logo

Spoiny dylatacyjne i profile kompensacyjne

Nasze profile serii Schlüter®-DILEX oferują nie wymagające nadzoru i odpowiadające wymaganiom funkcjonalnym rozwiązania wszelkich znaczących spoin dylatacyjnych na balkonach i tarasach. Profile te są odporne na czynniki atmosferyczne i zmiany temperatur. Do stosowania na zewnątrz polecamy profile Schlüter®-DILEX-KS, -EF, -EKE, -EK, -RF i -BWB. Wbudowuje się je w trakcie robót płytkarskich.

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE jest elastycznym jednoczęściowym profilem narożnym z twardego/ miękkiego tworzywa sztucznego do wewnętrz- nych narożników ścian lub do połączeń pomiędzy posadzką i ścianą. Profil posiada zintegrowany ogranicznik spoiny i nadaje się do stosowania w przypadku konstrukcji posadzek niepływających.
Schlüter®-DILEX-EF jest elastycznym, jednoczęściowym profilem z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego przeznaczonym do naroży wewnętrznych ścian. Może być zastosowany również przy połączeniu ściany z posadzką, przy wykładzinach zespolonych z podłożem. Może być zastosowany również przy połączeniu ściany z posadzką, przy wykładzinach zespolonych z podłożem.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK jest dwuczęściowym profilem narożnym z twardego/miękkiego two- rzywa sztucznego posiadającym połączenie na wpust i pióro ze zintegrowaną komorą na płytki. Służy on do trwałego, nie wymagającego pielęgnacji, elastycznego połączenia pomiędzy posadzką a płytkami ściennymi lub cokołowymi.
Schlüter®-DILEX-RF jest dwuczęściowym profilem narożnym posiadającym połączenie na wpust i pióro. Służy on do trwałego, elastycz- nego połączenia pomiędzy posadzką a płytkami ściennymi lub cokołowymi.
Dalej

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB jest profilem dylatacyjnym ze ściankami bocznymi z regeneratu twardego PVC. Strefa dylatacyjna wykonana jest z miękkiego tworzywa sztuczego i posiada widoczną powierzchnię szerokości 10 mm.
Dalej

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS jest profilem dylatacyjnym z funkcją ochrony krawędzi, składającym się z bocznych ramion mocujących z aluminium lub stali nierdzewnej, które połączone są z wymienną wkładką dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego. Schlüter®-DILEX-KSA jest profilem przyłączeniowym z funkcją ochrony krawędzi, składającym się z bocznych ramion mocujących z aluminium lub stali nierdzewnej, które połączone są z wymienną wkładką dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego. Służy on do połączenia powierzchni posadzek ze stałymi elementami, takimi jak np. okna. Schlüter®-DILEX-EKSB jest profilem dylatacyjnym z funkcją ochrony krawędzi do posadzek przemysłowych i innych cienkowarstwowych posadzek. Składa się on z bocznych ramion mocujących ze stali nierdzewnej, które połączone są z niewymienną wkładką dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?