logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS to sprawdzony system konstrukcji do wykonywania pozbawionych spękań posadzek, funkcjonalnie bezpiecznych jastrychów oraz jastrychów ogrzewanych z okładziną ceramiczną, z kamienia naturalnego lub z innych materiałów wykładzinowych.

Ten zespolony system przyklejany jest bezpośrednio do nośnych, przenoszących obciążenia podłoży – takich jak beton, istniejące jastrychy czy drewniane konstrukcje stropów. Naniesiony na spodnią stronę płyty specjalny klej zapewnia znakomitą przyczepność do podłoża. W przypadku ogrzewania należy sprawdzić podłoże pod kątem przydatności (spoiny dylatacyjne, brzegowe paski izolacyjne itd.).

System ten oparty jest na płycie z wypukłościami do jastrychu BEKOTEC-EN 12 FK, wyposażonej dodatkowo w specjalny klej na spodniej stronie. Z geometrii płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 12 F PS wynika minimalna grubość warstwy jastrychu, wynosząca 20 mm pomiędzy wypukłościami i 8 mm nad nimi. Wypukłości rozłożone są w sposób umożliwiający zaciskanie systemowych rur grzewczych o średnicy 10 mm w siatce 50 mm, co pozwala wykonać wodne ogrzewanie podłogowe.

Ogrzewanie podłogowe jest łatwe w regulacji i może być optymalnie eksploatowane przy niskich temperaturach zasilania, ponieważ tylko stosunkowo niewielka masa jastrychu (przy pokryciu 8 mm ok. 40 kg/ m²  20 l/m²) musi być podgrzewana lub schładzana.

Skurcz jastrychu, do którego dochodzi podczas jego twardnienia, jest redukowane modułowo w siatce wypukłości. Dzięki temu naprężenia wynikające z odkształceń skurczowych nie mogą oddziaływać na całą powierzchnię. Można zatem zrezygnować z wykonania dylatacji. Gdy po jastrychu cementowym można już chodzić, przykleja się na niego matę oddzielającą Schlüter- -DITRA (alternatywnie: Schlüter-DITRA- -DRAIN 4 lub Schlüter-DITRA-HEAT) (jastrych anhydrytowy ≤ 2 CM-%). Bezpośrednio na macie oddzielającej układa się metodą cienkowarstwową okładzinę z ceramiki lub kamienia naturalnego. Dylatacje w warstwie okładziny należy wykonać przy pomocy profili dylatacyjnych Schlüter- -DILEX, zachowując wymagane odstępy. Materiały okładzinowe niewrażliwe na pęknięcia, jak np. parkiet czy wykładziny dywanowe, układa się bezpośrednio na jastrychu po osiągnięciu właściwej dla danego materiału wilgotności końcowej.

Dalsze informacje można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Obróbka

  1. Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS układa się na wystarczająco nośnym i równym podłożu. Należy je sprawdzić pod kątem czystości i zgodności materiałowej. Usunąć z powierzchni elementy mogące utrudniać uzyskanie odpowiedniej przyczepności. Przed ułożeniem podłoże musi być odpylone i dlatego należy je gruntownie odkurzyć. Wskazówka: Gruntowanie podłoża nie jest konieczne, jednak w razie potrzeby można je wykonać dostępnym w handlu dyspersyjnym środkiem bez gruboziarnistych składników takich jak np. piasek kwarcowy. Większe nierówności należy wcześniej zniwelować za pomocą jastrychów lub odpowiedniej masy niwelującej.
  2. Styk okładziny ze ścianą lub inną zabudową należy oddzielić paskiem brzegowym Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF o grubości 8 mm. Zintegrowana na pasku brzegowym samoprzylepna podpórka posiada na dolnej stronie pasmo samoprzylepne do mocowania. Przez przyklejenie podpórki do podłoża i jej naciągnięcie pasek brzegowy zostaje dociśnięty do ściany. Po naklejeniu płyty z wypukłościami Schlüter-BEKOTEC na stopce klejącej powstaje połączenie, które mocuje płytę do podłoża i zapobiega wpływaniu pod nią jastrychu przy zastosowaniu jastrychów płynnych.
  3. Płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 12 F PS muszą być przycięte na wymiar w obszarze krawędzi. W celu połączenia płyt BEKOTEC należy nałożyć jedną na drugą na zakładkę jednym rzędem wypukłości. W celu ułożenia płyt z wypukłościami należy zdjąć z BEKOTEC-EN 12 F PS folię ochronną i położyć płytę na podłożu. Można ją podnosić i ustawiać ponownie, dopóki nie zostanie dociśnięta. Kiedy jednak płyta z wypukłościami zostanie dociśnięta, wówczas trwale wiąże się z podłożem za pomocą kleju naniesionego na spodnią stronę. W obszarze drzwi i w obszarze rozdzielacza w celu ułatwienia prowadzenia rur można zastosować gładką płytę wyrównawczą Schlüter-BEKOTEC-ENFGK PS. Również w tym przypadku do mocowania służy klej naniesiony na spodnią stronę. Samoprzylepna listwa zaciskowa do rur Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 umożliwia precyzyjne prowadzenie rur w tym obszarze.
  4. Aby wykonać ogrzewanie podłogowe BEKOTEC-THERM, między podciętymi wypukłościami należy zacisnąć przynależne do systemu rury grzewcze o średnicy 10 mm. Rozstaw rur należy dobrać odpowiednio do wymaganego ogrzewania na podstawie wykresów mocy grzewczej BEKOTEC.
  5. Na płycie z wypukłościami układa się świeży jastrych cementowy o klasie CT-C25-F4, maks. F5, lub jastrych anhydrytowy CA-C25-F4, maks. F5, z minimalną warstwą przykrycia wynoszącą 8 mm (zalecana ziarnistość 0–4 mm). W celu wyrównania wysokości można częściowo zwiększyć grubość warstwy do maks. 15 mm. Podczas nakładania jastrychu płynnego należy zwrócić uwagę na staranne ułożenie płyt z wypukłościami i zamknięcie przyciętych krawędzi / punktów końcowych. Należy zapobiec wciekaniu jastrychu za płyty BEKOTEC. Wskazówka: odmienne właściwości jastrychu należy wcześniej skonsultować z ekspertami technicznymi z naszego działu sprzedaży. Jeśli chcemy zapobiec przenoszeniu się odgłosu kroków między dwoma pomieszczeniami, należy oddzielić tam jastrych profilem dylatacyjnym Schlüter-DILEX-DFP.
  6. Bezpośrednio po osiągnięciu wytrzymałości początkowej umożliwiającej chodzenie po jastrychu cementowym należy przykleić matę oddzielającą Schlüter- -DITRA (alternatywnie: Schlüter-DITRA- -DRAIN 4 lub Schlüter-DITRA-HEAT) zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi obróbki zawartymi w opisie technicznym produktu 6.1 (alternatywnie: 6.2 lub 6.4). Jastrychy anhydrytowe można pokryć matą oddzielającą już po osiągnięciu wilgotności końcowej ≤ 2 CM-%.
  7. Profil dylatacyjny narożny Schlüter-DILEX-EK lub -RF (patrz informacja o produkcie 4.14) należy zamontować jako elastyczną spoinę brzegową w obszarze styku podłogi i ściany. Nadmiar paska brzegowego BEKOTEC-BRS 808 KSF należy wcześniej odciąć.
  8. W przypadku zastosowania ceramicznej podłogi klimatyzowanej Schlüter-BEKOTEC-THERM jako ogrzewania podłogowego gotowa konstrukcja posadzki może być nagrzana już po 7 dniach. Zaczynając od temperatury zasilania 25°C, codziennie można podwyższać temperaturę o maks. 5°C, aż do osiągnięcia wymaganej temperatury użytkowej.
  9. Materiały okładzinowe, które nie są zagrożone pękaniem (np. parkiet, wykładzina dywanowa lub wykładzina z tworzywa sztucznego), należy nakładać bezpośrednio na wypełnione jastrychem płyty BEKOTEC, bez maty oddzielającej. Wysokość jastrychu musi być przy tym dostosowana do grubości materiału. Wskazówka: oprócz obowiązujących wytycznych dotyczących obróbki należy przestrzegać dopuszczalnej wilgotności końcowej jastrychu dla wybranego materiału pokryciowego. Szczegółowe wskazówki dotyczące obróbki w połączeniu z okładzinami nieceramicznymi znajdują się w podręczniku technicznym do Schlüter-BEKOTEC-THERM. Można je również uzyskać od specjalistów technicznych w naszym dziale sprzedaży.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Materiał

Płyta Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS wykonana jest z odpornej na ściskanie, tłoczonej folii polistyrenowej, na której spodnią stronę naniesiony jest klej. Można ją stosować w przypadku tradycyjnie układanych jastrychów na bazie cementu lub anhydrytu, jak również jastrychów płynnych. Podczas przechowywania materiał należy chronić przed mrozem i promieniowaniem UV.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Wskazówki

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS, -ENFGK PS i -BRS są odporne na gnicie i nie wymagają specjalnej pielęgnacji ani konserwacji. Przed układaniem jastrychu i w jego trakcie należy zabezpieczyć płytę z wypukłościami przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływań mechanicznych odpowiednimi środkami, np. poprzez ułożenie desek jako ciągów komunikacyjnych.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Varianten


Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS to płyta do jastrychu z wypukłościami z odpornej na ciśnienie, tłoczonej folii polistyrolowej, która od spodu ma warstwę samoprzylepną. Po zdjęciu folii ochronnej płytę z wypukłościami układa się bezpośrednio na odpowiednich, przenoszących obciążenia podłożach. Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (siatka 50 mm).Płyty BEKOTEC w celu połączenia zakłada się na siebie na szerokości jednego rządka wypukłości i zaciska pomiędzy sobą. Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 15 mm) z zastosowaniem dostępnych w handlu jastrychów CT-C25-F4 (ZE 20) lub CA-C25-F4 (AE 20) i rur grzewczych BEKOTEC-THERM-HR mamy gwarancję, że posadzki ceramiczne i z kamienia naturalnego pozostaną trwale pozbawione spękań. Pokrycia i wersje do alternatywnych posadzek znaleźć można w naszym podręczniku technicznym. 

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

1 płyta (0,77 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Pasek brzegowy:
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 12 F PS należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowa rura grzewcza z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym. 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS stosowana jest przed rozdzielaczami obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur grzewczych w szafce rozdzielczej. Płyta posiada od spodu warstwę samoprzylepną oraz folię ochronną. 

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

Powierzchnia użytkowa: 110 x 70 cm = 0,77 m²


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki