logo

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-TREP-E jest specjalnym profilem ze stali stopowej posiadającym antypoślizgową powierzchnię, przeznaczonym do bezpiecznego i estetycznego wykończenia krawędzi stopni. Profil ten stosować można zarówno w połączeniu z okładziną ceramiczną, z kamienia naturalnego lub też wylewką jastrychową lub innymi materiałami wykładzinowymi od 2 mm grubości.

Profil nadaje się szczególnie do zastosowania w obszarach obiektów o dużym natężeniu ruchu pieszego, np. w pomieszczeniach zakładowych lub budynkach użyteczności publicznej.

Schlüter®-TREP-E chroni przednią krawędź stopni schodów i dzięki szczególnemu antypoślizgowemu rozwiązaniu powierzchni (certyfikat BIA, grupa kwalifikacyjna antypoślizgowości R10 V6) i dobrze widocznej krawędzi stopni zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa. Jako dodatki oferujemy odpowiednie zaślepki.

Schlüter®-TREP-EK jest odmianą bez ramienia mocującego, stosowaną do naklejania na krawędzie stopni. Profil nadaje się do osadzenia na uszkodzonych krawędziach, dzięki czemu wymiana uszkodzonych stopni staje się zbędna.

Schlüter®-TREP-EFK jest wariantem profilu bez ramienia mocującego i bez ochrony krawędzi ze specjalnym antypoślizgowym profilowaniem. Osadzać można go w specjalnie w tym celu wykonanych rowkach lub na gotowych powierzchniach stopni schodowych.


Schlüter®- TREP-E/-EK/-EFK

Obróbka Schlüter®-TREP-E

 1. Schlüter®-TREP-E dobiera się odpowiednio do grubości płytek.
 2. Materiał posadzki ustawia się najpierw na odpowiedniej wysokości na pionowej części stopnia schodowego.
 3. W obszarze krawędzi nad pionową częścią stopnia nanosi się odpowiedni klej do płytek.
 4. Wolne przestrzenie pod profilem należy wypełnić odpowiednim klejem do płytek. Uwagi do 3. i 4.: W przypadku grubszych warstw kleju przy krawędzi należy w razie potrzeby hydraulicznie wiążący klej cienkowarstwowy „odchudzić” zgodnie ze wskazówkami producenta lub stosować zaprawę średniowarstwową.
 5. Schlüter®-TREP-E należy na całej powierzchni zatopić w łożu klejowym i ustawić tak, aby jego przednia krawędź przykrywała płytkę pionowej części stopnia lub alternatywnie licowała.
 6. Wyposażone w trapezowe otwory ramię mocujące i poziomą część stopnia przeszpachlować na całej powierzchni klejem do płytek.
 7. Płytki poziomej części stopnia przyciska się mocno i ustawia tak, aby licowały one z górną krawędzią profilu. Płytki przy profilu należy osadzać na całej powierzchni w kleju.
 8. Między profilem a płytkami pozostawić ok. 2 mm szczelinę.
 9. Wolną przestrzeń przy profilu wypełnić całkowicie zaprawą spoinową.
 10. Przy układaniu Schlüter®-TREP-E w jastrychu profil należy na całej powierzchni osadzić w łożu zaprawy, przy czym wyposażone w trapezowe otwory ramię mocującej powinno być przykryte zaprawą jastrychową co najmniej na grubość 15 mm.
 11. Przy montażu innych materiałów wykładzinowych, profil Schlüter®-TREP-E należy przykleić i tak ustawić, aby jego strona czołowa opierała się o powierzchnię podstopnicy. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące należy na całej powierzchni pokryć materiałem wykładzinowym w ten sposób, aby gotowa powierzchnia licowa leżała na jednej powierzchni z powierzchnią profilu. Profile należy uprzednio oczyścić, względnie odtłuścić.
  Alternatywnie profil układać można także w taki sposób, aby licował on z podstopnicą – patrz rysunek: „Wersja montażu Schlüter®-TREP-E“.


Obróbka Schlüter®-TREP-EK

 1. Oczyścić krawędzie stopni i naprawić ewentualnie uszkodzone miejsca.
 2. Spód profilu Schlüter®-TREP-EK oczyścić, wzgl. odtłuścić.
 3. Za pomocą odpowiedniego kleju (w zależności od podłoża np. klej epoksydowy lub Schlüter®-KERDI-FIX) przykleić do podłoża na całej powierzchni.

Wskazówka: Profil wystaje około 2,5 mm ponad powierzchnię okładziny schodów.


Obróbka Schlüter®-TREP-EK /-EFK

 1. Krawędzie stopni schodowych należy oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia.
 2. Oczyścić, względnie odtłuścić spodnią stronę Schlüter®-TREP-EK/-EFK.
 3. Profile przykleja się na całej powierzchni odpowiednim klejem (w zależności od podłoża np. epoksydowym lub Schlüter®-KERDI-FIX).

Wskazówka: Stosując profil otrzymuję się podwyższenie powierzchni o ok. 2,5 mm (w przypadku Schlüter®TREP-EFK ok. 2 mm) ponad powierzchnię posadzki.


Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Materiał

Schlüter®-TREP-E dostępny jest w następujących wykonaniach:
E = stal nierdzewna
stal stopowa V2A 1.4301 = AISI 304
stal stopowa V4A 1.4404 = AISI 316L

Schlüter®-TREP-EK wykonany jest z:
E = stali nierdzewnej
stal stopowa V2A 1.4301 = AISI 304

Schlüter®-TREP-EFK wykonany jest z:
E = stali nierdzewnej
stal stopowa V4A 1.4404 = AISI 316L


Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Profil powinien zostać dopasowany do rodzaju chemicznego, mechanicznego lub innego rodzaju obciążenia, któremu poddana zostanie gotowa wykładzina ceramiczna.

Profil Schlüter®-TREP-E nadaje się przede wszystkim do zastosowania wszędzie tam, gdzie oprócz wysokich obciążeń mechanicznych wymagana jest odporność na środki chemiczne np. kwasy, zasady lub środki czyszczące. W zależności od oczekiwanych obciążeń można wybierać między stalą stopową 1.4301 lub 1.4404.

W przypadku agresywnych oddziaływań, np. w basenach pływackich (z wodą słodką) zalecamy stosowanie 1.4404.

Również stal nierdzewna nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne, np. kwas siarkowy lub fluorowodorowy albo pewne roztwory chloru lub soli. Dotyczy to także w szczególnych przypadkach basenów z wodą solankową lub morską. Dlatego też należy wcześniej sprawdzić możliwość występowania szczególnych oddziaływań.


Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Wskazówki

Profile nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji lub konserwacji.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniom czynników atmosferycznych lub agresywnych środków powinny być okresowo czyszczone przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Regularne czyszczenie nie tylko zachowuje estetyczny wygląd stali stopowej, ale zmniejsza również ryzyko korozji. Wszelkie stosowane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego.

Aby wyeliminować niebezpieczeństwo osiadania na profilu rdzy powstającej na innych przedmiotach, należy unikać kontaktu z innymi metalami, np. zwykłą stalą. Dotyczy to także kontaktu z narzędziami takimi jak szpachle lub wełna stalowa stosowanymi np. do usuwania resztek zaprawy. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter®-CLEAN-CP.


Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK


<a name='e'></a>Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E jest profilem ze stali nierdzewnej przeznaczonym do zastosowania na stopniach schodów - posiada specjalną antypoślizgową profilację.

Uwaga:
R 10 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130

<a name='e'></a>Schlüter®-TREP-E


Schlüter-TREP-E


Schlüter-TREP-E


Schlüter-TREP-E V4A


Schlüter-TREP-E V4A


Schlüter-TREP-E V4A


Schlüter-TREP-E V4A/EK


<a name='ek'></a>Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EK jest profilem schodowym ze stali szlachetnej o specjalnym, antypoślizgowym wyprofilowaniu do bezpiecznego i estetycznego wykończenia krawędzi stopni schodowych. Nadaje się do późniejszego  naklejania na istniejące stopnie z płytek lub kamienia naturalnego.

<a name='ek'></a>Schlüter®-TREP-EK


Schlüter-TREP-EK


Schlüter-TREP-EK


<a name='efk'></a>Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter®-TREP-EFK jest profilem ze stali nierdzewnej ze specjalną antypoślizgową strukturą do bezpiecznego i estetycznego wykończenia stopni schodów. Montować go można przy użyciu kleju montażowego w przygotowanych w tym celu wyżłobieniach lub na istniejących stopniach schodowych.

<a name='efk'></a>Schlüter®-TREP-EFK

Wskazówka:
R 10 V 6 = klasa antyposlizgowosci według DIN 51 130

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki