającej części profilu. Przy obróbce zespolonego systemu uszczelniającego należy stosować się do wskazówek producenta wyrobów.
 5. Wskazówka: do narożników wewnętrznych i zewnętrznych dostępne są gotowe prefabrykowane kształtki. Połączenia pomiędzy sobą poszczególnych profili BARA-RAKEG wykonuje się, pozostawiając w miejscach styków ok. 5-milimetrowy odstęp, który zakrywa się zakładanymi na spoiny łącznikami montowanymi na klej montażowy KERDI-FIX. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczących robót posadzkarskich.

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Materiał

Profil jest dostępny w następujących wersjach materiałowych:
AC = aluminium barwnie lakierowane
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
powlekana powierzchnia zewnętrzna profilu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie UV i oddziaływania atmosferyczne.
Powierzchnię licową profilu należy chronić przed porysowaniem. W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych, należy wyjaśnić możliwość stosowania profilu BARA-RAKE/-RAKEG.

Schlüter-BARA-RAKE i -RAKEG serii MyDesign by Schlüter-Systems* można indywidualnie lakierować proszkowo w 190 kolorach karty kolorystycznej RAL-Classic.
* W przypadku pytań dotyczących MyDesign by Schlüter-Systems, nasi doradcy techniczni w terenie oraz zespół sprzedaży techniki użytkowej chętnie służą pomocą.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Wskazówki

Profil Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych.

Powlekana powierzchnia zewnętrzna aluminium jest odporna na promienie UV i trwale zachowuje kolor. Uszkodzenia powierzchni licowych usuwa się przez ich polakierowanie.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG


<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter®-BARA-RAKE jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil Schlüter®-BARA-RTKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.

<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE

* Do nr art. dodać kolor (np. RAKE 15 PG). Kolory:
GM = szary metaliczny, RAL 9006
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“


Schlüter®-BARA-RAKE MyDesign

Produkt ten jest częścią naszego nowego programu MyDesign w różnych wariantach, dzięki czemu jest dostępny w 190 odcieniach kolorów RAL Classic. Wszystkie informacje, na przykład o procesie zamawiania, są dostępne na naszej stronie MyDesign.

Schlüter®-BARA-RAKE MyDesign

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RAKE 10 A)


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/I


Schlüter-BARA-RTKE/V


<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKEG jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach posadzek z zespoloną warstwą oddzielającą Schlüter®-DITRA. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.

<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG

* Do nr art. dodać kolor (np. RAKEG 15 PG). Kolory:
GM = szary metaliczny, RAL 9006
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“


Schlüter®-BARA-RAKEG MyDesign

Produkt ten jest częścią naszego nowego programu MyDesign w różnych wariantach, dzięki czemu jest dostępny w 190 odcieniach kolorów RAL Classic. Wszystkie informacje, na przykład o procesie zamawiania, są dostępne na naszej stronie MyDesign.

Schlüter®-BARA-RAKEG MyDesign

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RAKEG 4 A)


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/I


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki