logo

Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-TREP-G i -GL są profilami schodowymi ze stali nierdzewnej z przyklejoną taśmą z powierzchnią antypoślizgową. Profile nadają się do bezpiecznego i estetycznego wykończenia krawędzi stopni schodowych z okładzinami z płytek lub kamienia naturalnego, jak również z jastrychu lub innych materiałów posadzkowych.

Schlüter-TREP-GK i -GLK są wariantami bez ramienia mocującego. Profile te nadają się do naklejania na krawędziach stopni schodowych, np. w przypadku montowania na istniejących uszkodzonych krawędziach, unikając dzięki temu dodatkowych prac budowlanych.

Schlüter-TREP-G ze specjalną antypoślizgową powierzchnią (klasa R11) z barwnych ziaren mineralnych przeznaczony jest szczególnie do stosowania w obiektach ze zwiększonym obciążeniem ruchem pieszym, np. w pomieszczeniach zakładowych lub budynkach użyteczności publicznej.

Schlüter-TREP-GL ze specjalną antypoślizgową powierzchnią (klasa R10) z profilowanego tworzywa sztucznego nadaje się szczególnie do zastosowań w budownictwie prywatnym i obszarach mniejszym obciążeniu ruchem pieszym. W profilach Schlüter-TREP-G / -GL istnieje możliwość późniejszej wymiany wkładek antypoślizgowych w przypadku ewentualnego ich uszkodzenia lub zużycia. Jako uzupełnienie systemu dostępne są odpowiednie zaślepki. Profile schodowe chronią przednią krawędź stopni schodowych i oferują – przez antypoślizgową powierzchnię i optyczne zaakcentowanie – wysoki stopień bezpieczeństwa. Antypoślizgowe taśmy wklejone są w zagłębienia profili nośnych, dzięki czemu krawędzie klejącej taśmy skutecznie chronione są przed uszkodzeniami.


Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK

Obróbka

 1. Schlüter-TREP-G /-GL dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Najpierw ułożyć płytki podstopnicy, tak aby ich górna krawędź leżała na tym samym poziomie co stopień.
 3. Na krawędź stopnia nałożyć odpowiedni klej do płytek.
 4. Puste przestrzenie spodniej strony profilu należy wypełnić odpowiednim klejem do płytek. Uwaga do pkt. 3 i 4: przy grub-szych warstwach kleju w obszarze krawędzi stopnia, należy użyć hydraulicznie wiążący klej cienkowarstwowy zgodnie z instrukcją producenta w nieco mniejszym stężeniu lub zaprawę średniowarstwową. 
 5. Schlüter-TREP-G /-GL osadzić na całej powierzchni w warstwie kleju i odpowiednio ustawić, tak aby czołowa krawędź profilu nachodziła na płytki podstopnicy.
 6. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące i powierzchnię stopnia w całości przeszpachlować klejem do płytek.
 7. Płytki układane na stopnicy należy mocno docisnąć i tak ułożyć, aby powierzchnia licowa profilu leżała w jednej powierzchni z płytkami. Płytki graniczące z profilem muszą być na całej powierzchni zatopione w warstwie kleju. 
 8. Pomiędzy płytkami a profilem należy pozostawić 2-milimetrową spoinę.
 9. Puste przestrzenie pomiędzy płytkami a profilem należy wypełnić klejem do płytek. W trakcie spoinowania zaleca się zabezpieczenie powierzchni antypoślizgowej za pomocą odpowiednij taśmy klejącej.
 10. Przy wbudowaniu profilu Schlüter-TREP-G /-GL w powierzchnie jastrychowe, profil zostaje w całości wtopiony w zaprawę. Należy zwrócić uwagę, aby trapezoidalnie perforowane ramię mocujące pokryte zostało warstwą zaprawy jastrychowej grubości co najmniej 15 mm.


Obróbka Schlüter-TREP-GK /-GLK

 1. Krawędzie stopni oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia.
 2. Spodnią stronę Schlüter-TREP-GK /-GLK oczyścić, względnie odtłuścić.
 3. Profil przykleić na całej powierzchni odpowiednim klejem (w zależności od podłoża np. klejem epoksydowym lub Schlüter-KERDI-FIX). Wskazówka: W miejscu profilu powstaje 1,5-milimetrowe podwyższenie w stosunku do okładziny schodów.


Wymiana wkładki antypoślizgowej
Przy wymianie wkładki antypoślizgowej należy przestrzegać minimalnej temperatury otoczenia 10° C.

 1. Całkowicie usunąć starą taśmę klejącą
 2. Przed przyklejeniem nowej taśmy powierzchnię profilu dokładnie oczyścić i odtłuścić.
 3. Pasek ochronny zdjąć na szerokości ok 5 cm i samoprzylepną taśmę wypozycjonować na powierzchni profilu. Nie dotykać powierzchni klejącej palcami.
 4. Równomiernie ściągając pasek ochronny naklejać taśmę klejącą.
 5. Na zakończenie tśmę należy docisnąć gumowym wałkiem. Należy przy tym wałkować od środka w kierunku brzegów profilu.

Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK

Profile dostępne są w następujących wersjach:

 • EB = stal nierdzewna V2A szczotkowana (stal stopowa nr 1.4301 = AISI 304)


Profile zaopatrzone są w naklejoną taśmę o antypoślizgowej powierzchni: Schlüter-TREP-G /-GK z zatopionymi ziarnami mineralnymi (R 11), Schlüter-TREP-GL /-GLK z tworzywa sztucznego o antypoślizgowej fakturze (R 10).

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Profil powinien zostać dopasowany do chemicznego, mechanicznego lub innego rodzaju obciążenia, któremu poddawana będzie gotowa okładzina.

Schlüter-TREP-G /-GL nadaje się szczególnie do zastosowań, w których w zależności od typu, obok wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne wymagana jest odporność na oddziaływania chemiczne, np. odporność na kwasy, zasadowe roztwory lub środki czyszczące.

Profile można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przezroczysta wkładka posiada jednakże ograniczoną odporność na promienie UV i dlatego nadaje się do stosowania wyłącznie we wnętrzach budynków.


Schlüter®-Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK

Wskazówki

Schlüter-TREP-G i GL nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Regularne usuwanie brudu i innych zanieczyszczeń pozwala na zachowanie właściwości antypoślizgowych. Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniom czynników atmosferycznych lub agresywnych środków powinny być okresowo czyszczone przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Regularne czyszczenie nie tylko zachowuje estetyczny wygląd stali stopowej, ale zmniejsza również ryzyko korozji. Wszelkie stosowane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter-CLEAN-CP.

Aby wyeliminować niebezpieczeństwo osadzania się na profilu rdzy powstającej na innych przedmiotach, należy unikać kontaktu z innymi metalami, np. zwykłą stalą. Dotyczy to także kontaktu z narzędziami takimi jak szpachle lub wełna stalowa stosowanymi np. do usuwania resztek zaprawy.

Opcjonalnie dostępna jest samoprzylepna taśma w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia powierzchni antypoślizowej. Wszelkie inne obszary zastosowania taśmy klejącej są możliwe na własną odpowiedzialność wykonawcy.


Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK

Przegląd wersji produktów

Wskazówka: R 10 / R 11 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130


<a name='ggl'></a>Schlüter®-TREP-G / -GL

Schlüter®-TREP-G jest profi lem schodowym ze szczotkowanej stali nierdzewnej z przyklejoną antypoślizgową wkładką.

<a name='ggl'></a>Schlüter®-TREP-G / -GL

 * Do nr art. dodać kolor (np. GB EB 90 GS). Kolory:
GS = czerń grafitowa, RAL 9011, urządzenia sanitarne „ebony"
T = przezroczysty

Schlüter®-TREP-G/GL w kolorze T nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz.


Schlüter-TREP-GL-B


Schlüter-TREP-G-S


Schlüter-TREP-GL-S


Dodatki do Schlüter®-TREP-G-B

Schlüter-TREP-GL-B/KB

Samoprzylepne taśmy w kolorze T nie są przeznaczone do stosowania na zewnątrz.


Schlüter-TREP-G-B/KB


Zubehör für Schlüter®-TREP-G-B


Dodatki do Schlüter®-TREP-G-S

Schlüter-TREP-GL-S/KB

Samoprzylepne taśmy w kolorze T nie są przeznaczone do stosowania na zewnątrz


Schlüter-TREP-G-S/KB


Zubehör für Schlüter®-TREP-G-S


<a name='gkglk'></a>Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Schlüter®-TREP-GK jest profilem schodowym ze szczotkowanej stali nierdzewnej z przyklejoną antypoślizgową wkładką. Naklejany on jest na gotowe stopnie z płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego.

<a name='gkglk'></a>Schlüter®-TREP-GK / -GLK

 * Do nr art. dodać kolor (np. GB EBK GS). Kolory:
GS = czerń grafitowa, RAL 9011, urządzenia sanitarne „ebony"
T = przezroczysty

Schlüter®-TREP-GK/-GLK w kolorze T nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz.


Schlüter-TREP-GLK


Schlüter-TREP-GK-S


Schlüter-TREP-GLK-S

Samoprzylepne taśmy patrz Schlüter®-TREP-G/GL.

Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki