logo

Schlüter®-DILEX-EP

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-DILEX-EP jest profilem dyla tacyjnym przeznaczonym do wbudowania w jastrychy zespolone lub jastrychy na podłożu oddzielonym (tzw. jastrychy pływające).

Części boczne wykonane są z regeneratu twardego PCV, część środkową tworzy górne i dolne połączenie z miękkiego tworzywa sztucznego (CPE). Profil ten ułożony zostaje na podłożu dokładnie tak, aby znajdował się dokładnie pod spoiną dylatacyjną później wbudowanej wykładziny ceramicznej. Schlüter®-DILEX-EP służy jednocześnie jako prowadnica do ściągania jastrychu na odpowiedniej wysokości. Profil ten nadaje się również do wbudowania przy stosowaniu jastrychów płynnych.

Części boczne profilu Schlüter®-DILEX-EP mocują element w jastrychu. Naprężenia ściskające, rozciągające i ścinające zostają przejęte przez środkową, miękką strefę dylatacyjną.


Schlüter®-DILEX-EP

Obróbka

  1. Schlüter®-DILEX-EP ułożyć odpowiednio na podłożu, zwrócić przy tym uwagę na wypoziomowanie i przebieg spoiny (tak aby spoiny dylatacyjne później ułożonej wykładziny ceramicznej pokrywały się z prz ebiegiem spoin w jastrychu).
  2. Ewentualne wyrównanie poziomu nastąpić może przez nałożenie cienkiej warstwy zaprawy lub odpowiednie podkładki.
  3. Profil umocować przez nałożenie w kilku miejscach zaprawy klejowej. Krawędź górna profilu służy jednocześnie jako prowadnica do ściągania warstwy jastrychu.

Schlüter®-DILEX-EP

Materiał

Trapezoidalnie perforowane ramiona nośne profilu Schlüter®-DILEX-EP wykonane są z regeneratu twardego PCV a dolne i górne połączenia wykonana są z miękkiego tworzywa sztucznego CPE.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Profil odporny jest zasadniczo na wszystkie środki chemiczne stosowane przy układaniu wykładziny ceramicznej jak również na działanie grzybów i bakterii.

Rodzaj stosowanego materiału powinien zostać dopasowany do rodzaju chemicznego i mechanicznego obciążenia, któremu poddana zostanie gotowa wykładzina ceramiczna. Strefa dylatacyjna wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego (CPE) jest odporna na promienie słoneczne i nie posiada plastyfikatorów.

Schlüter®-DILEX-EP montowany jest jako profil dylatacyjny w jastrychach i jastrychach płynnych. Profil ten dzieli podłoże na pojedyncze pola i w swej środkowej części, wykonanej z miękkiego tworzywa sztucznego (CPE), niweluje występujące naprężenia ściskające, rozciągające i ścinające.


Schlüter®-DILEX-EP

Wskazówki

Profil Schlüter®-DILEX-EP jest odporny na działanie grzybów i bakterii i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych.


Schlüter®-DILEX-EP

Produkty


Schlüter-DILEX-EP


Schlüter®-DILEX-EP

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki