logo

Schlüter®-DILEX-BT

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-DILEX-BT jest niewymagającym konserwacji profilem aluminiowym do budowlanych szczelin dylatacyjnych. Profil jest skonstruowany w ten sposób, że jego boczne ramiona mocujące mogą być zakotwiczone w warstwie kleju pod wykładziną ceramiczną lub z kamienia naturalnego. W przypadku użycia innych materiałów okładzinowych, takich jak np. wykładziny tekstylne lub z tworzywa sztucznego, profil osadzony zostaje bezpośrednio w jastrychu. W ten sposób przejmuje on ruchy podłoża. Środkowa część dylatacyjna, przesuwając się, przejmuje ruchy do + 5 mm. Znajdujące się po obu stronach strefy dylatacyjnej przeguby dopuszczają przejęcie ruchów w trzech kierunkach przemieszczeń.

Schlüter®-DILEX-BT zapewnia skuteczną ochronę krawędzi wykładzin również tam, gdzie są one poddawane wysokim obciążeniom spowodowanym przez ruch pieszy lub kołowy, np. w halach produkcyjnych lub magazynowych, centrach handlowych, garażach wielokondygnacyjnych, na lotniskach, dworcach, oraz kiedy posadzki są czyszczone maszynowo. Profil wersji Schlüter®-DILEX-BTO pozwala na wykonanie konstrukcyjnych szczelin dylatacyjnych przy powierzchniach ścian, a profil Schlüter®-DILEX-BTS nadaje się do późniejszego montażu w gotowych powierzchniach posadzek. Profil ten wbudowany może być zarówno w powierzchnie ścienne, jak i sufity z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnie otynkowane lub pokryte ceramiką.

Schlüter®-DILEX-BT

Obróbka

 1. Schlüter®-DILEX-BT powinno się dobrać odpowiednio do grubości płytek.
 2. Na miejsce, w którym będzie osadzony profil, nanieść klej do płytek kielnią zębatą.
 3. Następnie należy wcisnąć w klej tra- pezoidalnie perforowaną listwę mocującą profilu Schlüter®-DILEX-BT i odpowiednio ją ustawić.
 4. Na całą powierzchnię trapezoidalnie perforowanej listwy mocującej profilu nanieść zaprawę klejową.
 5. Przylegające do profilu płytki mocno docisnąć i ustawić tak, aby licowały one z górną krawędzią profilu (profil nie może wystawać ponad powierzchnię płytek, powinien znajdować się raczej o 1 mm poniżej). Przestrzeń pod płytkami w obszarze profilu należy całkowicie wypełnić klejem. Na styku profilu stosować wyłącznie niedocinane krawędzie płytki.
 6. Płytkę przykłada się do bocznego ogranicznika spoiny, co zapewnia powstanie równomiernej spoiny szero- kości 1,5 mm.
 7. Spoinę pomiędzy profilem a płytkami należy całkowicie wypełnić zaprawą do spoinowania, a następnie natychmiast usunąć z profilu folię ochraniającą.
 8. Przy wbudowaniu profilu w warstwę jastrychu należy, odpowiednio do jego wysokości, wykonać wzdłuż spoiny dylatacyjnej pasy z zaprawy i rozdzielić je paskiem ze styropianu.
  8a. Na pasy zaprawy należy nałożyć warstwę kontaktową z zaprawy klejowej lub inną warstwę kontaktową.
  8b. Schlüter®-DILEX-BT układa się na warstwie kontaktowej, odpowiednio ustawia i dociska.
  8c. Jastrych wykonuje się w ten sposób, aby powierzchnia wykładziny, która zostanie na nim położona, licowała z górną krawędzią profilu. Wysokość profilu powinna być tak dobrana, żeby jego ramiona mocujące mogły zostać pokryte warstwą jastrychu grubości ok. 15 mm.
 9. Wbudowanie profilu Schlüter®-DILEX-BT na ścianie i suficie odbywa się podobnie jak na posadzce.
 10. Późniejsze wbudowanie profilu Schlüter®- DILEX-BTS: W tym celu należy wykonać spoinę, której głębokość wynosić będzie co najmniej 10 mm, a szerokość co najmniej 44 mm. Boczne ramiona mocujące przykleja się do podłoża w warstwie odpowiedniego kleju (np. kleju epoksydowego) lub po wykonaniu odpowiednich otworów przytwierdza się je do podłoża za pomocą wkrętów. Schlüter®-DILEX-BTS w zależności od zamocowania względnie zakotwienia może być mechanicznie obciążany tylko w ograniczonym stopniu. W ciągach komunikacyjnych i korytarzach zaleca się wbudowanie jednopłaszczyznowe.

Schlüter®-DILEX-BT

Materiał

Profil oferowany jest z następujących materiałów:
A = aluminium
AE = aluminium naturalne matowe anodowane

Właściwości materiału i zakres stosowania: Możliwość stosowania przewidzianego typu profilu zależy od spodziewanych oddziaływań chemicznych, obciążeń mechanicznych i innych.

Przed wbudowaniem aluminiowego profilu Schlüter®-DILEX-ABT należy sprawdzić, czy możliwe jest jego zastosowanie przy istniejących czynnikach chemicznych. Aluminium jest wrażliwe na środki zasadowe. Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią mają właściwości alkaliczne i w zależności od stężenia i czasu oddziaływania mogą doprowadzić do korozji (powstawania wodorotlenku glinowego). Klej oraz zaprawę spoinową należy w związku z tym natychmiast usunąć z widocznej powierzchni.

Profil Schlüter®-DILEX-AEBT z anodowanego aluminium posiada uszlachetnioną powierzchnię licową, która podczas normalnego użytkowania nie zmienia swojego wyglądu. Powierzchnię licową należy chronić przed zadrapaniem lub zarysowaniem. Zaprawa, klej do płytek lub zaprawa do spoinowania mogą uszkodzić powierzchnię licową profilu, dlatego wszystkie zanieczyszczenia należy szybko i dokładnie usunąć. Dalej należy stosować się do zaleceń dotyczących profilu aluminiowego.


Schlüter®-DILEX-BT

Wskazówki

Schlüter®-DILEX-BT nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Utlenioną warstwę na powierzchni aluminium usunąć można za pomocą dostępnych w handlu środków polerujących, tworzy się ona jednakże ponownie. Uszkodzenia powierzchni usunąć można jedynie przez ich polakierowanie.

Schlüter®-DILEX-BT


<a name='bt'></a>Schlüter®-DILEX-BT

 Schlüter®-DILEX-BT jest aluminiowym profilem do spoin budowlanych posiadającym boczne połączenie przegubowe środkowej, przesuwającej się wzajemnie części środkowej. W ten sposób możliwe jest przejęcie ruchów  w trzech kierunkach.

<a name='bt'></a>Schlüter®-DILEX-BT


Schlüter-DILEX-BT-AE


<a name='bto'></a>Schlüter®-DILEX-BTO

Schlüter®-DILEX-BTO jest profilem dylatacyjnym z aluminium do połączeń pomiędzy podłągą / ścianą. Dzięki bocznemu przegubowi wsuwanej w siebie części środkowej możliwe jest przejęcie przemieszczeń w trzech  wymiarach.

<a name='bto'></a>Schlüter®-DILEX-BTO


Schlüter-DILEX-BTO-AE


<a name='bts'></a>Schlüter®-DILEX-BTS

Schlüter®-DILEX-BTS jest profilem dylatacyjnym z aluminium do późniejszego wbudowania w gotowe powierzchnie posadzek. Dzięki bocznemu przegubowi wsuwanej w siebie części środkowej możliwe jest przejęcie  przemieszczeń w trzech wymiarach.

<a name='bts'></a>Schlüter®-DILEX-BTS


Schlüter-DILEX-BTS-AE


Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter®-DILEX-BT/MT jest środkową częścią dylatacji i może być dowolnie łączony z Schlüter®-DILEX-BT/OT lub -RENO-VT o każdym wymiarze.

Schlüter®-DILEX-BT/MT


Schlüter-DILEX-BT-AE/MT


Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter®-DILEX-BT/OT jest profilem nośnym dylatacji i nadaje się do łączenia z dowolnym profilem Schlüter®-DILEX-BT/MT i -RENO-VT o każdym wymiarze.

Schlüter®-DILEX-BT/OT


Schlüter-DILEX-BT-AE/OT


Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT jest profilem nośnym posadzkowym dla profilu dylatacyjnego i może być łączony z Schlüter®-DILEX-BT/MT i Schlüter®-DILEX-BT/OT.

Schlüter®-RENO-VT


Schlüter-RENO-AEVT


Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter®-DILEX-BT/VTS jest profilem dla spoin budowlanych, przeznaczonym do wbudowania w gotowe wykładziny.

Schlüter®-DILEX-BT/VTS


Schlüter-DILEX-BT-AE/VTS


Schlüter®-DILEX-BT

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki