logo

Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-BARA-RTKE/-RTKEG są profilami zakańczającymi nieosłonięte krawędzie konstrukcji balkonów i tarasów, montowanymi na warstwie jastrychu ułożonego ze spadkiem.

Profil Schlüter-BARA-RTKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z drenażem zespolonym Schlüter-DITRA-DRAIN. Dzięki perforowanej listwie otrzymuje się estetyczne wykończenie krawędzi płytek. Poza tym profil ten zakrywa otwarty brzeg ułożonego pod płytkami drenażu zespolonego Schlüter-DITRA-DRAIN, a przy tym odpowiednie otwory zapewniają dostateczny odpływ wody i wentylację.

Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące profilu Schlüter-BARA-RTKE przykleja się w obszarze krawędzi, stosując hydraulicznie wiążący klej do płytek. Jako uszczelnienie zespolone stosować można Schlüter-KERDI, które przykrywa perforowane ramię mocujące a połączone jest w pewny sposób klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-COLL-L.
W przypadku stosowania szpachlowych mas uszczelniających innych producentów należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych.

Profil Schlüter-BARA-RTKEG opracowany został do stosowania w konstrukcjach z zespolonym oddzieleniem Schlüter-­DITRA. Wystający do góry element (przedłużenie okapnika) estetycznie maskuje krawędzie płytek). W dolnej krawędzi czołowej części profilu Schlüter-BARA-RTKE/-RTKEG umiejscowiona jest wyprofilowana w kształcie litery T wnęka, służąca do mocowania rynny Schlüter-BARIN. Podłużne otwory montażowe w ramieniu mocującym Schlüter-BARIN umożliwiają ustawienie spadku przy montażu rynny.


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Obróbka Schlüter®-BARA-RTKE

Obróbka Schlüter®-BARA-RTKE

 1. Schlüter-BARA-RTKE dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Perforowane ramię mocujące profilu Schlüter-BARA-RTKE, pełniącego rolę kątownika zakończeniowego i profilu nośnego rynny (dla Schlüter-BARIN), osadza się na krawędzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju cienkowarstwowego i całkowicie zaszpachlowuje.
 3. Mata KERDI jest wklejana na ramię mocujące aż do miejsca powyżej wyprofilowanych rowków wysuniętej do przodu powierzchni profilu BARA-RTKE, za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L lub kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX.
 4. W przypadku stosowania szpachlowych mas uszczelniających, Schlüter-BARA-RTKE osadza się perforowanym ramieniem mocującym w systemie uszczelniającym na krawędzi konstrukcji.
  Powierzchniową warstwę uszczelniającą doprowadza się do podciętego wyprofilowania wysuniętej części profilu. Przy obróbce systemów uszczelniających stosować się do odpowiednich wskazówek wykonawczych danych producentów.
 5. Na uszczelnieniu zespolonym nakleja się drenaż zespolony Schlüter-DITRA-DRAIN, przy czym doprowadza się go aż pod uformowany na profilu mostek spoinowy. Wysokość 23 mm nadaje się także do stosowania z Schlüter-DITRA-DRAIN 8. Należy zwrócić uwagę, aby nie zatkać przestrzeni drenażowej podczas układania posadzki.
 6. Następnie można przystąpić do układania płytek metodą cienkowarstwową przy stosowaniu się do odpowiednich wskazówek wykonawczych 6.2 Schlüter-DITRA-DRAIN, przy czym płytki należy ułożyć z odpowiednim odstępem od ramienia zakończeniowego profilu Schlüter-­BARA-RTKE i spoinę wykonać jako spoinę elastyczną.
 7. Po wykonaniu posadzki można rozpocząć mocowanie systemu rynien do profilu Schlüter-BARA przy użyciu dostarczanych śrub. Dzięki podłużnym otworom możliwe jest wykonanie nachylenia rynny odpowiednio do potrzeb.
 8. Wskazówka: do narożników wewnętrznych i zewnętrznych dostępne są gotowe prefabrykowane kształtki. Połączenia pomiędzy sobą poszczególnych profili BARA-RTKE wykonuje się, pozostawiając w miejscach styków ok. 5-milimetrowy odstęp, który zakrywa się zakładanymi na spoiny łącznikami montowanymi na klej montażowy KERDI-FIX. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczących robót posadzkarskich. Wszystkie stosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadające się do stosowania na zewnątrz.

Obróbka Schlüter®-BARA-RTKEG

 1. Schlüter-BARA-RTKEG dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące profilu Schlüter-BARA-RTKEG, pełniącego rolę kątownika zakończeniowego i profilu nośnego rynny (dla Schlüter-­BARIN), osadza się na krawędzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju cienkowarstwowego i całkowicie zaszpachlowuje.
 3. Matę DITRA układa się aż do ramienia mocującego. Połączenie z profilem wykonuje się wklejając taśmę uszczelniającą Schlüter-KERDI. Taśma uszczelniająca musi być przyklejona co najmniej 5 cm na matę DITRA i do miejsca powyżej wyprofilowanych rowków wysuniętej do przodu powierzchni profilu BARA-RTKEG za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L lub kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX. Następnie, przestrzegając odpowiednich wskazówek wykonawczych z opisu technicznego 6.1 Schlüter-DITRA można układać płytki na zaprawie cienkowarstwowej.
 4. W przypadku stosowania szpachlowych mas uszczelniających, Schlüter-BARA-RTKEG osadza się trapezoidalnie perforowanym ramieniem mocującym w systemie uszczelniającym na krawędzi konstrukcji. Powierzchniową warstwę uszczelniającą doprowadza się do podciętego wyprofilowania wysuniętej części profilu. Przy obróbce systemów uszczelniających należy stosować się do odpowiednich wskazówek wykonawczych danych producentów.
  Przy stosowaniu innych systemów uszczelniających przestrzegać wskazówek producenta.
 5. Po wykonaniu posadzki można rozpocząć mocowanie systemu rynien do profilu Schlüter-BARA przy użyciu dostarczanych śrub. Dzięki podłużnym otworom możliwe jest wykonanie nachylenia rynny odpowiednio do potrzeb.

Wskazówka:
do narożników wewnętrznych i zewnętrznych dostępne są gotowe prefabrykowane kształtki. Połączenia pomiędzy sobą poszczególnych profili BARA-RTKE wykonuje się, pozostawiając w miejscach styków ok. 5-milimetrowy odstęp, który zakrywa się zakładanymi na spoiny łącznikami montowanymi na klej montażowy KERDI-FIX. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczących robót posadzkarskich. Wszystkie stosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadające się do stosowania na zewnątrz.


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Materiał

Profile dostępne są w następujących wersjach materiałowych:

 • AC = aluminium barwnie lakierowane

Właściwości materiału i zakres
zastosowania:

Powlekana powierzchnia zewnętrzna profilu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie UV i oddziaływania atmosferyczne. Powierzchnię licową profilu należy chronić przed porysowaniem.
W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych, należy wyjaśnić możliwość stosowania profilu Schlüter-BARA-RTKE/-RTKEG.


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Wskazówki

Schlüter-BARA-RTKE/-RTKEG nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Powlekana powierzchnia zewnętrzna aluminiowego profilu jest odporna na promienie UV i ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni licowych usuwa się przez ich polakierowanie.


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG


<a name='rtke'></a>Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil ten nadaje się do montażu rynny Schlüter®-BARIN. Profil Schlüter®-BARA-RTKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.

<a name='rtke'></a>Schlüter®-BARA-RTKE

* Do nr art. dodać kolor (np. RTKE 15 PG). Kolory:
GM = szary metaliczny, RAL 9006
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“


Schlüter-BARA-RTKE/E


Schlüter-BARA-RTKE/E


Schlüter-BARA-RTKE/I


Schlüter-BARA-RTKE/V


<a name='rtkeg'></a>Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKEG jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profi l ten nadaje się do montażu rynny Schlüter®-BARIN. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach posadzek z zespoloną warstwą oddzielającą Schlüter®-DITRA. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.

<a name='rtkeg'></a>Schlüter®-BARA-RTKEG

* D nr art. dodać kolor (np. RTKEG 15 PG). Kolory:
GM = szary metaliczny, RAL 9006
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan“


Schlüter-BARA-RTKEG/E


Schlüter-BARA-RTKEG/E


Schlüter-BARA-RTKEG/I


Schlüter-BARA-RTKE/V


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Pobierz


Schlüter®-BARA-RTKE / RTKEG

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki  


image
Narożniki o indywidualnych kątach

Schlüter-BARA i Schlüter-BARIN