logo

Trwale nie wymagające pielęgnacji i higienicznie czyste dylatacje

Na brzegach powierzchni pokrytych płytkami konieczne jest wykonanie spoin dylatacyjnych przejmujących odkształcenia powierzchni.

Spoiny te zwykle zamykane są silikonem. W takim wypadku mamy do czynienia ze spoinami wymagającymi pielęgnacji. Oznacza to: spoiny te regularnie się zrywają i muszą być odnawiane (pielęgnowane). To samo dotyczy połączenia z brodzikami prysznicowymi i wannami.

Schadensbild

Wyzwanie: pęknięcia oraz grzyb i pleśń na silikonie

Obok zerwanych spoin w pomieszczeniach wilgotnych rzucają się w oczy miejsca, gdzie na silikonie powstaje grzyb.

Rozwiązanie: profile dylatacyjne Schlüter-Systems

Stosując profile Schlüter®-DILEX można stworzyć spoiny dylatacyjne, które w odróżnieniu od silikonu są trwałe i nie wymagają pielęgnacji. Montuje się je w trakcie układania płytek i są one trwale z nimi połączone. Eliminuje to konieczność późniejszych robót. Profile Dilex są łatwe do czyszczenia, odporne na grzyby i bakterie - nie stanowią one dla nich pożywki. Nie jest konieczne praktykowane zwykle, kosztowne wycinanie i odnawianie zerwanych lub pokrytych pleśnią spoin silikonowych.

Do spoin w miejscu połączenia posadzki ze ścianą zalecamy Schlüter®-DILEX-EK i -DILEX-RF. Te dwuczęściowe profile mają łączenia na pióro i wpust i mogą przejmować przemieszczenia materiału do 8 mm. W ten sposób przejmują one osiadanie naroży konstrukcji jastrychowych bez problemu. Do szybkiego wykonania wewnętrznych narożników ścian zaleta się stosowanie jednoczęściowych profili narożnych Schlüter®-DILEX-EKE i -DILEX-EF o bardzo wąskich spoinach.

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS jest elastycznym profilem do połączenia z elementami wbudowanymi np.: z brodzikiem natryskowym, futryną drzwi i okna.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK jest dwuczęściowym profilem narożnym z twardego/miękkiego two- rzywa sztucznego posiadającym połączenie na wpust i pióro ze zintegrowaną komorą na płytki. Służy on do trwałego, nie wymagającego pielęgnacji, elastycznego połączenia pomiędzy posadzką a płytkami ściennymi lub cokołowymi.
Schlüter®-DILEX-RF jest dwuczęściowym profilem narożnym posiadającym połączenie na wpust i pióro. Służy on do trwałego, elastycz- nego połączenia pomiędzy posadzką a płytkami ściennymi lub cokołowymi.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE jest elastycznym jednoczęściowym profilem narożnym z twardego/ miękkiego tworzywa sztucznego do wewnętrz- nych narożników ścian lub do połączeń pomiędzy posadzką i ścianą. Profil posiada zintegrowany ogranicznik spoiny i nadaje się do stosowania w przypadku konstrukcji posadzek niepływających.
Schlüter®-DILEX-EF jest elastycznym, jednoczęściowym profilem z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego przeznaczonym do naroży wewnętrznych ścian. Może być zastosowany również przy połączeniu ściany z posadzką, przy wykładzinach zespolonych z podłożem. Może być zastosowany również przy połączeniu ściany z posadzką, przy wykładzinach zespolonych z podłożem.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?