logo
Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC jest niezawodną konstrukcją posadzki, pozbawioną spękań i odkształceń. Funkcjonuje pewnie z jastrychami pływającymi, z jastrychami z ogrzewaniem podłogowym, gdzie elementem wykończeniowym jest płytka ceramiczna, kamień naturalny czy inny materiał.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Schlüter-BEKOTEC-ENR jest płytą wyrównawczą z polistyrolu (EPS 040 DEO) do optymalizacji przy ucinaniu płyt z wypukłościami Schlüter-BEKOTEC EN/P i EN/PF do obszarów, w których nie zostają układane pętle grzewcze, np. do niszy.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®BEKOTEC jest niezawodną konstrukcją posadzki, systemem dla pozbawionych spękań i pewnych pod względem funkcjonowania jastrychów pływających i jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, z okładzinami z ceramiki, kamienia naturalnego lub innych materiałów.
System ten bazuje na jastrychowej płycie foliowej Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, którą układa się bezpośrednio na odpowiednio nośnym podłożu lub konwencjonalnej podłogowej izolacji cieplnej lub akustycznej. Z geometrii płyt Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F wynika minimalna grubość warstwy jastrychu 31 mm pomiędzy i 8 mm ponad wypukłościami płyty. Odstępy wypukłości są tak ułożone, aby w siatce o oczkach 75 mm można było zaciskać systemowe rury o średnicy 14 mm, służące do wykonywania ogrzewania podłogowego.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG/-ENFGTS/-ENFGK

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG/-ENFGTS/-ENFGK

Płyta wyrównawcza Schlüter®-BEKOTEC-ENFG stosowana jest w obszarze drzwi i rozdzielacza obiegów grzewczych, aby w tych miejscach ułatwić przyłączenie i zmniejszyć ilość odpadów.
Płyta wyrównawcza Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS układana jest w miejscach drzwi i przed rozdzielnikami obiegów grzewczych celem ułatwienia w tych miejscach przyłączeń i minimalizacji odpadków.
Płyta wyrównawcza Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK układana jest w miejscach drzwi i przed rozdzielnikami obiegów grzewczych w celu ułatwienia w tych miejscach przyłączeń i minimalizacji odpadków.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL są listwami zaciskowymi, służącymi do pewnego mocowania rur na płytach wyrównawczych. Listwy zaciskowe mają właściwości samoprzylepne, pozwalające na pewne ich mocowanie.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK66 jest taśmą obustronnie klejącą do montażu płyt z wypukłościami na podłożu lub na płytach wyrównawczych.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Schlüter®-BEKOTEC-BTS jest 5 mm izolacją tłumiącą odgłosy kroków z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami do układania pod płytami jastrychowymi z wypukłościami Schlüter®-BEKOTEC-EN/P i -EN/P. Dzięki zastosowaniu Schlüter®-BEKOTEC-BTS uzyskuje się znaczną poprawę tłumienia odgłosu kroków. Można ją stosować w przypadku, jeżeli wymagana wysokość nie pozwala na montaż odpowiednio grubej izolacji akustycznej z polistyrenu lub płyt z włókien mineralnych. Maksymalne obciążenie ruchome należy ograniczyć do 2 kN/m².
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter®-BEKOTEC-BRS jest paskiem brzegowym z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami ze zintegrowaną stopką foliową. Pasek brzegowy układa się w miejscach połączeń ze ścianami lub innymi stałymi elementami budowlanymi i stopkę foliową pod płyty Schlüter®-BEKOTEC lub warstwę folii PE. Nadaje się do stosowania np. do konwencjonalnych jastrychów cementowych. Pasek brzegowy Schlüter®-BEKOTEC-BRSK przykleja się do ściany dodatkowym paskiem klejącym.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF jest paskiem brzegowym z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i stopką klejącą oraz paskiem klejącym od spodu do klejenia do ściany. Przez ułożenie płyty z wypukłośami Schlüter®-BEKOTEC na stopce klejącej z PE powstaje połączenie zapobiegające wypływaniu jastrychu przy stosowaniu jastrychów płynnych.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF jest paskiem brzegowym z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i stopką klejącą z paskami klejącymi z obu stron. Przez przyklejenie do podłoża i naciągnięcie stopki pasek brzegowy zostaje dociśnięty do ściany. Przy ułożeniu płyty z wypukłościami Schlüter®-BEKOTEC na stopce klejącej powstaje połączenie zapobiegające wypływaniu jastrychu przy stosowaniu jastrychów płynnych.
Dalej

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym przeznaczonym do wbudowania w przejścia pod drzwiami lub dla podziału jastrychu.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?