logo

Systemy drenażu

Celowe odprowadzenie wilgoci do warstwy odwadniającej jest jednym z podstawowych zadań, jakie należy wykonać w konstrukcjach balkonów i tarasów.  Wraz z  Schlüter®-TROBA, Schlüter-Systems oferuje asortyment rozwiązań drenażu do różnorakich konstrukcji. Wszystkie rozwiązania łączy: trwała funkcjonalność i wysoka odporność. Schlüter®-DITRA-DRAIN jest pierwszym i jedynym pasywnie kapilarnym drenażem zespolonym do posadzek z płytek i kamienia naturalnego.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter®-DITRA-DRAIN jest pewnym, trwałym i skutecznym pasywnym kapilarnie drenażem zespolonym. Układanie na zewnątrz odbywa się metodą cienkowarstwową na ułożonym ze spadkiem uszczelnieniu zespolonym np. Schlüter®-KERDI.
Dalej

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA tworzy warstwę oddzielającą i drenażową ponad poziomym uszczelnieniem pod jastrychami lub warstwą żwiru. Wykonana jest ona z odpornej na nacisk maty z folii polietylenowej posiadającej otwory prowadzące do kanałów drenażowych. Przed ułożeniem warstwy ceramicznej na jastrychach konieczne jest ułożenie maty Schlüter®-DITRA służącej jako warstwa oddzielająca i uszczelniająca.
Dalej

Schlüter®-TROBA-PLUS /-G

Schlüter®-TROBA-PLUS /-G

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G jest skutecznym i trwałym drenażem powierzchniowym odprowadzającym wodę w pewny sposób i przerywającym czynność kapilarną. W stosunku do siebie ciasno ułożone stożki przenoszą wysokie obciążenia, a pokrywająca je włókniną przepuszcza wodę. Konstrukcja ta wspiera leżącą na niej warstwę i tworzy w ten sposób jednolitą przestrzeń drenażową.
Dalej

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E jest rynną drenażową ze stali nierdzewnej, która nadaje się do zabudowania na tarasach i balkonach przy niewielkich wysokościach przyłączenia do drzwi balkonowych. Można ją także stosować jako rynnę drenażu powierzchniowego.
Dalej

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR są pierścieniami szalunkowymi do zapraw cienkowarstwowych na Schlüter®-TROBA-PLUS. Po naniesieniu zaprawy cienkowarstwowej pierścienie te mogą pozostać jako szalunek tracony lub można je zdjąć do ponownego użytku.
Dalej

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR są pierścieniami z tworzywa sztucznego, służące jako „pomoc” przy układaniu wielkowymiarowych elementów z płyt na balkonach i tarasach. Pierścienie te, których wysokość wynosi 25 mm umieszczone zostają jako szalunek dla zaprawy w punktach skrzyżowania płyt.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?