logo

Schlüter®-TROBA-LINE

Zastosowanie i funkcje

Przy uszczelnieniach powierzchni balkonów lub tarasów często nie ma odpowiedniej wysokości do przyłączenia innych elementów budowlanych, drzwi lub ścian.


Według normy DIN 18531-5, 6.4.6 uszczelnienia należy wyprowadzać na wysokość 15 cm powyżej górnej powierzchni posadzki.
Znaczyłoby to, że w miejscach przyłączeń do drzwi należałoby wykonywać 15-centymetrowe progi. Zgodnie z wytycznymi budowy dachów płaskich w obszarze drzwi można nie przestrzegać powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni się odprowadzenie wody innymi sposobami. Zastosowanie Schlüter-TROBA-LINE zapewnia w takim przypadku odprowadzenie wody przy niewielkich wysokościach przyłączeń.


Poza tym możliwe jest wykonywanie konstrukcji specjalnych do przejść bez progów. Schlüter-TROBA-LINE-TL składa się z perforowanego ceownika dolnego i perforowanego ceownika górnego i wbudowywana jest ponad drenaż powierzchniowy Schlüter- -TROBA lub Schlüter-TROBA-PLUS.


Schlüter-TROBA-LINE-TLR jest rynną drenażową z górnym elementem kratki z ocynkowanej stali nierdzewnej (-TLR-E), którą wkłada się w ukształtowaną w formę litery U dolną część ze stali nierdzewnej.
Spływająca woda przedostaje się przez perforacje rynny drenażowej aż do warstwy uszczelniającej i spływa drenażem powierzchniowym pomiędzy uszczelnieniem a konstrukcją posadzki do miejsca odwodnienia. W ten sposób zapobiega się spiętrzeniu wody w obszarze drzwi lub wszędzie tam, gdzie brakuje wystarczającej wysokości przyłączenia.


Schlüter-TROBA-LINE-TLG i -TLGR są wariantami z zamkniętą częścią dolną, w których spływająca woda odprowadzana jest do dowolnego punktu odbiorczego.


Schlüter®-TROBA-LINE

Obróbka

  1. Powierzchnia balkonu lub tarasu musi posiadać pewnie funkcjonującą warstwę uszczelniającą ze spadkiem.
  2. TROBA-LINE ułożyć w obszarach drzwi lub graniczących ścian, aby zapobiec piętrzeniu się wody w tych miejscach, na plackach zaprawy, lub w celu uzyskania odpowiedniej wysokości na TROBALINE- TL/H. W przypadku TROBA-LINE należy zwrócić uwagę, żeby ilość punktów podparcia na zaprawie lub stojakach pod rynną dostosowana była do przewidywanych obciążeń. Należy zwrócić uwagę na to aby celem zapewnienia odpływu wody odpowiednia część rynny nie była podmurowana zaprawą.
  3. Z reguły na warstwie uszczelnienia należy uprzednio ułożyć TROBA lub TROBA- -PLUS jako drenaż powierzchniowy i warstwę ochronną.
    Niezależnie od systemu należy przewidzieć ponad uszczelnieniem wystarczająco obszerną przestrzeń drenażową, która umożliwi odprowadzenie spływającej ze Schlüter-TROBA-LINE wody do miejsca odwodnienia.
  4. W przypadku gdy kilka elementów rynien ma być ze sobą połączonych, dokonać można tego przy użyciu znajdujących się w zestawie ceowników (fot. 1), które można także wykorzystywać jako zaślepki (fot. 2).
  5. Po zamontowaniu Schlüter-TROBA-LINE układa się jastrych lub wybraną konstrukcję posadzki.

Wzmocnienie:
W przypadku rynny drenażowej TROBA- -LINE-TL i –TLG o szerokościach 110 mm i 160 mm może być konieczne, w zależności od obciążenia, wbudowanie wzmocnień Schlüter-TROBA-LINE-TL/V.


Schlüter®-TROBA-LINE

Materiał

Schlüter-TROBA-LINE-TL /-TLG wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A (stal stopowa 1.4301 = AISI 304) i formowana jest z perforowanych taśm ze stali nierdzewnej.


W przypadku TROBA-LINE-TLR i -TLGR część górna w postaci rusztu wykonanego ze stali cynkowanej ogniowo, osadzona jest w dolnym elemencie, który wykonany jest ze stali nierdzewnej. W przypadku TROBA-LINE- TLR-E/-TLGR-E górna kratka wykonana jest również ze stali nierdzewnej V2A.


Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Możliwość stosowania i zdolność przewidzianych elementów drenażowych, jak również wybrane szerokości (75 mm, 110 mm, 160 mm) dostosować należy w danym obiekcie do spodziewanych ilości wody, obciążeń mechanicznych i innych warunków występujących na miejscu montażu. Stal nierdzewna nadaje się w szczególności do zastosowań, w przypadku których obok wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne wymagana jest także odporność na oddziaływania chemiczne, np. przez kwaśne lub zasadowe środki czyszczące.


Również stal nierdzewna nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne, np. kwas siarkowy lub fluorowodorowy albo pewne roztwory chloru lub soli. Dotyczy to także w szczególnych przypadkach basenów z wodą solankową lub morską. Dlatego też należy wcześniej sprawdzić możliwość występowania szczególnych oddziaływań.


Schlüter®-TROBA-LINE

Wskazówki

Profil Schlüter-TROBA-LINE nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Rynnę drenażową należy w razie potrzeby odpowiednio oczyścić i usunąć zanieczyszczenia mogące prowadzić do zatykania. Chcąc oczyścić część dolną, wystarczy wyjąć górny element. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Schlüter-TROBA-LINE-TL jest rynną drenażową ze stali nierdzewnej znajdującą zastosowanie przy niewielkich wysokościach przyłączeń do drzwi na balkonach i tarasach w celu odprowadzenia piętrzącej się wody. Napływająca woda odprowadzana jest do miejsc odwodnienia po powierzchni drenażu powierzchniowego pod posadzką.
Szerokość: 75 mm / 110 mm / 160 mm
Wysokość: 20 mm / 40 mm
Długość: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m


Schlüter®-TROBA-LINE-TLR / -TLR-E
Schlüter-TROBA-LINE-TLR/-TLR-E jest rynną drenażową gdzie dolna część wykonana jest ze stali nierdzewnej, natomiast wierzchnia kratka drenażowa jest do wyboru ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej V2A. Rynna drenażowa może być wbudowana w powierzchnię balkonu czy tarasu pod drzwiami balkonowymi (tarasowymi) skutecznie odprowadzając wodę z tych obszarów. Napływająca woda odprowadzana jest do miejsc odwodnienia po powierzchni drenażu powierzchniowego pod posadzką. Ruszty są w stanie przejąć stosunkowo wysokie obciążenia.
Szerokość: 110 mm / 160 mm
Wysokość: 20 mm / 40 mm
Długość: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m


Uzupełniające produkty systemowe
Schlüter®-TROBA-LINE-TLH
Schlüter-TROBA-LINE-TL/H służy do ustawiania wysokości, umożliwiając ustawianie perforowanych, 40 milimetrowej wysokości rynien drenażowych TROBA-LINE-TL i TROBA- LINE-TLR w płynnym zakresie pomiędzy 0 a 40 mm.


TL2H regulacja wysokości w zakresie
H = 0 – 20 mm
TL4H regulacja wysokości w zakresie
H = 0 – 40 mm


Szerokość: 75 mm / 110 mm / 160 mm
Długość: 135 mm


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V
W przypadku większych obciążeń np. ruch pieszych lub wózki inwalidzkie dla rynien o szerokości 110 lub 160 mm zalecane jest stosowanie wzmocnień TROBA-LINE-TL/V


Wysokość: 20 mm / 40 mm
Długość: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E


<a name='tl'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL jest rynną drenażową ze stali nierdzewnej. Może być wbudowana przy niskich osadzeniach ościeżnic drzwi balkonów i tarasów, co przeciwdziała zbieraniu się wody w tym obszarze. Nadaje się także do stosowania jako rynna do drenażu powierzchniowego.

Uwaga: W opakowaniu każdej rynny drenażowej Schlüter®-TROBA-LINE-TL znajdują się dwie zaślepki / łączniki.

<a name='tl'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL


Schlüter-TROBA-LINE-TL


Schlüter-TROBA-LINE-TL


Schlüter-TROBA-LINE-TLG


Schlüter-TROBA-LINE-TLG


Schlüter-TROBA-LINE-TLG


Uwaga: Przy większych obciążeniach, np. w przypadku ruchu pieszego lub na wózkach inwalidzkich, dla szerokości 110 i 160 zaleca się zastosowanie wzmocnienia Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V (prosimy zamawiać osobno).

Schlüter-TROBA-LINE-TL/V


<a name='tlre'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E jest rynną drenażową z wierzchnią kratką drenażową z polerowanej stali nierdzewnej, nadającą się do wbudowania przy niewielkich wysokościach przyłączenia elementów drzwiowych na balkonach i tarasach, zapobiegającą piętrzeniu się wody. Można ją także stosować jako poddawany większym obciążeniom drenaż powierzchniowy. 

Uwaga: W opakowaniu każdej rynny drenażowej Schlüter®-TROBA-LINE-TLRE znajdują się dwie zaślepki / łączniki.
Kratka Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E o długościach 1,50 m i 2,00 m składa się w obu przypadkach z 2 części (2 x 0,75 m wzgl. 2 x 1,00 m).

<a name='tlre'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E


Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR-E


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR-E


<a name='tlke'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E jest listwą wykonaną ze stali nierdzewnej ograniczającą warstwę żwiru, służącą do ograniczenia powierzchni posadzki lub warstwy rozkładającej obciążenia.

<a name='tlke'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E


<a name='tlr'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR jest rynną drenażową z dolną częścią ze stali szlachetnej i wierzchnią kratką ze stali ocynkowanej, nadającą się do wbudowania przy niewielkich wysokościach przyłączenia elementów drzwiowych na balkonach i tarasach, zapobiegającą piętrzeniu się wody. Można ją także stosować jako poddawany większym obciążeniom drenaż powierzchniowy.

Uwaga: W opakowaniu każdej rynny drenażowej Schlüter®-TROBA-LINE-TLR znajdują się dwie zaślepki / łączniki.
Kratka Schlüter®-TROBA-LINE-TLR o długościach 1,50 m i 2,00 m składa się w obu przypadkach z 2 części (2 x 0,75 m wzgl. 2 x 1,00 m).

<a name='tlr'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR


Schlüter-TROBA-LINE-TLR


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR


<a name='tlh'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

 Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H służy do regulacji wysokości umożliwiając bezstopniowe ustawienie wysokości perforowanych rynien do drenażu Schlüter®-TROBA-LINE-TL i Schlüter®-TROBA-LINE-TLR w zakresie do ok. 40 mm.

<a name='tlh'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Zmienne wysokości *0-10 mm / **20-40 mm

W kpl. 4 śruby


Schlüter-TROBA-LINE-TL/H


Schlüter-TROBA-LINE-TL/H


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Pobierz


Schlüter®-TROBA-LINE

Często zadawane pytania

Obciążenia

Czy Schlüter®-TROBA-LINE stosować można także na wjazdach do garażu?

Wyświetl odpowiedź

Schlüter®-TROBA-LINE przeznaczona jest wyłącznie do stosowania w obszarach użytkowanych pieszo i dlatego nie nadaje się do stosowania w miejscach wjazdów do garaży.

Schlüter®-TROBA-LINE

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki