logo

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-KERDI-COLL-L jest dwuskładnikowym klejem uszczelniającym na bazie dyspersji akrylowej nie zawierającej rozpuszczalników i cementowego proszku reaktywnego.

Nadaje się on do klejenia i uszczelniania zakładów pasm maty Schlüter-KERDI. Poza tym nadaje się on do wykonywania szczelnych złącz i połączeń przy pomocy taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA na matach Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT i płytach Schlüter-KERDI- BOARD, jak również w połączeniu z profilami brzegowymi Schlüter-BARA. W ten sposób uzyskuje się sprawdzone uszczelnienia zespolone w połączeniu z materiałami Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT i Schlüter-KERDI-BOARD i należącymi do systemu Schlüter-KERDI-KEBA.

Schlüter-KERDI-COLL-L jest elementem systemowym wymaganego w Niemczech dopuszczenia. Sprawdzone z KERDI- COLL-L, wyżej wymienione produkty Schlüter posiadają świadectwo abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) ) oraz oznaczenie „Ü”.

Klasy narażenia na wilgoć zgodnie z abP znaleźć można w odpowiednich prospektach produktów.

Schlüter-KERDI-COLL-L jest zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienia zespolone) elementem systemowym europejskiej aprobaty technicznej (ETA = European Technical Assessment).

Sprawdzone z KERDI-COLL-L, wyżej wymienione produkty, oznaczone są symbolem CE.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Obróbka

Montaż następuje na czystych i suchych pasmach/matach Schlüter-KERDI wzgl. Schlüter-DITRA lub Schlüter-DITRA-HEAT, płytach Schlüter-KERDI-BOARD oraz profilach Schlüter-BARA. W przypadku innych podłoży należy sprawdzić i określić, czy nadają się one do stosowania kleju. W zależności od sytuacji, można nakładać materiał o konsystencji szpachlówki przy użyciu gładkiej kielni i następnie przeczesać kielnią ząbkowaną o uzębieniu 3x3, 3x4 lub 4x4 mm. Materiał o konsystencji malarskiej nanosi się pędzlem lub wałkiem futrzanym.

Zastosowane materiały należy jak najszybciej (przed powstaniem kożucha) połączyć ze sobą na całej powierzchni, zwracając uwagę na to aby nie powstały żadne pustki. Przy klejeniu taśm Schlüter-KERDI-KEBA w celu uzyskania odpowiedniego nacisku zaleca się dociskanie pasm Schlüter-KERDI-KEBA gładką stroną ustawionej pod skosem kielni ząbkowanej, odpowiednio naciskając lub stosując wałek dociskowy. Nie dopuszczać do powstawania pęcherzyków powietrznych.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania i obróbki naszych produktów zawartych w prospektach 8.1 Schlüter-KERDI, 6.1 Schlüter-DITRA, 6.4 Schlüter-DITRA-HEAT wzgl. 12.1 Schlüter- KERDI-BOARD.

Wysokie temperatury skracają czas schnięcia i obróbki.

Temperatury obróbki muszą aż do ostatecznego sklejenia wynosić > 5 °C. Zawartość otwartych pojemników należy wykorzystać w czasie zgodnym z instrukcją.

Wykonane świeżo uszczelnienie należy chronić przed wilgocią, np. przed deszczem, dopóki klej nie stwardnieje.

Zawartość otwartego wiaderka należy wykorzystać w określonym przez instrukcję czasie.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Materiał

Schlüter-KERDI-COLL-L wykonany jest z niezawierającej rozpuszczalników dyspersji akrylowej (Schlüter-KERDI-COLL-A) o gęstości 1,0 kg/l i cementowego proszku reaktywnego (Schlüter-KERDI-COLLR/-RL) o gęstości 1,2 kg/l, które w celu dalszej obróbki miesza się ze sobą.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Schlüter-KERDI-COLL-L w połączeniu z Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter- DITRA-HEAT lub Schlüter-KERDI-BOARD i należącymi do systemu taśmami uszczelniającymi Schlüter-KERDI-KEBA mogą być w obszarze ścian i podłóg stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (z wyjątkiem Schlüter-KERDI-BOARD).

Należy sprawdzić możliwość stosowania materiału w szczególnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych chemicznych, mechanicznych lub innych obciążeń.

Opakowania w formie wiaderek przeznaczone są do zmieszania obu składników - 1,75kg (duże opakowanie) lub 0,75kg (małe opakowanie) dyspersji akrylatu Schlüter- KERDI-COLL-A i 2,5kg (duże opakowanie) lub 1,1kg (małe opakowanie) proszku reaktywnego Schlüter-KERDI-COLL-RL w celu uzyskania emulsji do szpachlowania. Odpowiada to stosunkowi mieszanki 1:1,4. W celu uzyskania konsystencji malarskiej stosunek składników mieszanki regulować można do maksymalnie 1:1. W tym celu należy odpowiednio zmniejszyć dozowanie proszku reaktywnego (Schlüter-KERDI- COLL-RL).


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Wskazówka bezpieczeństwa

Schlüter-KERDI-COLL-L zawiera cement, który w połączeniu z wilgocią reaguje alkalicznie. Należy unikać kontaktu skóry i oczu z materiałem, stosując w tym celu odpowiednie rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i skonsultować się z lekarzem.

Schlüter-KERDI-COLL-L chronić przed dziećmi.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Produkty


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L charakteryzuje się wydłużonym czasem otwarcia podczas klejenia i umożliwia w ten sposób obróbkę przy wyższych temperaturach otoczenia.

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Wskazówka:
Czas obróbki przy 20/30°C ok. 90/60 min. Czas wiązania wydłuża się znacznie przy niższych temperaturach otoczenia.

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Pobierz


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.


Układanie płytek w prysznicu z odwodnieniem punktowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Układanie płytek w strefie prysznicowej z odwodnieniem punktowym: część 2
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż w środku powierzchni
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż przyścienny
Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki