logo

Schlüter®-JOLLY

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-JOLLY jest wysokiej jakości profilem zakończeniowym przeznaczonym do zewnętrznych narożników ścian oklejanych płytkami ceramicznymi, zapewniającym skuteczną ochronę krawędzi. Prostokątna geometria profilu tworzy estetyczne zakończenie okładziny z płytek.

Profile oferowane w różnorodnych materiałach, barwach i powierzchniach licowych umożliwiają odpowiedni dobór kolorystyczny krawędzi zewnętrznych do kolorów płytek i spoin, jak również tworzenie interesujących kontrastów.

Nadają się one też do wykończenia górnych krawędzi cokołów i wykonania dokładnych zakończeń krawędzi tekstylnych wykładzin dywanowych, okładzin z kamienia naturalnego lub powierzchni wykonywanych metodą zacierania z żywic epoksydowych.

Oprócz funkcji dekoracyjnej, profile skutecznie chronią krawędzie płytek przed ich mechanicznymi uszkodzeniami.

Dzięki dystansom umieszczonym po obu stronach możliwe jest wykonanie zdefiniowanych komór spoinowych na stykach z płytkami. Geometryczne podcięcie profilu zapewnia dodatkowe zakotwienie materiału spoinowego.

Ze znajdującymi się w asortymencie zakończeniami i nowo rozwiązanymi połączeniami na wtyk możliwe jest wykonanie estetycznych i dekoracyjnych narożników. Jako pomoc w wykonaniu narożników służą innowacyjne złączki z tworzywa sztucznego.

Do łatwego i estetycznego łączenia różnych profili JOLLY dostępne są odpowiednie złączki.


Schlüter®-JOLLY


Schlüter®-JOLLY<a name='jolly'></a>

Schlüter®-JOLLY<a name='jolly'></a>


Schlüter®-JOLLY-EB

Schlüter®-JOLLY-EB

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300“(np. J 60 AE/300).


Schlüter®-JOLLY-AE


Schlüter®-JOLLY-MC/EV


Schlüter®-JOLLY-EB/EV

Schlüter®-JOLLY-EB/EV


Schlüter®-JOLLY-AE/EV


Schlüter®-JOLLY-TS<a name='ts'></a>

Schlüter®-JOLLY-TS<a name='ts'></a>


Schlüter®-JOLLY-TSC


Schlüter®-JOLLY-TSBG


Schlüter®-JOLLY-TSB

Schlüter®-JOLLY-TSB


Schlüter®-JOLLY-TSSG


Schlüter®-JOLLY-TSG

Schlüter®-JOLLY-TSG


Schlüter®-JOLLY-TSOB

Schlüter®-JOLLY-TSOB


Schlüter®-JOLLY-TSLA

Schlüter®-JOLLY-TSLA

Dla długości 3 m należy uzupełnić numer artykułu o „/300“ (np. J 60 TSI/300).


Schlüter®-JOLLY-TSDA


Schlüter®-JOLLY-TSR

Schlüter®-JOLLY-TSR

Dla długości 3 m należy uzupełnić numer artykułu o „/300“ (np. J 60 TSI/300).


Schlüter®-JOLLY-MBW

Schlüter®-JOLLY-MBW


Schlüter®-JOLLY-MGS

Schlüter®-JOLLY-MGS


Schlüter®-JOLLY-TS/EV

Schlüter®-JOLLY-TS/EV

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. EV / J 60 MGS)
* Powierzchnie/Kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG
** Powierzchnie/Kolory: TSI - TSOB - TSSG
*** Powierzchnie/Kolory: MBW - MGS


Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. EV / J 60 MGS)
* Powierzchnie/Kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG
** Powierzchnie/Kolory: TSI - TSOB - TSSG
*** Powierzchnie/Kolory: MBW - MGS


<a name='a'></a>Schlüter®-JOLLY-ACG

<a name='a'></a>Schlüter®-JOLLY-ACG


Schlüter®-JOLLY-ACGB

Schlüter®-JOLLY-ACGB


Schlüter®-JOLLY-AM

Schlüter®-JOLLY-AM


Schlüter®-JOLLY-AMG

Schlüter®-JOLLY-AMG


Schlüter®-JOLLY-AMGB

Schlüter®-JOLLY-AMGB


Schlüter®-JOLLY-AK

Schlüter®-JOLLY-AK

Dla długości 3 m należy uzupełnić numer artykułu o „/300“ (np. J 60 ACG/300).


Schlüter®-JOLLY-AKG

Schlüter®-JOLLY-AKG


Schlüter®-JOLLY-AKGB

Schlüter®-JOLLY-AKGB


Schlüter®-JOLLY-AT

Schlüter®-JOLLY-AT


Schlüter®-JOLLY-ATG

Schlüter®-JOLLY-ATG


Schlüter®-JOLLY-ATGB

Schlüter®-JOLLY-ATGB


Schlüter®-JOLLY-ABGB

Schlüter®-JOLLY-ABGB


Schlüter®-JOLLY-AGRB

Schlüter®-JOLLY-AGRB


Schlüter®-JOLLY-AGSG

Schlüter®-JOLLY-AGSG


Schlüter®-JOLLY-A/EV

Schlüter®-JOLLY-A/EV


Schlüter®-JOLLY-AC<a name='ac'></a>

Schlüter®-JOLLY-AC<a name='ac'></a>

Do numeru wyrobu dodać kolor (np. EV / J 60 MBW)
* Kolory: BW - GS - MBW - MGS - W


Schlüter®-JOLLY-AC MyDesign

Produkt ten jest częścią naszego nowego programu MyDesign w różnych wariantach, dzięki czemu jest dostępny w 190 odcieniach kolorów RAL Classic. Wszystkie informacje, na przykład o procesie zamawiania, są dostępne na naszej stronie MyDesign.

Schlüter®-JOLLY-AC MyDesign

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / Q 60 A)


Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EV / J 60 MBW)

* Kolory długość L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W
Kolory długość L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W


Schlüter®-JOLLY-P<a name='p'></a>

Schlüter®-JOLLY-P<a name='p'></a>

Do numeru wyrobu dodać kolor (np. W 45)

* Kolory L = 2,50 m: BW - HG - W
** Kolory L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W
*** Kolory L = 2,50 m: BW - HG - PG - W
Kolory długość L = 3,00 m: BW - PG - W


<a name='v'></a>Schlüter®-JOLLY/V

<a name='v'></a>Schlüter®-JOLLY/V


Schlüter-JOLLY-AC MyDesign


Produkt ten jest częścią naszego nowego programu MyDesign. Wykonujemy nadruki na profilach według Państwa designu. Wszystkie informacje, na przykład o procesie zamawiania, są dostępne na naszej stronie MyDesign.

Schlüter-JOLLY-AC MyDesign


Schlüter®-JOLLY

Obróbka

 1. Wysokość profilu JOLLY należy dobrać odpowiednio do grubości płytek i sposobu układania.
 2. W miejscach, w których posadzka z płytek powinna być ograniczona należy nanieść klej do płytek za pomocą ząbkowanej kielni. Jeżeli Schlüter-JOLLY wbudowywany jest przy narożu ściany, należy najpierw wykonać płytki na jednej ścianie, następnie naroże drugiej ściany pokryć klejem do płytek.
 3. Profil JOLLY z perforowanym w trapezowe otwory ramieniem mocującym wcisnąć w warstwę kleju i odpowiednio ustawić.
 4. Perforowane ramię mocujące w całości zaszpachlować klejem do płytek.
 5. Graniczące z profilem płytki w miarę możliwości całkowicie zatopić w zaprawie i tak ułożyć, aby górna krawędź profilu licowała z płytką.
  Wskazówka: w celu wyrównania tolerancji wymiarów materiału posadzkowego, profil należy lekko dosunąć do płytki lub oddalić.
 6. Płytki układa się wzdłuż bocznego ogranicznika spoiny profilu, dzięki czemu powstaje równomierna spoina.
 7. Wolną przestrzeń pomiędzy płytkami, a profilem należy całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.
 8. Delikatne powierzchnie należy obrabiać przy użyciu materiałów i narzędzi nie powodujących zarysowań lub uszkodzeń. Natychmiast usunąć ślady kleju lub zaprawy, dotyczy to w szczególności profili aluminiowych.
 9. Narożniki zewnętrzne z użyciem profilu JOLLY można wykonać w zależności od potrzeb, docinając je pod skosem lub z zastosowaniem opcjonalnie oferowanych naroży zewnętrznych. Podczas wykonywania narożników zewnętrznych, dostarczane w zestawie łączniki z tworzywa sztuczengo służą jako pomoc do układania między profilem a końcówką. Konstrukcja po zaspoinowaniu zaprawą spoinową uzyskuje wymaganą sztywność.

Wskazówka:

aby zapewnić idealne położenie narożnika podczas obróbki lub spoinowania, w szczególności w przypadku stosowania tylko jednego łącznika z tworzywa sztucznego, zaleca się dodatkową stabilizację naroża, np. za pomocą taśmy klejącej.


Schlüter®-JOLLY

Materiał

Schlüter-JOLLY jest dostępny w następujących wersjach materiałowych:

 • MC = mosiądz chromowany
 • AE = aluminium anodowane
 • naturalne matowe
 • EB = stal nierdzewna szczotkowana
 • TS = aluminium powłoka strukturalna
 • AC = aluminium barwnie lakierowane
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
 • P = kolorowe PVC

Właściwości materiału i obszary stosowania:

rodzaj stosowanego materiału powinien zostać dopasowany do typu chemicznego i mechanicznego obciążenia, któremu będzie poddawana gotowa okładzina ceramiczna.

Schlüter-JOLLY-MC (mosiądz chromowany) nadaje się w szczególności do narożników ścian i zakończeń, na przykład dopasowany do chromowanych armatur w łazienkach. Widoczne powierzchnie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Resztki zaprawy i materiału spoinowego należy natychmiast usunąć.

Profil DECO-E wykonany jest z pasm stalowej blachy nierdzewnej V2A (materiał 1.4301). JOLLY-EB przenosi wysokie obciążenia mechaniczne i nadaje się szczególnie do zastosowań, w których wymagana jest odporność na środki chemiczne i kwasy, np. w przemyśle spożywczym, w browarach, mleczarniach, kuchniach przemysłowych i szpitalach, a także w budownictwie indywidualnym.

Dlatego też należy wcześniej sprawdzić możliwość występowania szczególnych oddziaływań.

Schlüter-JOLLY-A (aluminium anodowane): dzięki uszlachetnionej anodowanej warstwie aluminium charakteryzuje się on trwałością w normalnych warunkach. Widoczne powierzchnie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Aluminium jest wrażliwe na działanie środków zasadowych. Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią mają właściwości zasadowe i mogą prowadzić – w zależności od stężenia i czasu oddziaływania – do korozji aluminium (powstawania wodorotlenku glinowego). Z tego powodu należy natychmiast usunąć zaprawę lub materiał spoinowy z powierzchni licowej i nie należy zakrywać folią świeżo ułożonych powierzchni. Profil należy w całości osadzić w warstwie kontaktowej, żeby nie powstawały wolne przestrzenie, w których może zbierać się woda o odczynie zasadowym.

Schlüter-JOLLY-P (barwne PCV) jest wykonany z barwionego w masie twardego PCV i odporny na zagięcia czy zadrapania. Materiał jest odporny na promieniowanie UV, jednak stosowany na zewnątrz nie jest trwały kolorystycznie.

Schlüter-JOLLY-AC (aluminium barwnie lakierowane): aluminium jest odpowiednio poddawane obróbce wstępnej, a następnie powlekane proszkowo lakierem. Powłoka jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem.

W przypadku Schlüter-JOLLY-TS (aluminium powłoka strukturalna) mamy do czynienia z powierzchnią licową o naturalnym charakterze (dalsze właściwości – patrz Schlüter-JOLLY-AC).


Schlüter®-JOLLY

Wskazówki

Schlüter-JOLLY nie wymaga szczególnej konserwacji i pielęgnacji. W przypadku wrażliwych powierzchni licowych nie należy stosować środków czyszczących mogących zarysować powierzchnię. Uszkodzenia anodowanej powierzchni usunąć można jedynie przez ich polakierowanie.

Wskazówka: ze względu na różnice w technologiach wytwarzania nie można wykluczyć różnic w kolorystyce między profilami a narożnikami.


Schlüter®-JOLLY


Schlüter®-JOLLY

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki  


Profile Schlüter® z perforacją radialną
Profile Schlüter® z perforacją radialną

Schlüter®-RUMA
Schlüter®-RUMA

Urządzenie do wyginania profili