logo

Schlüter®-BARA-RT

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BARA-RT jest profilem wykończeniowym w kształcie teownika do posadzek na balkonach i tarasach. Można stosować go do konstrukcji z podsypką żwirową, podporami lub przy konstrukcjach zespolonych.

Przy układaniu samonośnych płyt na podporach z zaprawy lub na podbudowie żwirowej / grysowej Schlüter-BARA-RT układa się trapezoidalnie perforowanym ramieniem mocującym w obszarze brzegowym na macie drenażowej Schlüter-TROBA lub Schlüter-TROBA-PLUS i odpowiednio ustawia w poziomie i pionie. Pionowe ramię zamykające zakrywa całą konstrukcję posadzki i umożliwia odpływ wody z warstwy drenażowej. Profile o wysokościach od 9 mm do 65 mm umożliwiają odpowiednie wykończenie krawędzi balkonu lub tarasu.

Poza tym profil można stosować w połączeniu z okładziną z płytek. Profil krawędziowy Schlüter-BARA-RT osadza się jego wyposażonym w trapezowe otwory ramieniem na całej powierzchni w kleju i łączy z uszczelnieniem zespolonym.

Schlüter-BARA-RT z wyposażonym w trapezowe otwory ramieniem mocującym można w trakcie wykonywania poszczególnych osadzić na całej powierzchni w jastrychu, przy czym podłoże z zaprawy można zaciągnąć na odpowiedniej wysokości powyżej krawędzi profilu.

Pomiędzy warstwą izolacji i jastrychem należy ułożyć Schlüter-TROBA-PLUS jako drenaż powierzchniowy, aby nie dochodziło do gromadzenia się wody w warstwie jastrychu.

Przy stosowaniu Schlüter-DITRA, jastrych należy ułożyć do wysokości 3 mm poniżej górnej krawędzi profilu. Profil zapewnia estetyczne wykończenie krawędzi i zakrywa brzegi płytek, jak również jastrychu.

Uwaga: jako zakrywający profil o regulowanej wysokości z barwnie powlekanego aluminium jest do dyspozycji Schlüter-BARA-RHA. Jest on nasuwany na profil Schlüter-BARA-RT i służy jako estetyczne zakończenie brzegu balkonu lub tarasu.


Schlüter®-BARA-RT

Obróbka

Obróbka w przypadku układania samonośnych elementów płytowych na podporach z zaprawy lub podłożu żwirowym / grysowym (rys. 1 do 3)

 1. Schlüter-BARA-RT dobrać odpowiednio do wysokości zakrywanej krawędzi. Do narożników zewnętrznych dostępne są prefabrykowane kształtki narożne. Profile na długości układane są z zachowaniem między nimi przerwy ok. 5 mm. W to miejsce wciskane są łączniki przytwierdzane dodatkowo klejem KERDI-FIX. Klej nakładamy tylko na jeden profil, zapewniając w ten sposób ew. ruch profili.
 2. Trapezoidalnie perforowane ramię profilu wykończeniowego Schlüter-BARA-RT osadzić punktowo w cienkowarstwowej warstwie kontaktowej na uprzednio ułożonej macie drenażowej Schlüter-TROBA-PLUS i ewentualnie ustawić w poziomie i pionie. Przy układaniu płytek na podłożu żwirowym układa się matę drenażową Schlüter-TROBA i następnie Schlüter-BARA-RT mocuje punktowo w zaprawie.
 3. 1 W przypadku stosowania Schlüter-BARA-RT jako listwy podtrzymującej żwir (rys. 1), podsypkę żwirową wykonuje się w zależności od grubości okładziny, odpowiednio poniżej górnej krawędzi pionowego ramienia profilu. Następnie na tak wyrównanym podłożu luzem układa się posadzkę z płyt samonośnych.
  3.2 Przy układaniu na Schlüter-TROBA-PLUS z szalunkowymi pierścieniami cienkowarstwowymi (rys. 2) Schlüter-TROBA-STELZ-DR, profil Schlüter-BARA-RT zakrywa wolną krawędź konstrukcji posadzki. Zewnętrzne punkty podparcia ustawia się przy tym na perforowanym ramieniu mocującym Schlüter-BARA-RT. Następnie na punktach podparcia układa się samonośne elementy płytowe.
  3.3 Przy stosowaniu pierścieni Schlüter-TROBA-STELZ-MR (rys. 3) profil Schlüter-BARA-RT osadza się punktowo w zaprawie. Profil wykończeniowy zakrywa wolną krawędź konstrukcji posadzki. Następnie na punktach podparcia układa się samonośne elementy płytowe.


Wskazówka: Aby zapewnić niezakłócony odpływ wody na obrzeżu konstrukcji posadzki należy zapewnić możliwie dużą przestrzeń dla odpływu wody.


Obróbka w przypadku układania na sztywno w połączeniu z posadzką z płytek (rys. 4 do 5)

 1. Schlüter-BARA-RT dobrać odpowiednio do wysokości zakrywanej krawędzi. Do narożników zewnętrznych dostępne są prefabrykowane kształtki narożne. Profile na długości układane są z zachowaniem między nimi przerwy ok. 5 mm. W to miejsce wciskane są łączniki przytwierdzane dodatkowo klejem KERDI-FIX. Klej nakładamy tylko na jeden profil, zapewniając w ten sposób ew. ruch profili.
 2. Profil zakończeniowy krawędzi Schlüter-BARA-RT z trapezoidalnie perforowanym ramieniem mocującym ułożyć na krawędzi jastrychu (rys. 4) względnie na uprzednio ułożonej macie drenażowej Schlüter-DITRA-DRAIN (rys. 5) w warstwie kontaktowej z kleju cienkowarstwowego i całkowicie przeszpachlować.
 3. W przypadku stosowania Schlüter- DITRA należy doprowadzić ją aż do ramienia mocującego. Połączenie z profilem należy wykonać przy użyciu taśmy uszczelniającej Schlüter-KERDI-KEBA. Taśmę uszczelniającą należy przykleić klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-COLL-L lub klejem montażowym Schlüter-KERDI-FIX na szerokości co najmniej 5 cm na Schlüter-DITRA i doprowadzić do odgiętej krawędzi Schlüter-BARA-RT.
 4. Płytki układa się zachowując odpowiedną odległość do ramienia profilu wykończeniowego i wykonuje elastyczną spoinę.


Obróbka w przypadku jastrychu (rys. 6)

 1. Schlüter-BARA-RT mocuje się w obszarze brzegowym na zaprawie i ustawia w poziomie i pionie. Do narożników zewnętrznych dostępne są prefabrykowane kształtki narożne. Profile na długości układane są z zachowaniem między nimi przerwy ok. 5 mm. W to miejsce wciskane są łączniki przytwierdzane dodatkowo klejem KERDI-FIX. Klej nakładamy tylko na jeden profil, zapewniając w ten sposób ew. ruch profil.
 2. W celu wykonania warstwy dociskowej, do odpowiedniej wysokości wylewa się jastrych, który ze spadkiem dochodzi do górnej krawędzi profilu Schlüter- BARA-RT lub o grubość płytek poniżej. Do wbudowania maty oddzielającej i uszczelniającej Schlüter-DITRA jastrych należy wykonać o 3 mm poniżej górnej krawędzi profilu.


Wskazówka: Pomiędzy uszczelnieniem, a jastrychem należy ułożyć Schlüter-TROBA lub Schlüter-TROBA-PLUS jako drenaż powierzchniowy.


Schlüter®-BARA-RT

Materiał

Profil dostępny jest w wersji:

 • AC = aluminium malowane proszkowo


Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Schlüter-BARA-RT wykonany jest z barwnie powlekanego aluminium, formowanego w procesie walcowania na zimno ze zwojów blachy aluminiowej. Powłoka zewnętrzna profilu nie zmienia kolorów, jest odporna na promienie UV i warunki atmosferyczne. Powierzchnię licową profilu należy chronić przed ścieraniem.

W cienkowarstwowej warstwie kleju, w której osadzony jest Schlüter-BARA-RT nie może dochodzić do zbierania się wody (klejenie na całej powierzchni), gdyż woda o silnych właściwościach zasadowych niekorzystnie oddziałuje na aluminium.

W szczególnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych, należy sprawdzić możliwość stosowania profilu Schlüter-BARA-RT.


Schlüter®-BARA-RT

Wskazówki

Schlüter-BARA-RT nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwujących lub pielęgnacyjnych. Powlekana powierzchnia licowa aluminium ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni usunąć można przez ich polakierowanie.


Schlüter®-BARA-RT

Produkty


Schlüter-BARA-RT

* Do nr art. dodać kolor (np. RT 12/16 SB). Kolory:
BW = biel brylantowa, RAL 9003
GM = szary metaliczny, RAL 9006
HB = jasnobeżowy, RAL 1019
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“
RB = brąz sarni, RAL 8003
SB = czarnobrązowy, RAL 8019

** Do nr art. dodać kolor (np. RT 20/50 GM). Kolory:
GM = szary metaliczny, RAL 9006
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“


Schlüter-BARA-RT/E


Schlüter-BARA-RT/V


Schlüter®-BARA-RT

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki  


Profile Schlüter® z perforacją radialną
Profile Schlüter® z perforacją radialną