logo

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS / -WSK są wysokiej jakości profilami nośnymi z anodowanego aluminium. W połączeniu z elastycznymi wkładkami Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL lub Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC oferują one optymalną ochronę przed zalewaniem w prysznicach licujących z posadzką.

Profil nośny Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK nakleja się na istniejące posadzki i dlatego też nadaje się on świetnie do renowacji. Szerokość widocznej powierzchni to 52mm. Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS w połączeniu z elastyczną wkładką Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL z przezroczystego, miękkiego PVC o całkowitej wysokości 37 mm niezawodnie zabezpiecza przed rozlaniem się wody w przypadku niedostatecznego spadku w obszarze prysznica. Elastyczna wkładka – po ewentualnym przejechaniu po niej wózkiem inwalidzkim lub nastąpieniu na nią - wraca samodzielnie do swojej pierwotnej pozycji. W połączeniu z elastyczną wkładką Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC ze średniotwardego PVC – ze względu na niewielką wysokość 2 mm i szerokość 16 mm uzyskuje się nie rzucające się w oczy przejście obszaru prysznica w graniczącą powierzchnię.

Profil nośny Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS mocuje się w zaprawie cienkowarstwowej w posadzce. Ma on 19 mm szerokości i 8 mm wysokości. Dzięki temu możliwe jest łączenie go z płytkami o wysokości od 8 mm. W przypadku płytek o większej grubości pod profil podkłada się odpowiedniej grubości zaprawę cienkowarstwową.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK

Obróbka

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

 1. Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS może licować z powierzchnią posadzki w przypadku płytek o grubości od 8 mm
 2. Posadzkę z płytek układa się do miejsca, w którym mocowany będzie profil ochronny przed zalewaniem Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS.
 3. Pod profil nakłada się zaprawę cienkowarstwową odpowiednio do grubości płytek i wciska się go na tyle, aby licował z powierzchnią posadzki z płytek
 4. Należy pozostawić spoinę o szerokości ok. 1,5 mm. Powstałą przestrzeń spoiny należy całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.
 5. Wrażliwe powierzchnie licowe należy obrabiać przy użyciu materiałów i narzędzi nie powodujących zarysowań lub uszkodzeń. Zabrudzenia zaprawą lub klejem należy natychmiast usunąć.
 6. Polączenie profili w narożach wykonuje się poprzez ich odpowiednie docięcie.
 7. Elastyczne wkładki Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL wzgl. –WSC przycina się odpowiednio i wkłada w nacięcie profilu.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK 

 1. Oczyścić posadzkę, na której klejony będzie profil.
 2. Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK przykleja się za pomocą kleju montażowego Schlüter®-KERDI-FIX lub innego o analogicznych właściwościach. Od strony spodniej na profil nanosi się po pasku kleju w obszarze obydwu krawędzi zewnętrznych i następnie ustawia profil. Przed naniesieniem kleju klejone powierzchnie należy oczyścić z tłuszczu lub innych substancji mogących zmniejszać przyczepność kleju.
 3. Nadmiar kleju należy usunąć stosując odpowiedni środek czyszczący.
 4. Połączenie profili w narożach wykonuje się poprzez ich odpowiednie docięcie.
 5. Elastyczne wkładki Schlüter®-SHOWERPROFILE- WSL wzgl. Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC przycina się odpowiednio i wciska w nacięcie profilu.
  Wskazówka:
  Przez naklejenie profilu uzyskuje się podwyższenie o ok. 8 mm w stosunku do posadzki. Otwarte miejsca należy zamknąć klejem montażowym Schlüter®-KERDI-FIX lub innym analogicznym materiałem.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK

Materiał

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK dostępne są w następujących wersjach:

Profil nośny:
AE = aluminium naturalne matowe anodowane

Wkładka:
PVC = polichlorek winylu

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Należy sprawdzić możliwość stosowania profilu w zależności od spodziewanych w danym przypadku chemicznych lub mechanicznych oddziaływań lub innych pozostałych obciążeniach. Poniżej podane mogą być jedynie niektóre ogólne wskazówki.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK-AE (aluminium anodowane): aluminium charakteryzuje się uszlachetnioną przez anodowanie powierzchnią, która w normalnych warunkach nie ulega zmianie. Powierzchnie licowe należy chronić przez ścieraniem lub zarysowaniem. Aluminium nie jest odporne na środki zasadowe. Materiały zawierające cement w połączeniu z wilgocią mają właściwości zasadowe i w zależności od stężenia i czasu oddziaływania mogą prowadzić do korozji (tworzenia się wodorotlenku glinu).

Dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości zaprawy i materiału spoinowego z widocznych powierzchni i nie przykrywać świeżo wykonanych posadzek folią. Profil zatapia się powierzchniowo w warstwie kontaktowej przy płytce tak, aby nie dopuścić do tworzenia się komór, w których może gromadzić się woda.

Elastyczna wkładka Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL wykonana jest z bardzo elastycznego, miękkiego PVC (polichlorku winylu). Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC wykonana jest ze średnio twardego PVC (polichlorku winylu).

Produkty te odporne są na działanie promieni UV, na działanie typowych środków chemicznych, a także odporne są na grzyby i bakterie.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK

Wskazówki

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych. Do delikatnych powierzchni licowych nie należy stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych. Uszkodzenia anodowanej warstwy usuwa się przez polakierowanie.

Elastyczne wkładki Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL i Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC odporne są na grzyby i bakterie i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji ani zabiegów konserwacyjnych.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS / -WSK

Produkty


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS jest dwuczęściowym profi lem z anodowanego aluminium do ochrony przed zalewaniem posadzek w prysznicach licujących z powierzchnią posadzki. Profi l nośny montuje się w trakcie układania płytek na kleju. Wyposażony jest on w zależności od potrzeby w półokrągłą lub prostą pionową uszczelkę jako ochronę przed zalewaniem. Obie wersje nadają się do stosowania w obszarach użytkowanych przez wózki inwalidzkie.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK jest dwuczęściowym profi lem z anodowanego aluminium do ochrony przed zalewaniem posadzek w prysznicach licujących z powierzchnią posadzki. Profi l nośny przykleja się na istniejących posadzkach. Wyposażony jest on w zależności od potrzeby w półokrągłą lub prostą pionową uszczelkę jako ochronę przed zalewaniem. Obie wersje nadają się do stosowania w obszarach użytkowanych przez wózki inwalidzkie.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki