logo

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-DILEX-KS jest nie wymagającym konserwacji profilem dylatacyjnym stosowanym do posadzek przemysłowych, posadzek z płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego poddawanych silnym obciążeniom mechanicznym. Schlüter-DILEX-KS w pewny sposób chroni krawędzie posadzek na które działają obciążenia dynamiczne i dlatego też nadaje się do stosowania w magazynach i halach produkcyjnych, centrach handlowych, garażach podziemnych oraz przy posadzkach czyszczonych maszynowo. Trapezoidalnie perforowane boczne ramiona mocujące wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium wyposażone są w 11- lub 6-milimetrową miękką wkładkę dylatacyjną z termoplastycznego elastomeru. W przypadku uszkodzenia możliwa jest wymiana samej kauczukowej wkładki (jednakże nie w przypadku profili o wysokościach 2,5 / 4,5 i 6 mm). Szczególna konstrukcja profilu pozwala na skuteczną ochronę obszaru brzegowego posadzki.

Schlüter-DILEX-KSA służy jako elastyczna spoina pomiędzy sztywnymi elementami budowlanymi. Samoprzylepne pasmo umożliwia przyklejenie profilu np. do okien lub drzwi.

W przypadku Schlüter-DILEX-KSA stosuje się takie same profile mocujące jak przy Schlüter-DILEX-KS, dzięki czemu poszczególne pola posadzki nie różnią się wyglądem.

Schlüter-DILEX-KS i -KSA przerywają drogę fal dźwiękowych w materiale posadzki i redukują w ten sposób przenoszenie się odgłosów.


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Obróbka Schlüter®-DILEX-KS

Montaż przy posadzkach z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego:

 1. Schlüter-DILEX-KS należy dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Na miejsce, w którym profil będzie osadzony, nanieść zębatą kielnią klej do płytek.
 3. Schlüter-DILEX-KS wciska się perforowanym w trapezowe otwory ramieniem mocującym w łoże klejowe i odpowiednio ustawia. Należy przenosić szczeliny dylatacyjne z podłoża w okładzinę, dokładnie w tych samych miejscach.
 4. Wyposażone w trapezowe otwory ramiona mocujące należy na całej powierzchni przeszpachlować klejem do płytek. Pionowe ramiona profili należy ukośnie przeszpachlować klejem do płytek.
 5. Przylegające płytki należy mocno docisnąć i ustawić tak, aby górna krawędź profilu licowała z płytkami (profil nie może wystawać ponad powierzchnię posadzki, ewentualnie lepiej obniżyć go o 1 mm). Płytki muszą być klejone w obszarze profilu na całej powierzchni. Do profilu należy zawsze przykładać nie obcinaną krawędź płytek.
 6. Przy profilu należy pozostawić szczelinę o szerokości ok. 2 mm i jej przestrzeń w całości wypełnić zaprawą spoinową.
 7. Krzyżujące się profile dylatacyjne należy tak docinać, aby perforowane ramiona mocujące nie leżały na sobie. Do estetycznego wykończenia miejsc przecinania się profili dostępne są wkładki Schlüter-DILEX - KS/K w różnych kolorach.

Montaż przy posadzkach przemysłowych:

 1. Schlüter-DILEX-KS należy dobrać odpowiednio do grubości powłoki posadzki.
 2. W miejscu, gdzie układa się profil, należy nanieść warstwę kontaktową.
 3. Schlüter-DILEX-KS wciska się perforowanym w trapezowe otwory ramieniem mocującym w warstwę kontaktową i odpowiednio ustawia. Profile należy uprzednio oczyścić względnie odtłuścić. Należy dokładnie przenieść położenie szczelin dylatacyjnych z warstwy podłoża.
 4. Wyposażone w trapezowe otwory ramiona mocujące należy na całej powierzchni pokryć materiałem posadzkowym tak, żeby powierzchnia posadzki licowała z górną krawędzią profilu. Profil w żadnym przypadku nie może wystawać ponad powierzchnię posadzki, raczej powinien znajdować się o 1 mm poniżej.

Obróbka Schlüter®-DILEX-KSA

 1. Schlüter-DILEX-KSA należy dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. W miejscu, gdzie układa się profil nanieść klej do płytek za pomocą ząbkowanej szpachli.
 3. Silikonowy papier klejącego paska należy zdjąć. Profil przykleja się samoprzylepnym paskiem do odpowiedniego elementu budowlanego w ten sposób, aby wyposażone w trapezowe otwory ramię mocujące mogło zostać wciśnięte w naniesiony klej do płytek.
 4. Wyposażone w trapezowe otwory ramiona mocujące należy na całej powierzchni przeszpachlować klejem do płytek. Pionowe ramiona profili należy ukośnie przeszpachlować klejem do płytek.
 5. Przylegające płytki należy mocno docisnąć i ustawić tak, aby górna krawędź profilu licowała z płytkami (profil nie może wystawać ponad powierzchnię posadzki, ewentualnie lepiej obniżyć go o 1 mm). Płytki muszą być klejone w obszarze profilu na całej powierzchni. Do profilu należy zawsze przykładać nie obcinaną krawędź płytek.
 6. Przy profilu należy pozostawić szczelinę o szerokości ok. 2 mm i jej przestrzeń w całości wypełnić zaprawą spoinową.

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Materiał

 • E = stal nierdzewna
  V2A stal stopowa nr 1.4301=AISI 304
  V4A stal stopowa nr 1.4404=AISI 316L
 • A = aluminium

Wkładka dylatacyjna wykonana jest z wysoko elastycznego, termoplastycznego elastomeru z mostkami zaciskowymi z twardszego materiału.

Właściwości materiału i zakres stosowania:

Możliwość stosowania przewidzianego typu profilu należy sprawdzić w szczególnych, konkretnych przypadkach w zależności od spodziewanych oddziaływań chemicznych, obciążeń mechanicznych i innych. Schlüter-DILEX-EKSN/-EKSB i -EKSA z profilami nośnymi ze stali szlachetnej 1.4301 (V2A) i 1.4404 (V4A) nadają się w szczególności do stosowania w miejscach, gdzie obok wysokiej odporności mechanicznej wymagana jest odporność na oddziaływania chemiczne, np. przez środki kwaśne lub zasadowe, środki czyszczące lub sole. W przypadku agresywnych oddziaływań np. w pływalniach (woda słodka) zalecamy stosowanie stali V4A.

W zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych można dokonać wyboru pomiędzy stalą stopową 1.4301 lub 1.4404. Schlüter-DILEX-AKSN i -AKSA z bocznymi profilami mocującymi z aluminium są wrażliwe na środki zasadowe. Materiały zawierające cement w połączeniu z wilgocią mają właściwości zasadowe i mogą w zależności od stężenia i czasu oddziaływania doprowadzić do korozji aluminium (oksydacja). Profil należy w całości osadzić w warstwie kontaktowej, żeby nie powstawały pustki, w których może zbierać się woda o odczynniku zasadowym.

Strefa dylatacji wszystkich profili Schlüter-DILEX- KS i -KSA wykonana jest z elastycznego kauczuku syntetycznego. Jest on odporny na promienie UV, nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków, jest odporny na występujące zwykle w przypadku posadzek z płytek obciążenia chemiczne i poza tym odporny jest na grzyby i bakterie. Wkładka jest odporna na temperatury w zakresie -60°C do +100°C. Termoplastyczny elastomer możne ze sobą spawać w celu łączenia profili między sobą. Do miejsc krzyżowania się profili dylatacyjnych Schlüter-DILEX-KS dostępne są wkładki dylatacyjne Schlüter-DILEX-KS/K w różnych kolorach.


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Wskazówki

Schlüter-DILEX-KS und -KSA są odporne na grzyby i bakterie i nie wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych lub kontrolnych.

Strefa dylatacyjna z kauczuku syntetycznego nadaje się do wymiany (z wyjątkiem wysokości 2,5 mm / 4,5 mm i 6 mm).

Powierzchnie licowe czyści się jednocześnie z posadzką. Wszelkie środki czyszczące nie mogą zawierać kwasów fluorowodorowych. Należy unikać kontaktu z innymi metalami, jak np. zwykłą stalą, gdyż doprowadzić może to do odkładania się powstającej na nich rdzy. Dotyczy to także narzędzi takich jak szpachle lub wełna stalowa do usuwania resztek zaprawy.

W razie potrzeby oferujemy politurę czyszczącą do stali nierdzewnej Schlüter-CLEAN- CP.


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB


<a name='ks'></a>Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter®-DILEX-KS jest profi lem dylatacyjnym, którego boczne ramiona nośne wykonane są z aluminium lub ze stali nierdzewnej, dzięki czemu chroni on równocześnie krawędzie okładziny. Profil ten posiada wymienną strefę dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.

<a name='ks'></a>Schlüter®-DILEX-KS

Do nr art. dodać kolor (np. KSE / PG)

* Kolory:
C = kremowy
DA = ciemny antracyt (bez RAL)
FG = szary spoinowy (bez RAL)
G = szary, RAL 7030
GS = szary, RAL 9011, urządzenia sanitarne „ebony“
HB = jasnobeżowy, RAL 1019
PG = pastelowo-szary, urządzenia sanitarne „manhattan“
SG = szary kamienny


Schlüter-DILEX-EKSN


Schlüter-DILEX-EKSN V4A


Schlüter-DILEX-KS/EL


Schlüter®-DILEX-KS/K


<a name='ksa'></a>Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter®-DILEX-KSA jest profi lem do przyłączeń chroniącym krawędź posadzki, składającym się z bocznego ramienia mocującego z aluminium lub ze stali nierdzewnej, które połączone jest z wymienną elastyczną wkładką z
tworzywa sztucznego. Służy on do przyłączania powierzchni posadzek do stałych elementów budowlanych, np. do okien.

<a name='ksa'></a>Schlüter®-DILEX-KSA

 * Do nr art. dodać kolor (np. AKSA 100 HB). Kolory:
G = szary, RAL 7030
GS = czerń grafitowa, RAL 9011, urządzenia sanitarne „ebony"
HB = jasnobeżowy, RAL 1019
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan"


Schlüter-DILEX-EKSA


Schlüter-DILEX-KSA/EL


Schlüter-DILEX-KSA/EL


<a name='eksb'></a>Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter®-DILEX-EKSB jest profilem dylatacyjnym chroniącym krawędzie posadzek przemysłowych i innych posadzek cienkowarstwowych. Posiada boczne ramiona mocujące połączone z niewymienialną wkładką  dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.

<a name='eksb'></a>Schlüter®-DILEX-EKSB

 * Do nr art. dodać kolor (np. EKSB 25 HB). Kolory:
G = szary, RAL 7030
GS = czerń grafitowa, RAL 9011, urządzenia sanitarne „ebony"
HB = jasnobeżowy, RAL 1019
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan"


Schlüter-DILEX-EKSB V4A


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Pobierz


Schlüter®-DILEX-KS / -KSA

Często zadawane pytania

Na zewnątrz budynku

Jakie profile dylatacyjne nadają się do stosowania w obszarze zewnętrznym?

Wyświetl odpowiedź

Do stosowania na zewnątrz nadają się profile serii Schlüter®-DILEX o szerokości 8-10 mm. Są to: Schlüter®-DILEX-BWB, Schlüter®-DILEX-EDP jak również Schlüter®-DILEX-KS.

Przejścia

Jakie profile dylatacyjne stosować można przy spoinach pomiędzy powierzchnią parkietu a posadzką z płytek?

Wyświetl odpowiedź

Ponieważ obie posadzki mają często różną grubość, zaleca się stosowanie profili z jednostronnym zakończeniem, np. Schlüter®-DILEX-BWA lub Schlüter®-DILEX-KSA.

Schlüter®-DILEX-KS / -KSA / -EKSB

Film

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż przyścienny
Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki