logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK to sprawdzony system konstrukcji do wykonywania pozbawionych spękań posadzek, funkcjonalnie bezpiecznych jastrychów oraz jastrychów ogrzewanych z okładziną ceramiczną lub z kamienia naturalnego oraz innych materiałów wykładzinowych.

Ten zespolony system przyklejany jest zaprawą cienkowarstwową bezpośrednio do nośnych, wytrzymałych podłoży - takich jak beton, istniejące jastrychy czy drewniane konstrukcje stropów. Zaprawa cienkowarstwowa, zgodnie z instrukcją producenta, musi być odpowiednia do danego podłoża. W przypadku ogrzewania należy sprawdzić podłoże pod kątem przydatności (spoiny dylatacyjne, brzegowe paski dylatacyjne itd.). System ten oparty jest na płycie jastrychowej z wypukłościami BEKOTEC-EN 12 FK z włókniną nośną od spodu. Z geometrii płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 12 FK wynika minimalna grubość warstwy jastrychu, wynosząca 20 mm pomiędzy i 8 mm nad wypukłościami płyty. Wypukłości rozłożone są w sposób umożliwiający zaciskanie w płycie systemowych rur grzewczych o średnicy 10 mm w siatce co 50 mm, tworząc ogrzewany jastrych.

Ogrzewanie podłogowe jest łatwe w regulacji i może być optymalnie eksploatowane przy niskich temperaturach zasilania, ponieważ tylko stosunkowo niewielka masa jastrychu (przy pokryciu 8 mm ok. 40 kg/ m² ≤ 20 l/m²) musi być podgrzewana lub schładzana.

Skurcz powstający podczas twardnienia jastrychu jest redukowany w modułowej siatce wypukłości. Dzięki temu naprężenia od odkształceń skurczowych nie mogą oddziaływać na całą powierzchnię. Można zatem zrezygnować z wykonania spoin dylatacyjnych strefowych. Gdy po jastrychu cementowym można już chodzić, przykleja się na niego matę oddzielającą Schlüter-DITRA, alternatywnie: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter-DITRA-HEAT (dla jastrychu anhydrytowego CM ≤ 2 %). Bezpośrednio na macie oddzielającej układa się metodą cienkowarstwową okładzinę z ceramiki lub kamienia naturalnego. Spoiny dylatacyjne w warstwie okładziny należy wykonać przy użyciu profili Schlüter-DILEX, zachowując wymagane odstępy.

Materiały okładzinowe niewrażliwe na pęknięcia, jak np. parkiet czy wykładziny dywanowe, układa się bezpośrednio na jastrychu po osiągnięciu właściwej dla danego materiału wilgotności końcowej. Dalsze informacje można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Obróbka

 1. Płyta Schlüter-BEKOTEC-EN 12  FK, jako system zespolony, posiada na spodniej stronie włókninę, która wtapiana jest w warstwę zaprawy cienkowarstwowej, łącząc się trwale z nośnym podłożem. Podłoże musi być wolne od elementów zmniejszających przyczepność, odpowiednio nośne i płaskie. Ewentualne prace wyrównawcze należy przeprowadzić przed ułożeniem BEKOTEC-EN 12 FK.
  Wybór kleju do obróbki BEKOTEC-EN 12 FK zależy od rodzaju podłoża. Klej musi posiadać odpowiednią przyczepność do podłoża i mechanicznie łączyć się z włókniną nośną płyty BEKOTEC-EN 12 FK. Do większości podłoży można stosować hydraulicznie wiążącą zaprawę cienkowarstwową. W razie potrzeby należy sprawdzić wzajemną niekompatybilność materiałów. Zaprawę cienkowarstwową nanosi się na podłoże szpachlą zębatą (zalecenie 6 x 6 mm). 
 2. Styk okładziny ze ścianą lub inną zabudową należy oddzielić paskiem brzegowym Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF o grubości 8 mm. Zintegrowana na pasku brzegowym samoprzylepna stopka nośna posiada na dolnej stronie pasek samoprzylepny do mocowania. Przez przyklejenie do podłoża i naciągnięcie stopki, pasek brzegowy zostaje dociśnięty do ściany. Po naklejeniu płyty z wypukłościami Schlüter-BEKOTEC na stopce klejącej powstaje połączenie, które mocuje płytę do podłoża i zapobiega wypływaniu jastrychu przy zastosowaniu jastrychów płynnych.
 3. Płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 12 FK są układane całą powierzchnią włókniny nośnej na warstwie kleju. Zwracać uwagę na czas otwarcia kleju. Płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 12 FK muszą być dokładnie przycięte w obszarze krawędzi. W celu połączenia płyt BEKOTEC, wkłada się je w siebie na zakładkę skrajnym rzędem wypukłości (patrz fotografia).
  W obszarze drzwi i w obszarze rozdzielacza obiegów grzewczych, w celu ułatwienia prowadzenia rur można zastosować gładką płytę wyrównawczą Schlüter-BEKOTEC-ENFGK, która jest przyklejana włókniną nośną na równym podłożu. W razie potrzeby, w celu zamocowania płyt z wypukłościami załączoną dwustronną taśmę klejącą przykleja się do powierzchni płyty wyrównawczej. Samoprzylepna listwa zaciskowa do rur Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 umożliwia precyzyjne prowadzenie rur w tym obszarze. 
 4. Aby wykonać ogrzewanie podłogowe Schlüter-BEKOTEC-THERM, po związaniu zaprawy cienkowarstwowej, między podciętymi wypukłościami płyty zacisnąć przynależne do systemu rury grzewcze o średnicy 10 mm. Rozstaw rur należy dobrać odpowiednio do wymaganej mocy grzewczej na podstawie odpowiednich wykresów BEKOTEC.
 5. Na płycie z wypukłościami układa się świeży jastrych cementowy o klasie CT-C25-F4, maks. F5 lub jastrych anhydrytowy CA-C25-F4, maks. F5 z minimalną warstwą przykrycia wynoszącą 8 mm (zalecane kruszywo 0-4 mm). W celu zlikwidowania ewentualnych nierówności można częściowo zwiększyć grubość warstwy przykrycia do maks. 15 mm. Można również stosować odpowiednie jastrychy płynne CAF/CTF o odpowiedniej specyfikacji. Należy tu uwzględnić systemy dopuszczone do stosowania.
  Wskazówka: odmienne właściwości jastrychu należy wcześniej uzgodnić z naszym działem sprzedaży technicznej.
  Jeśli chcemy zapobiec przenoszeniu się odgłosu kroków między dwoma pomieszczeniami, należy oddzielić jastrych profilem dylatacyjnym Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Bezpośrednio po osiągnięciu wytrzymałości początkowej umożliwiającej chodzenie po jastrychu cementowym, mata oddzielająca Schlüter-DITRA (alternatywnie: Schlüter-DITRA- -DRAIN 4 lub SSchlüter-DITRA-HEAT) zostaje przyklejona zgodnie ze wskazówkami obróbki zawartymi w opisie technicznym produktu 6.1 (alternatywnie: 6.2 lub 6.4). Jastrychy anhydrytowe można przykryć matą oddzielającą już po osiągnięciu wilgotności końcowej ≤ 2 CM-%.
 7. Profil dylatacyjny narożny Schlüter-DILEX-EK lub -RF (patrz informacja o produkcie 4.14) należy zamontować jako elastyczną spoinę brzegową w obszarze przejścia między podłogą a ścianą. Nadmiar paska brzegowego BEKOTEC-BRS 808 KSF musi być wcześniej odcięty.
 8. W przypadku zastosowania ceramicznej podłogi klimatyzowanej BEKOTEC-THERM, jako ogrzewania podłogowego, gotowa konstrukcja posadzki z okładziną może być nagrzana już po 7 dniach. Zaczynając od temperatury zasilania 25°C, dziennie można podwyższać temperaturą o maks. 5°C, aż osiągnięcia wymaganej temperatury użytkowej.
 9. Materiały okładzinowe, które nie są zagrożone pękaniem (np. parkiet, wykładzina dywanowa lub wykładzina z tworzywa sztucznego) są nakładane bezpośrednio na jastrych z płyt BEKOTEC bez maty oddzielającej. Przy tym wysokość jastrychu musi być dostosowana do odpowiedniej grubości materiału.
  Wskazówka: oprócz obowiązujących wytycznych dotyczących obróbki należy przestrzegać dopuszczalnej wilgotności końcowej jastrychu dla wybranego materiału okładzinowego. Szczegółowe wskazówki dotyczące obróbki w połączeniu z okładzinami nieceramicznymi znajdują się w instrukcji technicznej dla Schlüter-BEKOTEC-THERM lub prosimy o kontakt z działem sprzedaży technicznej.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Materiał

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK jest wykonany z odpornej na nacisk płyty termoformującej z polistyrenu, nadaje się do stosowania w przypadku tradycyjnie układanych jastrychów cementowych lub anhydrytowych, jak również jastrychów płynnych.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Wskazówki

Schlüter-BEKOTEC-EN 12FK, -ENFGK i -BRS są odporne na gnicie i nie wymagają specjalnej pielęgnacji ani konserwacji. Przed i w trakcie montażu jastrychu należy zabezpieczyć polistyrolową płytę z wypukłościami przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływań mechanicznych, np. poprzez ułożenie desek jako ciągów komunikacyjnych.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Produkty


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

1 płyta (0,77 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Paski brzegowe:
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 12 FK należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF.


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Produkty uzupełniające system

Płyta wyrównawcza
Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENF GK w obszarze drzwi oraz rozdziału obiegów grzewczych przyklejana zostaje do nośnego podłoża, aby ułatwić przyłączenie i zminimalizować ścinki. Wykonana jest ona z gładkiej folii polistyrenowej. W razie potrzeby płyty z wypukłościami mocować można dodatkowo naniesioną na płyty wyrównawcze obustronnie klejącą taśmą BEKOTEC-BTZDK66.
wymiary: 1100 x 700 mm

Listwa zaciskowa do rur
Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 jest listwą zaciskową do rur służącą do pewnego mocowania np. w obszarze przyłączeń rur na płycie wyrównawczej. Listwa zaciskowa jest samoprzylepna, co umożliwia mocowanie jej na płycie wyrównaczej.
długość: 80 cm

Taśma obustronnie klejąca
Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 jest obustronnie klejącą taśmą przylepną do mocowania płyty z wypukłościami na płycie wyrównawczej a w razie potrzeby także na podłożu.
rolka: 66 m, szerokość: 30 mm, grubość: 1 mm

Pasek brzegowy
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF jest paskiem brzegowym, wykonanym z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach, ze stopką klejącą, która na wierzchu i na spodzie posiada taśmę klejącą służącą do jego przymocowania. Stopka naklejana jest na podłoże i odpowiednio naciągana, w wyniku czego pasek brzegowy przyciskany jest do ściany. Po położeniu płyty z wypukłościami BEKOTEC na stopce klejowej powstaje połączenie, które przymocowuje płytę do podłoża a także zapobiega przedostawaniu się pod nią płynnego jastrychu.
rolka: 25 m, wysokość: 8 cm, grubość: 8 mm

Profil dylatacyjny
Schlüter-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym do wbudowywania w obszarze drzwi w celu uniknięcia mostków akustycznych. Dwustronna powłoka i samoprzylepny pasek umożliwiają dokładne ułożenie.
długość: 1,00 m, szerokość: 60 / 80 / 100 mm, grubość: 10 mm
długość: 2,50 m, szerokość: 100 mm, grubość: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Dane techniczne

1. Wielkość wypukłości: ok. 44 mm
Układanie w rozstawie:
50, 100, 150 mm
...
Systemowe rury grzewcze:
śr. 10 mm
Wypukłości są podcięte dookoła, co umożliwia zamontowanie rur grzewczych bez użycia klamer mocujących.

2. Połączenia:
Łączenie płyt odbywa się przez nakładanie rzędów wypukłości na siebie i ich wzajemne wciśnięcie.

3. Wymiary użytkowe:
1,1 x 0,7 m = 0,77 m2
Wysokości płyty: 12 mm
(włącznie z 5 mm izolacji akustycznej)

4. Opakowanie: 10 sztuk / karton = 7,7 m2
Wymiary kartonu wynoszą ok.
1168 x 800 x 80 mm.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki