logo

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-TROBA-PLUS to sprawny i trwały drenaż powierzchniowy, przeznaczony do ułożenia na poziomej izolacji wodoszczelnej wbudowanej na podłożu ze spadkiem. Składa się on z folii polietylenowej, z wybrzuszeniami w kształcie ściętych, zamkniętych stożków, na których umocowana jest włóknina filtrująca.

Przy Schlüter-TROBA-PLUS 8G w miejsce włókniny filtrującej jest przytwierdzona tworząca sito tkanina o wielkości oczka ok. 2 x 2 mm.

Strona z włókniną, na której ułożona zostaje konstrukcja wykładziny, tworzy na całej powierzchni drenaż pasywny o wyjątkowo dużej pojemności. Zamknięte pasmo polietylenowe TROBA-PLUS służy dodatkowo jako ochrona hydroizolacji. Ciasno umieszczone wybrzuszenia, w formie ściętych, zamkniętych stożków, wytrzymują wysokie obciążenia nacisku. Pusta przestrzeń pomiędzy wybrzuszeniami a włókniną tworzy poduszkę powietrzną będącą izolacją akustyczną i termiczną. Chroni ona jednocześnie hydroizolację przed szkodliwym wpływem obciążeń termicznych. Obciążenia mechaniczne rozkładają się równomiernie na całej powierzchni hydroizolacji.

Schlüter-TROBA-PLUS 8 i 8G podnosi konstrukcję wykładziny na całej powierzchni o 8 mm, Schlüter-TROBA-PLUS 12 odpowiednio - o 12 mm.

W ten sposób eliminowane zostają sniewielkie usterki w uszczelnionym podłożu ze spadkiem, takie jak nierówności lub wypukłości w obszarze zakładów, prowadzące do spiętrzenia wody. Większe nierówności wyrównać można przed ułożeniem TROBA- -PLUS za pomocą gotowej zaprawy.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Obróbka

  1. Nośne podłoże i leżąca na nim hydroizolacja muszą posiadać wystarczający spadek prowadzący w miejsce odprowadzenia. Przed układaniem TROBA-PLUS należy wyrównać ewentualne nierówności uszczelnianej powierzchni stosując w tym celu gotową zaprawę.
  2. TROBA-PLUS układamy na hydroizolacji niezależnie od kierunku spadku, luźno, na zakład, włókniną ku górze. W miejscu połączeń należy założyć wystający pasek włókniny.
  3. Bezpośrednio na TROBA-PLUS wykonujemy konstrukcję okładziny, zgodnie z regułami technicznymi mającymi zastosowanie w danym przypadku.
  4. Uwaga: przy połączeniach brzegowych, spoinach dylatacyjnych i połączeniach ze ścianą proponujemy zastosowanie profili firmy Schlüter-BARA i Schlüter-DILEX.

Wskazówka:

Ze względu na układanie płyt luzem na grysie lub żwirze względnie na podstawach, przy jednostronnym obciążeniu lub nacisku w narożnikach może naturalnie dojść do przesunięć powierzchni układanych płyt. W przypadku konstrukcji na podłożu żwirowym lub grysowym < 5 cm może wystąpić lekki efekt klawiszowania. Aby tego uniknąć zalecamy układanie na macie Schlüter-TROBA, w tym celu zapoznaj się z prospektem 7.1.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Materiał

Schlüter-TROBA-PLUS wykonana jest z odpornej na odkształcenia folii polietylenowej, z jednostronnie uformowanymi wybrzuszeniami na których umocowana została włóknina filtracyjna z polipropylenu. Przy TROBA-PLUS 8G tworząca sito tkanina jest wykonana z polietylenu. Materiał odporny jest na odkształcenia aż do + 80 °C. Odporność na nacisk wynosi przy TROBA-PLUS 8 i 8G do 39 t/m2, a przy TROBA-PLUS 12 do 30 t/m2. Gwarantujemy za doskonałe właściwości materiału oraz jego funkcjonalność. Materiał jest odporny na starzenie się i butwienie, a jego resztki nie są odpadami o charakterze szczególnym. Polietylen nie jest trwale odporny na promieniowanie UV, dlatego przy długim okresie składowania należy unikać długotrwałego nasłonecznienia.

Właściwości materiału i zakres zastosowani:

Schlüter-TROBA układamy najczęściej na poziomej izolacji wodoszczelnej wbudowanej na podłożu ze spadkiem. Dzięki temu tworzymy skuteczny drenaż powierzchniowy pomiędzy hydroizolacją i leżącą ponad nią konstrukcją wykładziny. Rozwiązanie to najczęściej stosowane jest na tarasach i balkonach, w budynkach przemysłowych, obejściach basenów, myjniach, natryskach itp., posiadających izolację wodoszczelną. Rozłożone pasma TROBA-PLUS są wystarczająco odporne na obciążenia mechaniczne występujące podczas jej wbudowywania, takie jak np. chodzenie po niej lub najeżdżanie taczką. Konstrukcja posadzki może być wykonana z jastrychu z płytkami ceramicznymi lub bez.

Może być też wykonana z płyt lub bruku ułożonych na łożu żwirowym lub grysowym (co najmniej 5 cm). Może też składać się ze żwiru i ułożonych na nim płyt lub bruku, a także tylko z warstwy żwiru lub ziemi.

Schlüter-TROBA-PLUS 8G przeznaczona jest głównie dla konstrukcji wykładzin z wykorzystaniem jastrychu drenażowego lub układania płyt o dużych wymiarach na pierścieniach Schlüter-STELZ-DR wypełnianych zaprawą. Woda wsiąkająca w konstrukcję wykładziny zostaje odprowadzona przez całą, powierzchnię drenażową TROBA-PLUS i skierowana grawitacyjnie zgodnie ze spadkiem w miejsce odprowadzenia. Eliminujemy dzięki temu stałe zawilgocenie konstrukcji.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Wskazówki

Schlüter®-TROBA-PLUS i Schlüter®-TROBA-PLUS-G nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Produkty


Schlüter-TROBA-PLUS 8


Schlüter-TROBA-PLUS 12


Schlüter-DITRA-DRAIN 8


Schlüter®-TROBA-PLUS 8G


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Pobierz


Schlüter®-TROBA-PLUS

Często zadawane pytania

Obciążenia powierzchniowe

Jakie obciążenia powierzchniowe są dopuszczalne na Schlüter®-TROBA-PLUS? Czy możliwe są obciążenia samochodem osobowym?

Wyświetl odpowiedź

Matę Schlüter®-TROBA układa się w przypadku stosowania zasypki żwirowej, Schlüter®-TROBA-PLUS przy konstrukcjach z jastrychem a Schlüter®-TROBA-PLUS-G stosuje się w przypadku konstrukcji z jastrychem jednoziarnistym/zaprawami drenażowymi lub konstrukcjach na stojakach.

Konstrukcje podłogi

Kiedy stosuje się Schlüter®-TROBA wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS-G?

Wyświetl odpowiedź

Matę Schlüter®-TROBA układa się w przypadku stosowania zasypki żwirowej, Schlüter®-TROBA-PLUS przy konstrukcjach z jastrychem a Schlüter®-TROBA-PLUS-G stosuje się w przypadku konstrukcji z jastrychem jednoziarnistym/zaprawami drenażowymi lub konstrukcjach na stojakach.

Wydajność odpływu

Jaka jest wydajność odpływu Schlüter®-TROBA-PLUS?

Wyświetl odpowiedź

Wydajność odpływu wynosi 3,8 l/m/s, przy czym dla funkcjonalnego drenażu konstrukcji podłogi ważniejsze jest, ile wody może przyjąć rynna odwadniająca.

Schlüter®-TROBA-PLUS / -PLUS-G

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki