logo

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-TROBA-STELZ-DR są pierścieniami z tworzywa sztucznego, z odpornego na gnicie polietylenu, służącymi jako podstawy w układaniu samonośnych płyt na balkonach i tarasach.

Te 2-milimetrowej wysokości pierścienie z tworzywa sztucznego układa się na macie drenażowej Schlüter-TROBA-PLUS 8G w miejscach styku płyt jako tracony szalunek lub jako nadające się do ponownego użytku szablony i następnie wypełnia zaprawą cienkowarstwową.

Po wypełnieniu pierścieni zaprawą, naroża płyt opiera się na punktach podparcia, ustawia na odpowiednią wysokość i wyrównuje.

Szczeliny pomiędzy płytami pozostają otwarte, dzięki czemu woda może przedostawać się przez nie z gotowej posadzki do znajdującego się na całej powierzchni drenażu Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Przedostająca się tam woda spływa grawitacyjnie po nachylonej powierzchni zgodnie ze spadkiem.


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Obróbka

  1. Jako podłoże pod Schlüter-TROBA-STELZ-DR służy pasywny kapilarnie drenaż powierzchniowy Schlüter-TROBA-PLUS 8G na odpowiednio nośnej powierzchni uszczelniającej ze spadkiem (≥1,5%).
  2. Schlüter-TROBA-STELZ-DR układa się w miejscach styku płyt i wypełnia zaprawą cienkowarstwową.
    Zaprawa powinna wystawać nieco powyżej górnej krawędzi Schlüter-TROBA-STELZ-DR, aby lekko stukając w płyty można było je ustawić na odpowiedniej wysokości.
    W celu uzyskania lepszego przylegania płyt do świeżej warstwy kleju, zalecamy nałożenie warstwy kontaktowej z zaprawy cienkowarstwowej na tylną stronę elementów płytowych.
    Alternatywnie Schlüter-TROBA-STELZ-DR stosować można jako nadające się do ponownego użytku szablony do mocowania do zaprawy cienkowarstwowej.
  3. W razie potrzebny istnieje możliwość układania kilku pierścieni Schlüter-TROBA-STELZ-DR jeden na drugim w celu dopasowania wysokości przy nierównościach podłoża.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Materiał

Schlüter-TROBA-STELZ-DR wykonany jest z odpornego na gnicie polietylenu. Pierścienie z tworzywa sztucznego mają średnicę
23 cm i wysokość 2 mm.

Właściwości materiału i zakres zastosowani:

Schlüter-TROBA-STELZ-DR jest szalunkiem wypełnianym zaprawą cienkowarstwową na którym układane są płyty kamienne lub ceramiczne, będące posadzką na balkonach i tarasach. Pierścienie Schlüter-TROBA-STELZ-DE układane są na macie drenażowej Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Materiał nie gnije, nie budzi zastrzeżeń pod względem higienicznym i jest odporny na materiały bitumiczne.


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Wskazówki

Schlüter-TROBA-STELZ-DR nie ulega gniciu i nie wymaga żadnej specjalnej pielęgnacji lub konserwacji.

Ze względu na układanie płyt luzem na podstawach, przy jednostronnym nacisku lub obciążeniu w narożnikach może naturalnie dojść do przesunięć posadzki z układanych płyt.


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Produkty


Schlüter-TROBA-STELZ-DR

kpl. = 10 szt.


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Pobierz


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki