Cookies na stronach internetowych Schlüter

Używamy cookies, aby umożliwić Państwu przyjemne przeżycia online. Jeżeli klikniesz na "akceptuję" i nie zmienisz swoich ustawień, zezwalasz na stosowanie cookies. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany tych ustawień.
Dalsze informacje

logo

Schlüter®-BEKOTEC

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-BEKOTEC jest niezawodną konstrukcją posadzki, systemem dla pozbawionych spękań i pewnych pod względem funkcjonowania jastrychów pływających i jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, z posadzkami z ceramiki, kamienia naturalnego lub innych materiałów. System ten bazuje na płycie jastrychowej z wypukłościami, Schlüter®-BEKOTEC-EN wykonanej z polistyrenu, która ułożona jest bezpośrednio na podłożu nośnym albo na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej. Z geometrii płyty Schlüter®-BEKOTEC-EN wynika minimalna grubość jastrychu 32 mm pomiędzy i 8 mm ponad wypukłościami. Wypukłości rozłożone zostały w ten sposób, że przy wykonaniu jastrychu z ogrzewaniem podłogowym można osadzić pomiędzy nimi rury grzewcze o średnicy 16 mm w rozstawie co 75 mm.

Ogrzewanie podłogowe daje się dobrze regulować i nadaje się optymalnie do pracy z niskimi temperaturami zasilania, gdyż stosunkowo niewielka masa jastrychu musi być ogrzewana, względnie chłodzona (przy 8 mm warstwy pokrywającej ok. 57 kg/m2 ≙ 28,5 l /m2).

Występujące podczas procesu wiązania jastrychu rysy skurczowe przebiegają modularnie w siatce wypukłości tak, że nie dochodzi do powstawania naprężeń powodujących odkształcenia skurczowe. Naprężenia skurczowe nie przenoszą się w ten sposób na całą powierzchnię. Z tego względu można zrezygnować z wykonania spoin dylatacyjnych w jastrychu. Po upływie czasu, po którym można chodzić po jastrychu cementowym, naklejać można matę oddzielającą Schlüter®-DITRA 25 (alternatywnie: Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter®-DITRA-HEAT) (jastrych anhydrytowy < 2 CM-%). Bezpośrednio na niej układa się płytki ceramiczne lub płyty z kamienia naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej. Spoiny dylatacyjne w wykładzinie ceramicznej należy wykonać przy użyciu Schlüter®-DILEX zachowując wymagane odstępy. Odporne na zarysowania materiały, jak na przykład parkiet lub wykładzina podłogowa, układać można bezpośrednio na jastrychu po uzyskaniu przez niego odpowiedniej dla danego materiału wilgotności.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-520

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki