logo

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Funkcja

Schlüter-TROBA-STELZ-MR są pierścieniami z odpornego na gnicie polistyrenu, służącymi jako podstawy w układaniu samonośnych płyt na balkonach i tarasach. 25-milimetrowej wysokości pierścienie z tworzywa sztucznego układa się na macie drenażowej Schlüter-TROBA-PLUS 8G jako „tracone szalunki”, a następnie wypełnia się świeżą zaprawą (zaleca się zaprawę drenażową). Pierścienie z zaprawą Schlüter-TROBA-STELZ ustawia się teleskopowo w taki sposób, że możliwe jest bezproblemowe dopasowanie wysokości do posadzki niazależnie od zastanego nachylenia konstrukcji podkładowej.

Na wypełnionych zaprawą pierścieniach układa się narożniki płyt i przez dobicie ustawia odpowiednio do żądanej wysokości i położenia.

Wolna przestrzeń pomiędzy pierścieniami służy do szybkiego odwodnienia spływającej przez szczeliny pomiędzy płytami wody na powierzchnię drenażową Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Woda spływa grawitacyjnie zgodnie ze spadkiem.


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Obróbka

  1. Podłożem pod Schlüter-TROBA-STELZ-MR jest pasywny kapilarnie drenaż powierzchniowy Schlüter-TROBA-PLUS 8G na nośnej powierzchni uszczelniającej ze spadkiem (≥1,5%).
  2. TROBA-STELZ-MR układa się w miejscach skrzyżowań spoin pomiędzy płytami i wypełnia świeżą zaprawą (zaleca się zaprawę drenażową). Zaprawa powinna wystawać o około 5 mm ponad krawędź TROBA-STELZ-MR, tak aby można było wypoziomować płyty na żądaną wysokość.
  3. W przypadku konstrukcji o większej wysokości, różnice poziomów można wyrównać wkładając w siebie teleskopowo poszczególne pierścienie TROBA-STELZ-MR. Pierścienie zakleszczają się pomiędzy sobą, gdy umieszczone z boku oznaczenia „A“ i „B“ znajdują się jedno nad drugim.

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Materiał

Schlüter-TROBA-STELZ-MR wykonany jest z odpornego na gnicie polistyrenu. Pierścienie z tworzywa sztucznego mają średnicę 24 cm i wysokość 25 mm.

Właściwości materiału i zakres stosowania:
Schlüter-TROBA-STELZ-MR jest pierścieniem szalunkowym wypełnianym zaprawą na którym układane są płyty kamienne lub ceramiczne, będące posadzką na balkonach i tarasach. Materiał pierścieni jest odporny na gnicie, nie budzi zastrzeżeń pod względem fizjologicznym i można go stosować w połączeniu z materiałami bitumicznymi.


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Wskazówki

Schlüter-TROBA-STELZ-MR jest odporny na gnicie i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych.

Ze względu na układanie płyt luzem na podstawach, przy jednostronnym obciążeniu lub nacisku w narożnikach może naturalnie dojść do przesunięć posadzki z układanych płyt.


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Produkty


Schlüter-TROBA-STELZ-MR

opak. = 50 szt.


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Pobierz


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Film(y)


Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image image

= nowe produkty

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki