logo

Schlüter®-BARA-RTK

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-BARA-RTK jest profilem zakończeniowym do otwartych krawędzi konstrukcji posadzek balkonów i tarasów, do montażu na gotowym jastrychu z spadkiem.

Dzięki obniżeniu wysuniętej części okapnika, do wykończenia powierzchni płytek możliwe jest zastosowanie profili ochronnych do krawędzi Schlüter®-JOLLY w kolorze zakończeniowego profilu balkonowego.

Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące profilu Schlüter®-BARA-RTK przykleja się w obszarze krawędzi, stosując hydraulicznie wiążący klej do płytek.

Jako uszczelnienie zespolone stosować można Schlüter®-DITRA 25. Możliwe jest również zastosowanie szpachlowych mas uszczelniających na bazie chemicznej lub innych izolacji zgodnych z normą DIN 18 195, część 5.

W dolnej krawędzi czołowej części profilu Schlüter®-BARA-RTK umiejscowiona jest wyprofilowana w kształcie litery T komora, służąca do mocowania rynny Schlüter®-BARIN.

Dzięki podłużnym otworom w systemie Schlüter®-BARIN możliwa jest regulacja wysokości położenia rynny.


Schlüter®-BARA-RTK

Obróbka

  1. Perforowane ramię mocujące profilu Schlüter®-BARA-RTK, pełniącego rolę kątownika zakończeniowego i profilu nośnego rynny (dla Schlüter®-BARIN), osadza się na krawędzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju cien ko warstwowego i całkowicie zaszpach lowuje.
  2. Schlüter®-DITRA 25 doprowadza się aż do ramienia mocującego. Połączenie z profilem wykonuje się stosując taśmę uszczelniającą Schlüter®-KERDI.
    Taśmę uszczelniającą nakleja się 5 cm na Schlüter®-DITRA 25 i prowadzi do podciętego wyprofilowania wysuniętego kołnierza do klejenia Schlüter®-BARA-RTK za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter®-KERDI-COLL lub kleju montażowego Schlüter®-KERDI-FIX. Następnie, przestrzegając odpowiednich wskazówek wykona wc zych 6.1 Schlüter®-DITRA 25, układać można płytki na zaprawie cienkowarstwowej , przy czym na krawędzi posadzki powinny one mniej więcej licować z okapnikiem Schlüter®-BARA-RTK. W przypadku stosowania krawędziowych profili ochronnych Schlüter®-JOLLY klej do płytek nanosi się na Schlüter®-KERDI i profil osadza całkowicie w kleju.
  3. W przypadku stosowania szpachlowych mas uszczelniających, Schlüter®-BARA-RTK osadza się perforowanym ramieniem mocującym na krawędzi jastrychu pod warstwą izolacji. Powierzchniową warstwę uszczelniającą doprowadza się do podciętego wyprofilowania wysuniętej części profilu. Przy obróbce systemów uszczelniających stosować się do odpowiednich wskazówek wykonawczych danych producentów.
  4. W przypadku stosowania izolacji powierzchniowej zgodnej z normą DIN 18 195, część 5, perforowane ramię mocujące Schlüter®-BARA-RTK przykleja się w obszarze krawędzi odpowiednią zaprawą cienkowarstwową do jastrychu ze spadkiem. Nałożenie warstwy wyrównawczej w obszarze przejściowym pomiędzy jastrychem, a ramieniem mocującym zapobiega pow stawaniu przeszkód w spadku powierzchni w pobliżu krawędzi. Wykonywana następnie izolacja powie rzch niowa musi być doprowadzona do podciętego wyprofilowania wystającego do przodu okapnika i w tym miejscu przyklejona.
  5. Na izolacji powierzchniowej zgodnej z normą DIN 18 195, część 5, wykonuje się kolejne warstwy konstrukcji posadzki - zachowując obowiązujące przepisy techniczne - przez wbudowanie warstwy drenażowej przykrytej warstwą rozkładającą obciążenia lub warstwą żwiru, względnie w postaci nawierzchni użytkowej z wielkoformatowych ele mentów płytowych na podstawach.
  6. Po wykonaniu posadzki można rozpocząć mocowania systemu rynien do profilu Schlüter®-BARA-RTK przy użyciu dostarczanych śrub. Dzięki podłużnym otworom możliwe jest wykonanie nachylenia rynny odpowiednio do potrzeb.
  7. Wskazówki: Do narożników wewnętrznych i zewnętrznych dostępne są gotowe kształtki. Połączenie poszczególnych profili Schlüter®-BARA-RTK pomiędzy sobą wykonuje się, pozostawiając w miejscach styku ok. 5-milimetrowy odstęp, który zakrywa się następnie zakładanymi na spoiny łącznikami. W przypadku stosowania profilu ochronnego do narożników, łącznik należy skrócić w zaznaczonym miejscu i przykleić do profilu krawędziowego silikonem (patrz rys. 1). Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczą cych danych konstrukcji posadzek. Wszystkie stosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadawać się do stoso wania na zewnątrz.

Abbildung 1


Schlüter®-BARA-RTK

Materiał

Schlüter®-BARA-RTK wykonany jest chromianowanego i barwnie powlekanego aluminium.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Malowana proszkowo powierzchnia zewnętrzna  profilu aluminiowego ma trwały kolor  i jest odporna na promienie UV i oddziaływania atmosferyczne. Powierzchnię licową profilu należy chronić przed ściera niem.

W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych, należy wyjaśnić możliwość stosowania profilu Schlüter®-BARA-RTK.


Schlüter®-BARA-RTK

Wskazówki

Profil Schlüter®-BARA-RTK nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Powlekana powierzchnia zewnętrzna aluminiowego profilu jest odporna na promienie UV i ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni licowych usuwa się przez ich polakierowanie.


Schlüter®-BARA-RTK

Produkty


Schlüter-BARA-RTK

* Do nr art. dodać kolor (np. E90 / RTK 30 SB). Kolory:
BW = biel brylantowa, RAL 9003
GM = szary metaliczny, RAL 9006
HB = jasnobeżowy, RAL 1019
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“
RB = brąz sarni, RAL 8003
SB = czarnobrązowy, RAL 8019


Schlüter-BARA-RTK/E


Schlüter-BARA-RTK/E


Schlüter-BARA-RTK/I


Schlüter-BARA-RT/V


Schlüter-BARA-RT/EK


Schlüter®-BARA-RTK

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki