logo

Schlüter®-JOLLY

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-JOLLY jest wysokiej jakości profilem wykończeniowym przeznaczonym do zewnętrznych narożników ścian oklejanych płytkami ceramicznymi, zapewniającym dobrą ochronę krawędzi. Prostokątna geometria profilu tworzy estetyczne zakończenie okładziny z płytek.

Oferowane w różnorodnych materiałach, barwach i powierzchniach licowych profile umożliwiają odpowiedni dobór kolorystyczny krawędzi zewnętrznych do kolorów płytek i spoin jak również tworzenie interesujących kontrastów.

Nadają się one też do wykończenia górnych krawędzi cokołów i wykonania precyzyjnych zakończeń krawędzi wykładzin dywanowych, okładzin z kamienia naturalnego lub wykonywanych metodą zacierania powierzchni z żywic epoksydowych w obszarze ścian.

Oprócz funkcji dekoracyjnej, profile skutecznie chronią krawędzie płytek przed ich uszkodzeniami mechanicznymi.

Dzięki umieszczonym po obu stronach dystansom możliwe jest wykonanie zdefiniowanych komór spoinowych na stykach z płytkami. Geometryczne podcięcie profilu zapewnia dodatkowe zakotwienie materiału spoinowego.

Schlüter-JOLLY-MC/-AE/-TS/-AC: ze znajdującymi się w asortymencie zakończeniami i nowo rozwiązanymi połączeniami na wtyk możliwe jest wykonanie estetycznych i dekoracyjnych narożników. Jako pomoc w wykonaniu narożników służą innowacyjne złączki z tworzywa sztucznego.


Schlüter®-JOLLY


Schlüter®-JOLLY<a name='jolly'></a>

Schlüter®-JOLLY<a name='jolly'></a>


Schlüter®-JOLLY-EB

Schlüter®-JOLLY-EB

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300“(np. J 60 AE/300).


Schlüter®-JOLLY-AE


Schlüter®-JOLLY-MC/EV


Schlüter®-JOLLY-EB/EV

Schlüter®-JOLLY-EB/EV


Schlüter®-JOLLY-AE/EV


Schlüter®-JOLLY-TS<a name='ts'></a>

Schlüter®-JOLLY-TS<a name='ts'></a>


Schlüter®-JOLLY-TSC


Schlüter®-JOLLY-TSBG


Schlüter®-JOLLY-TSB

Schlüter®-JOLLY-TSB


Schlüter®-JOLLY-TSSG


Schlüter®-JOLLY-TSG

Schlüter®-JOLLY-TSG


Schlüter®-JOLLY-TSOB

Schlüter®-JOLLY-TSOB


Schlüter®-JOLLY-TSLA

Schlüter®-JOLLY-TSLA

Dla długości 3 m należy uzupełnić numer artykułu o „/300“ (np. J 60 TSI/300).


Schlüter®-JOLLY-TSDA


Schlüter®-JOLLY-TSR

Schlüter®-JOLLY-TSR

Dla długości 3 m należy uzupełnić numer artykułu o „/300“ (np. J 60 TSI/300).


Schlüter®-JOLLY-MBW

Schlüter®-JOLLY-MBW


Schlüter®-JOLLY-MGS

Schlüter®-JOLLY-MGS


Schlüter®-JOLLY-TS/EV

Schlüter®-JOLLY-TS/EV

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. EV / J 60 MGS)
* Powierzchnie/Kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG
** Powierzchnie/Kolory: TSI - TSOB - TSSG
*** Powierzchnie/Kolory: MBW - MGS


Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. EV / J 60 MGS)
* Powierzchnie/Kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG
** Powierzchnie/Kolory: TSI - TSOB - TSSG
*** Powierzchnie/Kolory: MBW - MGS


<a name='a'></a>Schlüter®-JOLLY-ACG

<a name='a'></a>Schlüter®-JOLLY-ACG


Schlüter®-JOLLY-ACGB

Schlüter®-JOLLY-ACGB


Schlüter®-JOLLY-AM

Schlüter®-JOLLY-AM


Schlüter®-JOLLY-AMG

Schlüter®-JOLLY-AMG


Schlüter®-JOLLY-AMGB

Schlüter®-JOLLY-AMGB


Schlüter®-JOLLY-AK

Schlüter®-JOLLY-AK

Dla długości 3 m należy uzupełnić numer artykułu o „/300“ (np. J 60 ACG/300).


Schlüter®-JOLLY-AKG

Schlüter®-JOLLY-AKG


Schlüter®-JOLLY-AKGB

Schlüter®-JOLLY-AKGB


Schlüter®-JOLLY-AT

Schlüter®-JOLLY-AT


Schlüter®-JOLLY-ATG

Schlüter®-JOLLY-ATG


Schlüter®-JOLLY-ATGB

Schlüter®-JOLLY-ATGB


Schlüter®-JOLLY-ABGB

Schlüter®-JOLLY-ABGB


Schlüter®-JOLLY-AGRB

Schlüter®-JOLLY-AGRB


Schlüter®-JOLLY-AGSG

Schlüter®-JOLLY-AGSG


Schlüter®-JOLLY-A/EV

Schlüter®-JOLLY-A/EV


Schlüter®-JOLLY-AC<a name='ac'></a>

Schlüter®-JOLLY-AC<a name='ac'></a>

Do numeru wyrobu dodać kolor (np. EV / J 60 MBW)
* Kolory: BW - GS - MBW - MGS - W


Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EV / J 60 MBW)

* Kolory długość L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W
Kolory długość L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W


Schlüter®-JOLLY-P<a name='p'></a>

Schlüter®-JOLLY-P<a name='p'></a>

Do numeru wyrobu dodać kolor (np. W 45)

* Kolory L = 2,50 m: BW - HG - W
** Kolory L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W
*** Kolory L = 2,50 m: BW - HG - PG - W
Kolory długość L = 3,00 m: BW - PG - W


<a name='v'></a>Schlüter®-JOLLY/V

<a name='v'></a>Schlüter®-JOLLY/V


Schlüter®-JOLLY

Obróbka

 1. Wysokość profilu JOLLY należy dobrać odpowiednio do grubości płytek i sposobu układania.
 2. W miejscu, w którym ograniczone ma zostać pole z okładziną ceramiczną, nanieść klej do płytek ząbkowaną kielnią. Jeżeli Schlüter-JOLLY wbudowywany jest przy narożu ściany, należy najpierw wykonać płytki na jednej ścianie, następnie naroże drugiej ściany pokryć klejem do płytek.
 3. Profil JOLLY z perforowanym w trapezowe otwory ramieniem mocującym wcisnąć w warstwę kleju i odpowiednio ustawić.
 4. Perforowane ramię mocujące należy na całej powierzchni przeszpachlować klejem do płytek.
 5. Graniczące z profilem płytki w miarę możliwości całkowicie zatopić w zaprawie i tak ułożyć, aby górna krawędź profilu licowała z płytką.
  Wskazówka: do wyrównani tolerancji wymiarów materiału posadzkowego profil lekko wystawić przed powierzchnię lub wycofać.
 6. Płytki układa się wzdłuż ogranicznika spoiny profilu, dzięki czemu powstaje równomierna spoina.
 7. Wolną przestrzeń pomiędzy płytkami, a profilem całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.
 8. Delikatne powierzchnie należy obrabiać przy użyciu materiałów i narzędzi nie powodujących zarysowań lub uszkodzeń. Natychmiast usunąć ślady kleju lub zaprawy, dotyczy to w szczególności profili aluminiowych.
 9. Narożniki zewnętrzne z użyciem profilu JOLLY można wykonać w zależności od potrzeb docinając je pod skosem lub z zastosowaniem opcjonalnie oferowanych naroży zewnętrznych. Przy wykonywaniu naroży zewnętrznych dostarczane w zestawie łączniki z tworzywa sztuczengo służą jako pomoc do połączenia profili z narożnikami. Po zaspoinowaniu zaprawą spoinową konstrukcja uzyskuje wymaganą sztywność.

Schlüter®-JOLLY

Materiał

Schlüter-JOLLY dostępne są w następujących wersjach materiałowych:

 • MC = mosiądz chromowany
 • AE = aluminium anodowane naturalne matowe
 • TS = aluminium powłoka strukturalna
 • AC = aluminium barwnie lakierowane
 • P = kolorowe PCV

Właściwości materiału i obszary zastosowania:
należy wyjaśnić możliwość stosowania danego rodzaju profilu w szczególnych przypadkach w zależności od oczekiwanych obciążeń mechanicznych, chemicznych lub innych działań.

Schlüter-JOLLY-MC (mosiądz chromowany) nadaje się w szczególności do narożników ścian i zakończeń, na przykład dopasowany do chromowanych armatur w łazienkach. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Należy natychmiast usunąć resztki zaprawy i materiału spoinowego.

Schlüter-JOLLY-AC (aluminium lakierowane barwnie): aluminium jest poddawane wstępnej obróbce (chromatowaniu) i powlekane proszkowo lakierem poliuretanowym. Powłoka jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem.

W przypadku Schlüter-JOLLY-TS (aluminium powłoka strukturalna) mamy do czynienia z powierzchnią licową o naturalnym charakterze (dalsze właściwości – patrz Schlüter- -JOLLY-AC).

Schlüter-JOLLY-AE (aluminium anodowane): dzięki uszlachetnionej anodowanej warstwie aluminium charakteryzuje się trwałością w normalnych warunkach. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Aluminium jest wrażliwe na działanie środków zasadowych. Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią mają właściwości zasadowe i mogą prowadzić – w zależności od stężenia i czasu oddziaływania – do korozji aluminium (powstawania wodorotlenku glinowego). Z tego powodu należy natychmiast usunąć zaprawę lub materiał spoinowy z powierzchni licowej i nie należy zakrywać świeżo ułożonych powierzchni folią. Profil należy w całości osadzić w warstwie kontaktowej, żeby nie powstawały wolne przestrzenie, w których może zbierać się woda o odczynie zasadowym.

Schlüter-JOLLY-P (barwne PCV) jest wykonane z barwionego w masie twardego PCV i niewrażliwe na zagięcia lub zadrapania. Materiał jest odporny na promieniowanie UV, jednak stosowany na zewnątrz nie jest trwały kolorystycznie.

Profil Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE / -E: dodatkowo zwracamy uwagę na oferowane przez nas różne produkty serii Schlüter- -SCHIENE, które zasadniczo znajdują analogiczne zastosowania, jak Schlüter-JOLLY, ale nadają sią także do stosowania na podłogach.


Schlüter®-JOLLY

Wskazówki

Schlüter-JOLLY nie wymaga szczególnej konserwacji i pielęgnacji. Do delikatnych powierzchni nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych. Uszkodzenia anodowanej powierzchni usunąć można jedynie przez ich polakierowanie.

Wskazówka: ze względu na różnice w technologiach wytwarzania nie można wykluczyć różnic w kolorystyce między profilami a narożnikami.


Schlüter®-JOLLY


Schlüter®-JOLLY

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Kod kolorystyczny Schlüter®
Kod kolorystyczny Schlüter®

Od "delikatna morela" po "ceglano czerwony" - tutaj znajdziesz wszelkie kolory

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki  


Profile Schlüter® z perforacją radialną
Profile Schlüter® z perforacją radialną

Schlüter®-RUMA
Schlüter®-RUMA

Urządzenie do wyginania profili