logo

Schlüter®-RONDEC

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-RONDEC jest profilem wykoń­czeniowym do zewnętrznych naroż­ników okładzin ściennych z płytek ceramicznych, zapewniającym ich dobrą ochronę. Powierzchnia zewnętrzna profilu tworzy symetrycznie zaokrągloną krawędź narożną okładziny z płytek. Ogranicznik spoiny pozwala na uzyskanie stałej szerokości spoiny.

Oferowane w różnych materiałach, kolorach i powierzchniach licowych profile umożliwiają dopasowanie koloru krawędzi narożnych wykładziny ceramicznej do koloru płytek lub spoin, albo też uzyskanie ciekawych kontrastów pomiędzy nimi.

Schlüter-RONDEC-E i -A anodowane pasują do Schlüter-DESIGNLINE.

Oprócz funkcji dekoracyjnej profile skutecznie chronią krawędzie płytek w obszarach narożnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Schlüter-RONDEC ze stali nierdzewnej, stosowany jako ochrona krawędzi, jest szczególnie trwały i nadaje się do wykończeń krawędzi posadzki lub stopni schodowych.

Schlüter-RONDEC umożliwia także wykonywanie zakończeń, narożników i krawędzi górnych cokołów z innych materiałów okładzinowych, jak wykładzina podłogowa, parkiet, płyty z kamienia naturalnego lub zacierane żywice epoksydowe.

Do estetycznych połączeń profili w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych dla serii Schlüter-RONDEC są odpowiednie kształtki.


Schlüter®-RONDEC

Obróbka

 1. Wysokość profilu Schlüter-RONDEC należy dobrać odpowiednio do grubości płytek i sposobu układania.
 2. Przy zastosowaniu kielni ząbkowanej nanieść tam, gdzie ułożona zostanie wykładzina ceramiczna warstwę kleju do płytek. W przypadku układania profilu Schlüter-RONDEC na narożniku zewnętrznym, najpierw należy nałożyć płytki na jednej ze ścian, a następnie nanieść klej do płytek w obszarze narożnika drugiej ściany.
 3. Trapezoidalnie perforowane ramię mocu­jące profilu Schlüter-RONDEC osad­­zić w warstwie kleju i odpowiednio ustawić.
 4. Wyposażone w trapezoidalne perforacje ramię mocujące w całości zaszpachlować klejem do płytek i wypełnić klejem otwartą część zaokrąglenia profilu.
 5. Graniczące z profilem płytki w miarę możliwości całkowicie zatopić w zaprawie i tak ułożyć, aby górna krawędź profilu licowała z płytką. Wskazówka: do wyrównania tolerancji wymiarów materiału posadzkowego profil lekko dosunąć do płytki lub oddalić. W obszarze posadzki profil nie może wystawać ponad powierzchnię płytek; powinien znajdować się raczej o 1 mm poniżej.
 6. Płytki układa się wzdłuż ogranicznika spoiny profilu, dzięki czemu powstaje równomierna spoina szerokości 1,5 mm. W przypadku profili ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub PRG pozostawia się szczelinę o szerokości ok. 1,5 mm. Przestrzeń pomiędzy płytkami, a profilem całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.
 7. Do obróbki profili z wrażliwymi na uszkodzenia powierzchniami zewnętrz­nymi stosować materiały i narzędzia nie powodujące zadrapań lub uszkodzeń. Natychmiast usuwać zabrudzenia spowodowane klejem lub zaprawą, dotyczy to w szczególności profili aluminiowych.
 8. Do narożników wewnętrznych i zewnętrz­nych oferowane są odpowiednie kształtki narożne.

Schlüter®-RONDEC

Materiał

Schlüter-RONDEC oferowany jest z nastę­pujących materiałów:

 • E = stal nierdzewna, V2A stal stopowa nr 1.4301=AISI 304, V4A stal stopowa nr 1.4404=AISI 316L
 • EB = stal nierdzewna szczotkowana
 • EP = stal nierdzewna polerowana
 • MC = mosiądz chromowany
 • AE = aluminium matowo anodowane
 • AK = aluminium miedziowane matowo anodowane
 • AM = aluminium mosiądzowane matowo anodowane
 • AT = aluminium anodowane tytanowe matowe
 • ACG = aluminium chromowane anodowane na połysk
 • AKG = aluminium miedziowane anodowane na połysk
 • AMG = aluminium mosiądzowane anodowane na połysk
 • ATG = aluminium anodowane tytanowe z połyskiem
 • ACGB = aluminium chromowane szczotkowane, anodowane
 • AGSB = aluminium grafitowo-czarne anodowane szczotkowane
 • AKGB = aluminium miedziowane szczotkowane, anodowane
 • AMGB = aluminium mosiądzowane szczotkowane, anodowane
 • ATGB = aluminium anodowane tytanowe szczotkowane
 • TS = aluminium powlekane strukturalnie
 • AC = aluminium z barwną powłoką
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
 • PRO = barwne PVC
 • PRG = barwne PVC

Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Schlüter-RONDEC oferowany jest w szero­kiej gamie materiałów i powierzchni licowych.

Rodzaj stosowanego materiału powinien zostać dopasowany do rodzaju chemicz­nego i mechanicznego obciążenia, któremu poddana zostanie gotowa wykładzina ceramiczna. Poniżej podane są jedynie niektóre wskazówki ogólne.

Schlüter-RONDEC-MC (mosiądz chromo­wany) nadaje się w szczególności do narożników i zakończeń okładzin z płytek ceramicznych pasujących np. do chro­mo­wanych armatur łazienkowych. Powierz­chnie licowe należy chronić przed zarysowaniem lub ścieraniem. Natychmiast usuwać resztki zaprawy klejowej lub spoinowej.

Schlüter-RONDEC-E (stal nierdzewna) wykonany jest ze stali stopowej 1.4301 (V2A) i 1.4404 (V4A) i nadaje się szczególnie do stosowania w miejscach występowania wysokich obciążeń mechanicznych lub silnych oddziaływań chemicznych.

Możliwy zakres stosowania np. w przemyśle spożywczym, w browarach, mleczarniach, kuchniach przemysłowych lub szpitalach, jak również w budynkach prywatnych. W przypadku podwyższonych obciążeń, np. w przemyśle spożywczym, w browarach, mleczarniach, kuchniach przemysłowych lub szpitalach, jak również w budynkach prywatnych. W zależności od spodziewanych obciążeń można wybierać pomiędzy stalą stopową1.4301 lub 1.4404. W przypadku podwyższonych obciążeń, np. w pływalniach (woda słodka) zalecamy stosowanie stali 1.4404. Również stal nierdzewna jakości 1.4404. nie jest odporna na wszystkie chemiczne oddziaływania, np. kwasu solnego lub fluorowodorowego lub pewnych roztworów chloru lub soli. Dotyczy to w szczególnych przypadkach także pływalni z solankami/wodą morską. Dlatego też przed zastosowaniem należy wyjaśnić oczekiwane obciążenia.

Schlüter-RONDEC-AE/ -ACG/ -ACGB/ -AM/ -AMG/ -AMGB/ -AK/ -AKG/ -AKGB/ -AT/ -ATG/ -ATGB (aluminium anodowane): aluminium to charakteryzuje się uszlachetnioną w pro­cesie anodowania powierzchnią, która w przypadkach typowych zastosowań nie ulega zmianom. Powierzchnię profilu należy chronić przed przedmiotami mającymi charakter ścierny lub mogącymi ją zarysować. Aluminium jest wrażliwe na działanie środków zasadowych. Materiały cementowe w połącze­niu z wilgocią mają właściwości zasadowe i mogą prowadzić - w zależności od stężenia i czasu oddziaływania - do korozji aluminium (powstawania wodorotlenku glinowego). Dlatego też należy natychmiast usuwać resztki zaprawy klejowej i spoinowej z powierzchni licowych. Profil zatapia się całkowicie w warstwie kontaktowej graniczącej z płytkami tak, aby nie dopuścić do zbierania się wody w wolnych przestrzeniach.

Schlüter-RONDEC-PRO/-PRG (barwne PCV) wykonany jest z barwionego twardego PCV odpornego na zgięcia i zarysowania. Materiał ma wzmocnioną odporność na działanie promieni UV, jednakże przy stoso­waniu na zewnątrz budynku kolory mogą ulec spłowieniu. Nie nadaje się do stosowania jako narożniki lub zakończenie posadzek narażonych na silnie obciążenie mechanicznie, np. na krawędziach stopni schodowych lub krawędziach posadzek.

Schlüter-RONDEC-AC (aluminium barwnie lakierowane): aluminium jest odpowiednio poddawane obróbce wstępnej i następnie powlekane proszkowo lakierem. Powłoka charakteryzuje się stabilnością koloru, jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem.

W przypadku Schlüter-RONDEC-TS (powlekane strukturalnie) mamy do czynienia z powierzchnią licową o naturalnym charakterze (dalsze właściwości - patrz Schlüter-RONDEC-AC).


Schlüter®-RONDEC

Wskazówki

Profil Schlüter-RONDEC nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konser­wacyjnych lub pielęgnacyjnych. W przy­padku wrażliwych powierzchni licowych nie stosować środków czyszczących mogących zarysować powierzchnię.

Utlenioną warstwę materiału na profilach mosiężnych lub aluminiowych można usunąć przy pomocy dostępnych w han­dlu środków do polerowania, ale po jakimś czasie pojawia się ona ponownie. Uszkodzenia powierzchni anodowanego aluminium usunąć można jedynie przez ich polakierowanie. Połysk powierzchni ze stali nierdzewnej uzyskuje się przy zastosowaniu politury chromowej lub podob­nego środka. Powierzchnie licowe ze stali nierdzewnej poddawane działaniom czynników atmosferycznym lub agresy­wnych środków, powinny być okresowo czyszczone przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Regularne czyszczenie nie tylko zachowuje estetyczny wygląd stali stopowej, ale zmniejsza również ryzyko korozji. Wszelkie stosowane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego.

Aby wyeliminować niebezpieczeństwo osiadania na profilu rdzy powstającej na innych przedmiotach, należy unikać kontaktu z innymi metalami, np. zwykłą stalą. Dotyczy to także kontaktu z narzędziami takimi, jak szpachle lub wełna stalowa stosowanymi np. do usuwania resztek zaprawy. W przypadku potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-RONDEC


<a name='pro'></a>Schlüter-RONDEC-PRO

Schlüter®-RONDEC-PRO jest dekoracyjnym profilem z kolorowego PVC z zaokrągloną powierzchnią, przeznaczonym do wykończenia zewnętrznych narożników ścian pokrytych płytkami, do wykończenia cokołów i okładzin z różnego typu materiałów. Chroni krawędzie płytek przed mechanicznym uszkodzeniem. Ogranicznik spoiny zapewnia odpowiedni odstęp pomiędzy płytką a profilem. 

<a name='pro'></a>Schlüter-RONDEC-PRO


Schlüter-RONDEC-E/PRO


Schlüter-RONDEC-I/PRO

* Do nr art. dodać kolor (np. PRO 60 BW). Kolory:
AP = delikatna morela, urządzenia sanitarne „delikatna morela”
BH = bahama, urządzenia sanitarne „bahama”
BW = biel brylantowa, RAL 9003
CA = karmel, RAL 1011, urządzenia sanitarne „karmel”
G = szary, RAL 7030
GS = czerń grafi towa, RAL 9011, urządzenia sanitarne „ebony”
HB = jasnobeżowy, RAL 1019
HG = jasnoszary, RAL 7035
NB = brąz orzechowy, RAL 8007
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan”
SP = delikatna brzoskwinia, urządzenia sanitarne „delikatna brzoskwinia”
W = biały, RAL 9010, urządzenia sanitarne „pergaminowy/jaminowy”

** Do nr art. dodać kolor (np. PRO 125 BW). Kolory:
BW = biel brylantowa, RAL 9003
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan”
W = biały, RAL 9010, urządzenia sanitarne „pergaminowy/jaminowy”

Kolory L = 3,00 m:
BW = biel brylantowa, RAL 9003
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan”
W = biały, RAL 9010, urządzenia sanitarne „pergaminowy/jaminowy”


<a name='prg'></a>Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter®-RONDEC-PRG jest dekoracyjnym profilem z kolorowego PVC przeznaczonym do wykonania symetrycznie zaokrąglonych narożników zewnętrznych ścian pokrytych płytkami, do wykończenia cokołów i wykładzin. Chroni krawędzie płytek przed mechanicznym uszkodzeniem.

<a name='prg'></a>Schlüter®-RONDEC-PRG


Schlüter-RONDEC-E/PRG


Schlüter-RONDEC-I/PRG

* Do nr art. dodać kolor (np. PRG 60 BW). Kolory:
BW = biel brylantowa, RAL 9003
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan”
W = biały, RAL 9010, urządzenia sanitarne „pergaminowy/jaminowy”


<a name='a'></a>Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter®-RONDEC-A jest zaokrąglonym profilem przeznaczonym do wykończenia zewnętrznych narożników ścian. Profil wykonany jest z aluminium anodowaego i posiada ogranicznik spoiny zapewniający odpowiedni odstęp pomiędzy płytką a profilem.

<a name='a'></a>Schlüter®-RONDEC-A


Schlüter-RONDEC-ACG


Schlüter-RONDEC-ACGB


Schlüter-RONDEC-AM


Schlüter-RONDEC-AMG


Schlüter-RONDEC-AMGB


Schlüter-RONDEC-AK


Schlüter-RONDEC-AKG


Schlüter-RONDEC-AKGB


Schlüter-RONDEC-AT


Schlüter-RONDEC-ATG


Schlüter-RONDEC-ATGB


Schlüter®-RONDEC-AGSB

Uwaga: Profile Schlüter®-RONDEC-A o wysokosci 15 mm nie są dostarczane z perforacją umożliwiającą zaokrąglenia.


Schlüter®-RONDEC-EV/RO

Zewnętrzne i wewnętrzne narożniki pasujące do powierzchni licowych profi li Schlüter®-RONDEC-A.

Schlüter®-RONDEC-EV/RO


Schlüter-RONDEC-E/RO


Schlüter-RONDEC-IV/RO


Schlüter-RONDEC-I/RO

* Numer wyrobu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. ED/RO 90 ACGB).
Powierzchnie:
ACG = aluminium chromowane anodowane na połysk
ACGB = aluminium chromowane szczotkowane, anodowane
AE = aluminium matowo anodowane

** Numer wyrobu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. ED/RO 125 AE). 
Powierzchnie:
ACG = aluminium chromowane anodowane na połysk
ACGB = aluminium grafitowo-czarne anodowane szczotkowane
AE = aluminium matowo anodowane
AT = aluminium anodowane tytanowe matowe
ATG = aluminium anodowane tytanowe z połyskiem
ATGB = aluminium anodowane tytanowe szczotkowane

*** Numer wyrobu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. EV/RO 60 AK).
Powierzchnie:
ACG = aluminium chromowane anodowane na połysk
ACGB = aluminium chromowane szczotkowane, anodowane
AE = aluminium matowo anodowane
AGSB = aluminium grafitowo-czarne anodowane szczotkowane
AK = aluminium miedziowane matowo anodowane
AKG = aluminium miedziowane anodowane na połysk
AKGB = aluminium miedziowane szczotkowane, anodowane
AMG = aluminium mosiądzowane anodowane na połysk
AMGB = aluminium mosiądzowane szczotkowane, anodowane
AT = aluminium anodowane tytanowe matowe
ATG = aluminium anodowane tytanowe z połyskiem
ATGB = aluminium anodowane tytanowe szczotkowane


Schlüter-RONDEC-A/V


<a name='e'></a>Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter®-RONDEC-E jest symetrycznie zaokrąglonym profilem ze stali nierdzewnej i różnego rodzaju powierzchniach licowych. Dostosowany do wykańczania narożników zewnętrznych i do wykańczania wykładzin.

<a name='e'></a>Schlüter®-RONDEC-E

Uwaga: Ze względów technologicznych nie produkuje się wyrobów z taką perforacją o długości L = 1,00 m.

Schlüter-RONDEC-EV/RO


Schlüter-RONDEC-E/RO


Schlüter-RONDEC-I/RO


Schlüter-RONDEC-E V4A


Schlüter-RONDEC-E/EV V4A


Schlüter-RONDEC-EB


Schlüter-RONDEC-EV/RO EB


Schlüter-RONDEC-E/RO EB


Schlüter-RONDEC-I/RO EB


Schlüter-RONDEC-EP


Schlüter-RONDEC-EV/RO EP


Schlüter-RONDEC-E/RO EP


Schlüter-RONDEC-I/RO EP


Schlüter-RONDEC-EB/EK

* Do stosowania ze Schlüter®-RONDEC-E i -EB.


Schlüter-RONDEC-E/V


<a name='mc'></a>Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter®-RONDEC-MC są symetrycznie zaokrąglonymi profilami przeznaczonymi do wykończenia narożnikow zewnętrznych ścian i innych wykładzin. Profil wykonany jest z mosiądzu chromowanego.

<a name='mc'></a>Schlüter®-RONDEC-MC


Schlüter-RONDEC-EV/RO


Schlüter-RONDEC-E/RO


Schlüter-RONDEC-IV/RO


Schlüter-RONDEC-I/RO


<a name='ac'></a>Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter®-RONDEC-AC jest symetrycznie zaokrąglonym profilem przeznaczonym do narożników zewnętrznych i wykończenia wykładzin. Profil wykonany jest z kolorowo lakierowanego aluminium i posiada ogranicznik  spoiny zapewniający odpowiedni odstęp pomiędzy płytką a profilem.

<a name='ac'></a>Schlüter®-RONDEC-AC


 Schlüter®-RONDEC-AC MyDesign

Produkt ten jest częścią naszego nowego programu MyDesign w różnych wariantach, dzięki czemu jest dostępny w 190 odcieniach kolorów RAL Classic. Wszystkie informacje, na przykład o procesie zamawiania, są dostępne na naszej stronie MyDesign.

 Schlüter®-RONDEC-AC MyDesign

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RO 60 A)


Schlüter-RONDEC-AC/ED


Schlüter-RONDEC-AC/ID

Do nr art. dodać kolor (np. RO 100 G)

* Kolory L = 2,50 m:
BH = bahama, urządzenia sanitarne „bahama”
BW = biel brylantowa, RAL 9003
G = szary, RAL 7030
GM = szary metaliczny, RAL 9006
GS = czerń grafi towa, RAL 9011, urządzenia sanitarne „ebony”
HB = jasnobeżowy, RAL 1019
HG = jasnoszary, RAL 7035
MBW = biel brylantowa matowa RAL 9003
MGS = czerń grafitowa matowa RAL 9005
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan”
W = biały, RAL 9010, urządzenia sanitarne „pergaminowy/jaminowy”

** Kolory L = 2,50 m:
BH = bahama, urządzenia sanitarne „bahama”
BW = biel brylantowa, RAL 9003
MBW = biel brylantowa matowa RAL 9003
MGS = czerń grafitowa matowa RAL 9005
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan”
W = biały, RAL 9010, urządzenia sanitarne „pergaminowy/jaminowy”

Kolory długość L = 3,00 m:
BW = biel brylantowa, RAL 9003
MBW = biel brylantowa matowa RAL 9003
MGS = czerń grafitowa matowa RAL 9005
PG = szary pastelowy, urządzenia sanitarne „manhattan”
W = biały, RAL 9010, urządzenia sanitarne „pergaminowy/jaminowy”

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. RO 60 BW/300).


Schlüter®-RONDEC-A/V


<a name='ts'></a>Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter®-RONDEC-TS jest profilem z zaokrągloną powierzchnią licową do wykończenia zewnętrznych narożników ścian i krwędzi różnego typu okładzin. wykonany z aluminium ze specjalną stukturą i teksturą. Dzięki ogranicznikowi spoiny otrzymujemy zdefiniowaną szerokość spoiny przy płytce.

<a name='ts'></a>Schlüter®-RONDEC-TS


Schlüter®-RONDEC-TSC


Schlüter®-RONDEC-TSBG


Schlüter®-RONDEC-TSB


Schlüter®-RONDEC-TSSG


Schlüter®-RONDEC-TSG


Schlüter®-RONDEC-TSOB


Schlüter®-RONDEC-TSLA


Schlüter®-RONDEC-TSDA


Schlüter®-RONDEC-TSR


Schlüter®-RONDEC-MBW


Schlüter®-RONDEC-MGS


Schlüter-RONDEC-TS-IV


Schlüter-RONDEC-TS/EV

Numer wyrobu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. EV / RO 80 TSB)

** Powierzchnie:
TSB – TSBG – TSC – TSDA – TSG – TSI – TSLA – TSOB – TSR – TSSG


Schlüter-RONDEC-AC MyDesign


Produkt ten jest częścią naszego nowego programu MyDesign. Wykonujemy nadruki na profilach według Państwa designu. Wszystkie informacje, na przykład o procesie zamawiania, są dostępne na naszej stronie MyDesign.

Schlüter-RONDEC-AC MyDesignSchlüter®-RONDEC

Często zadawane pytania

Przedszkole

Jakie profile narożne do ścian nadają się do stosowania w przedszkolach?

Wyświetl odpowiedź

Do stosowania w przedszkolach nadają się jedynie profile bez ostrych krawędzi o promieniu zaokrąglenia krawędzi co najmniej 6 mm - a więc najlepiej Schlüter®-RONDEC.

Narożnik

Jak zakończyć górną krawędź Schlüter®-RONDEC lub Schlüter®-QUADEC w narożu, jeżeli ściana nie jest płytkowana na całej wysokości?

Wyświetl odpowiedź

Do zakończenia Schlüter®-RONDEC i Schlüter®-QUADEC oferowane są odpowiednie końcówki.

Schlüter®-RONDEC

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Schlüter®-KERDI-BOARD: Ścianka szkieletowa z drewna pod układanie płytek
Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki  


Profile Schlüter® z perforacją radialną
Profile Schlüter® z perforacją radialną

Schlüter®-RUMA
Schlüter®-RUMA

Urządzenie do wyginania profili