logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-BEKOTEC to sprawdzony system konstrukcji do wykonywania pozbawionych spękań posadzek, funkcjonalnie bezpiecznych i pływających jastrychów oraz jastrychów ogrzewanych z okładziną ceramiczną, z kamienia naturalnego lub z innych materiałów okładzinowych.

System ten bazuje na foliowej płycie Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F PS z wypukłościami do jastrychu, którą nakleja się bezpośrednio na nośnym podłożu lub na dostępnej w handlu izolacji termicznej i/lub akustycznej. Znakomitą przyczepność do podłoża zapewnia naniesiony na spodnią stronę płyty specjalny klej.

Z geometrii płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 23 F PS wynika minimalna grubość warstwy jastrychu, wynosząca 31 mm pomiędzy wypukłościami i 8 mm nad nimi. Wypukłości rozłożone są w sposób umożliwiający zaciskanie systemowych rur grzewczych o średnicy 14 i 16 mm* w siatce 75 mm w celu stworzenia jastrychu grzejnego.

Ogrzewanie podłogowe jest łatwe w regulacji i może być optymalnie eksploatowane przy niskich temperaturach zasilania, ponieważ tylko stosunkowo niewielka masa jastrychu (przy pokryciu 8 mm ok. 57 kg/ m²  28,5 l/m²) musi być podgrzewana lub schładzana.

Skórcz, do którego dochodzi podczas twardnienia jastrychu, jest redukowany modułowo w siatce wypukłości. Dzięki temu naprężenia wynikające z odkształceń skurczowych nie mogą oddziaływać na całą powierzchnię. Można zatem zrezygnować z wykonania dylatacji. Gdy jastrych cementowy jest już gotowy do chodzenia po nim, należy przykleić matę oddzielającą Schlüter-DITRA (alternatywnie: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter-DITRA-HEAT) (jastrych anhydrytowy ≤ 2 CM-%). Bezpośrednio na macie układane są płytki ceramiczne lub płyty z kamienia naturalnego na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Dylatacje w warstwie okładziny należy wykonać stosując profile dylytacyjne Schlüter-DILEX, zachowując wymagane odstępy.

Materiały okładzinowe niewrażliwe na pęknięcia, jak np. parkiet czy wykładziny dywanowe, układa się bezpośrednio na jastrychu po osiągnięciu właściwej dla danego materiału wilgotności końcowej.


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Obróbka

  1. BEKOTEC-EN 23 F PS należy ułożyć na wystarczająco nośnym i równym podłożu. Należy sprawdzić je pod kątem czystości i zgodności materiałowej. Usunąć elementy mogące utrudniać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności. Przed ułożeniem podłoże musi być odpylone i dlatego należy je gruntownie odkurzyć. Wskazówka: Gruntowanie podłoża nie jest konieczne, jednak w razie potrzeby można je wykonać dostępnym w handlu dyspersyjnym środkiem bez gruboziarnistych składników takich jak np. piasek kwarcowy. Większe nierówności należy wcześniej zniwelować za pomocą jastrychów lub odpowiedniej masy niwelującej. Uwzględniając wymagania dotyczące izolacji akustycznej i/lub termicznej, należy w razie potrzeby ułożyć na podłożu dodatkową, odpowiednią izolację*. Jeśli na nośnym podłożu układane są kable lub rury, to zgodnie z DIN 18560-2 nad warstwą wyrównawczą na całej powierzchni należy ułożyć izolację tłumiącą odgłosy kroków. Przy wyborze odpowiedniej izolacji należy uwzględnić maksymalną ściśliwość CP3 (≤ 3 mm).
  2. Styk okładziny ze ścianą lub inną zabudową należy oddzielić paskiem brzegowym Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF o grubości 8 mm. Zintegrowana na pasku brzegowym samoprzylepna podpórka posiada na górnej i dolnej stronie pasek samoprzylepny do mocowania. Przez przyklejenie do podłoża lub najwyższej warstwy izolacyjnej i naciągnięcie podpórki pasek brzegowy zostaje dociśnięty do ściany. Przy ułożeniu płyty z wypukłościami BEKOTEC na stopce klejącej powstaje połączenie, które mocuje płytę do podłoża i zapobiega wpływaniu pod nią jastrychu w przypadku stosowania jastrychów płynnych.
  3. Płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 23 F PS muszą być przycięte na wymiar w obszarze krawędzi. W celu połączenia płyt BEKOTEC należy nałożyć jedną na drugą na zakładkę jednym rzędem wypukłości. W celu ułożenia płyt z wypukłościami należy zdjąć z BEKOTEC-EN 23 F PS folię ochronną i położyć płytę na podłożu. Można ją podnosić i ustawiać ponownie, dopóki nie zostanie dociśnięta. Kiedy jednak płyta z wypukłościami zostanie dociśnięta, wówczas trwale wiąże się z podłożem za pomocą kleju naniesionego na spodnią stronę. W obszarze drzwi i w obszarze rozdzielacza w celu ułatwienia prowadzenia rur można zastosować gładką płytę wyrównawczą Schlüter-BEKOTEC-ENFG PS. Również w tym przypadku do mocowania służy klej naniesiony na spodnią stronę. Samoprzylepna listwa zaciskowa do rur Schlüter-BEKOTEC-ZRKL umożliwia precyzyjne prowadzenie rur w tym obszarze.
  4. Aby wykonać ogrzewanie podłogowe Schlüter-BEKOTEC-THERM, między podciętymi wypukłościami należy zacisnąć przynależne do systemu rury grzewcze o średnicy 14 lub 16 mm. Rozstaw rur należy dobrać odpowiednio do wymaganego ogrzewania na podstawie wykresów mocy grzewczej Schlüter-BEKOTEC.
  5. Na płycie z wypukłościami układa się świeży jastrych cementowy o klasie CT-C25-F4, maks. F5, lub jastrych anhydrytowy CA-C25-F4, maks. F5, z minimalną warstwą przykrycia wynoszącą 8 mm (zalecana ziarnistość 0–4 mm). W celu wyrównania wysokości można częściowo zwiększyć grubość warstwy do maks. 25 mm. Podczas nakładania jastrychu płynnego należy zwrócić uwagę na staranne ułożenie płyt z wypukłościami i zamknięcie przyciętych krawędzi / punktów końcowych. Należy zapobiec wciekaniu jastrychu za płyty BEKOTEC. Należy tu uwzględnić systemy dopuszczone do stosowania. Wskazówka: odmienne właściwości jastrychu należy wcześniej skonsultować z ekspertami technicznymi z naszego działu sprzedaży. Jeśli chcemy zapobiec przenoszeniu się odgłosu kroków między dwoma pomieszczeniami, należy oddzielić tam jastrych profilem dylatacyjnym Schlüter-DILEX-DFP.
  6. Bezpośrednio po osiągnięciu wytrzymałości początkowej umożliwiającej chodzenie po jastrychu cementowym należy przykleić matę oddzielającą DITRA (alternatywnie: DITRA-DRAIN 4 lub DITRA-HEAT) zgodnie ze wskazówkami obróbki zawartymi w opisach technicznych produktów. Jastrychy anhydrytowe można pokryć matą oddzielającą już po osiągnięciu wilgotności końcowej ≤ 2 CM-%.
  7. Bezpośrednio na macie oddzielającej można ułożyć metodą cienkowarstwową okładzinę z ceramiki lub kamienia naturalnego. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami okładzina leżąca na macie oddzielającej musi być rozdzielona dylatacjami na poszczególne pola. Do wykonania spoin dylatacyjnych należy zastosować profile dylatacyjne Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS lub -AKWS (patrz informacje o produkcie 4.6–4.8 i 4.18).
  8. Jako elastyczną spoinę brzegową w obszarze przejścia między podłogą a ścianą należy zamontować profil dylatacyjny narożny Schlüter-DILEX-EK lub -RF (patrz informacja o produkcie 4.14). Nadmiar paska brzegowego Schlüter- -BEKOTEC-BRS należy wcześniej odciąć.
  9. W przypadku zastosowania ceramicznej podłogi klimatyzowanej Schlüter- -BEKOTEC-THERM jako ogrzewania podłogowego gotowa konstrukcja posadzki może być nagrzana już po 7 dniach. Zaczynając od temperatury zasilania 25°C, można podwyższać temperaturę o maks. 5°C dziennie, aż osiągnięcia wymaganej temperatury użytkowej.
  10. Materiały pokryciowe, które nie są zagrożone pękaniem (np. parkiet, wykładzina dywanowa lub wykładzina z tworzywa sztucznego) są układane bezpośrednio na jastrych BEKOTEC bez maty oddzielającej. Wysokość jastrychu musi być przy tym dostosowana do grubości materiału. Wskazówka: oprócz obowiązujących wytycznych dotyczących obróbki należy przestrzegać dopuszczalnej wilgotności końcowej jastrychu dla wybranego materiału pokryciowego. Szczegółowe wskazówki dotyczące obróbki w połączeniu z okładzinami nieceramicznymi znajdują się w instrukcji technicznej dla Schlüter-BEKOTEC-THERM. Można je również uzyskać od specjalistów technicznych w naszym dziale sprzedaży.

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Materiał

Płyta Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F PS wykonana jest z odpornej na ściskanie, tłoczonej folii polistyrenowej, na której spodnią stronę naniesiony jest klej. Nadaje się ona do stosowania w przypadku tradycyjnie układanych jastrychów na bazie cementu lub anhydrytu, jak również jastrychów płynnych. Podczas przechowywania materiał należy chronić przed mrozem i promieniowaniem UV.


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Wskazówki

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F PS, -ENFG PS, -BRS i -BTS są odporne na gnicie i nie wymagają specjalnej pielęgnacji ani konserwacji. Przed montażem jastrychu i w jego trakcie należy zabezpieczyć płytę z wypukłościami przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływań mechanicznych odpowiednimi środkami, np. poprzez ułożenie desek jako ciągów komunikacyjnych.


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Varianten


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS jest płytą do jastrychu z wypukłościami z odpornej na ciśnienie, tłoczonej folii polistyrolowej, przeznaczoną do montażu rur grzewczych Schlüter (o średnicy 14/16 mm), z warstwą samoprzylepną na tylnej stronie. Po zdjęciu folii ochronnej płytę z wypukłościami można układać na odpowiednich podłożach. Podcięte wypukłości stabilizują rury w zdefiniowanych odstępach (siatka 75 mm). Płyty BEKOTEC w celu połączenia zakłada się na siebie na szerokości jednego rządka wypukłości i zaciska pomiędzy sobą. Przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy przykrywającej 8 mm (maks. 25 mm) z zastosowaniem dostępnych w handlu jastrychów CT-C25-F4 (ZE 20) lub CA-C25-F4 (AE 20) i rur grzewczych BEKOTEC-THERMHR mamy gwarancję, że posadzki ceramiczne i z kamienia naturalnego pozostaną trwale pozbawione spękań. Więcej informacji można znaleźć w naszym podręczniku technicznym. 

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

1 płyta (1,08 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Wskazówka:
System BEKOTEC-EN-F-PS można instalować na izolacji cieplnej i akustycznej. W zależności od podłoża może być możliwe zastosowanie rur grzewczych Schlüter o średnicy 14/16 mm (patrz opis techniczny produktu 9.6). 

Pasek brzegowy:
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 23 F PS należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR to pięciowarstwowa rura grzewcza z wysokiej jakości tworzywa polimerowego (PE-RT) z wewnętrzną warstwą zapobiegającą dyfuzji tlenu. Te niezwykle giętkie rury grzewcze zgodne z normą DIN 16833 zostały zoptymalizowane do stosowania z płytami systemowymi BEKOTEC. Szczelność względem tlenu jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 4726 i stale poddawana badaniom kontrolnym. 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS jest umieszczana przed rozdzielaczami obiegów grzewczych, aby ułatwić montaż rur grzewczych w szafce rozdzielczej. Płyta posiada od spodu warstwę samoprzylepną oraz folię ochronną. 

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

Powierzchnia użytkowa: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki