Udostępnij

Posadzki i konstrukcje podłóg do ogrzewań podłogowych

Płytki ceramiczne, marmur i inne okładziny kamienne nadają się idealnie do ogrzewania podłogowego. Ale istnieją też pewne parkiety, laminaty i wykładziny dywanowe, które można brać pod uwagę przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego. Poza tym ważną rolę odgrywa właściwy układ konstrukcyjny podłogi w celu optymalnego oddawania ciepła – tutaj dowiesz się, jak uzyskać przytulne ciepło od podłogi stosując systemy Schlüter.
Fußbodenheizungen funktionieren auch unter Parkett oder Laminat.

Płytki, parkiet, wykładzina dywanowa lub laminat – jakie posadzki nadają się do ogrzewań podłogowych?

Płytki ceramiczne lub kamień naturalny dzięki swojej przewodności cieplnej są pierwszym wyborem jako posadzka do ogrzewania powierzchniowego. Nagrzewają się szybko i równomiernie i mają niską oporność cieplną. Oznacza to konkretnie: płytki bardzo szybko oddają ciepło do pomieszczenia. Poza tym posiadają dużą bezwładność cieplną i w ten sposób w pomieszczeniu utrzymywana jest stała temperatura. Płytki, dobrze przewodząc ciepło, muszą mieć o jedynie niewiele stopni wyższą temperaturę od temperatury ogrzewanego pomieszczenia. W momencie, kiedy temperatura pomieszczenia i podłogi się wyrównuje, przestaje następować oddawanie ciepła. To zjawisko nazywane jest efektem samoregulacji.

Choć okładziny z płytek i kamienia naturalnego idealnie nadają się do wydajnego działania ogrzewania podłogowego, z naszymi systemami stosować można także inne posadzki, jak na przykład wykładziny dywanowe lub laminat. Tak więc ma się (prawie) dowolność w wyborze własnej posadzki. Zasadniczo przy wyborze materiału posadzkowego należy uwzględniać, że wyroby w różny sposób przewodzą ciepło z systemu grzewczego.

Wielu producentów oferuje warianty wyrobów przeznaczone specjalnie do ogrzewań powierzchniowych. Należy zwracać uwagę na odpowiednie oznaczenia. Obok płytek i kamienia naturalnego stosować można następujące posadzki:

 • wykładziny tekstylne / dywanowe
   
 • PCV / winyl
   
 • linoleum
   
 • laminat
   
 • parkiet

Dowiedz się więcej o BEKOTEC-THERM

Przewodność cieplna różnych posadzek:

 

rodzaj posadzki

grubość

w mm

przewodność cieplna

w W/(mK)

opór przewodzanie ciepła

w m²K/W

marmur

12 2,1 0,0057

płyty betonowe

12 2,1 0,0057

płyty z kamienia naturalnego

12 1,2 0,010

płytki ceramiczne

13 1,05 0,012

wykładzina igłowana

6,5 0,54 0,12

wykładzina z tworzywa sztucznego

3 0,23 0,03

mozaika parkietowa (dąb)

8 0,21 0,038

parkiet (dąb)

16 0,21 0,08

wykładziny PCV lub nośniki

2 0,2 0,010
laminat 9 0,17 0,05
linoleum 2,5 0,17 0,015

parkiet wielowarstwowy

11 - 14 0,09 - 0,12 0,03 - 0,15

wykładziny dywanowe

k. A. k. A. 0,07 - 0,017

Konstrukcje posadzek i warstwy podłogi

W konwencjonalnych ogrzewaniach podłogowych często pojawiają się odkształcenia i spękania w jastrychu lub posadzce – powodem jest między innymi fakt, że jastrych i posadzka odkształcają się przy zmianach temperatur w odmienny sposób.

Grubości jastrychów konwencjonalnych systemów są niekorzystne pod względem grzewczo-technicznym ponieważ do stosunkowo dużej masy jastrychu doprowadzane jest dużo ciepła, które zostaje w nim magazynowane. W ten sposób konwencjonalne ogrzewania podłogowe odpowiednio długo reagują na zmiany temperatur.

Kompletny system Schlüter®-BEKOTEC-THERM ze swoją szczególnie niewielką grubością zabudowy całkowicie eliminuje ten problem. Dlatego też chroniony jest międzynarodowym patentem. System opiera się na cienkowarstwej konstrukcji podłogi z jastrychu, w którym umieszczone są płyty z wypukłościami BEKOTEC, które poprzez siatkę tych wypukłości niwelują naprężenia. Maty oddzielające Schlüter®-DITRA, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter®-DITRA-HEAT-E wklejane są na jastrych w momencie, kiedy można po nim chodzić. Po ułożeniu mat oddzielających można natychmiast przystąpić do układania płytek ceramicznych lub płyt z kamienia naturalnego. Z komponentami "THERM" oferujemy dostosowane specjalnie do "BEKOTEC" systemy grzewcze, od rozdzielacza obiegów grzewczych po elektroniczną regulację. Niewielka masa jastrychu oraz bliskość rur pod powierzchnią posadzki prowadzą do szybkiego reagowania ogrzewania podłogowego.

 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm
 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm
 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm
 • Bekotec-Therm
  Bekotec-Therm
Cienkowarstwowy jastrych rozłożony pomiędzy siatkę wypukłości w trakcie wysychania dzieli się na mniejsze "moduły" i w ten sposób niwelowane są naprężenia powstające w trakcie schnięcia.

W jastrychu ułożonym na płytach z wypukłościami "Bekotec" nie występuje problematyka powstawania naprężeń, która jest tak charakterystyczna przy konwencjonalnych wylewkach jastrychowych. W ten sposób zostają zupełnie wyeliminowane odkształcenia typu wybrzuszenia na krawędziach lub widoczne spękania na powierzchni posadzki.

​Porównaj poniżej różne konstrukcje podłóg – także bez ogrzewania warto skorzystać z systemu podłogowego BEKOTEC!

Porównanie konstrukcji ogrzewań podłogowych

 • 1. Obiekt
 • 2. Ogrzewanie
 • 3. Produkty
Ihre Auswahl:
 • Chodzi o nowy budynek czy renowację?

  budynek nowo budowany budynek nowo budowany renowacja renowacja
 • BEKOTEC EN-F
  BEKOTEC EN-F
  BEKOTEC EN
  BEKOTEC EN
  konwencjonalny jastrych
  konwencjonalny jastrych
  BEKOTEC EN-F
  Verwölbungsarme, dünnschichtige, beheizte Belagskonstruktion mit Schlüter®-BEKOTEC-EN F
  • Fugenloses Einbringen des Estrichs
  • keine Feldgrößenbeschränkung des Estrichs
  • Bewegungsfuge nur im Belag
  • niedrige Vorlauftemperatur
  • schnelle Reaktionszeit
  BEKOTEC EN
  Verwölbungsarme, dünnschichtige, beheizte Belagskonstruktion mit Schlüter®-BEKOTEC-EN
  • Fugenloses Einbringen des Estrichs
  • keine Feldgrößenbeschränkung des Estrichs
  • Bewegungsfuge nur im Belag
  • niedrige Vorlauftemperatur
  • schnelle Reaktionszeit
  konwencjonalny jastrych
  Konventioneller Heizestrich gemäß DIN 18560-2 mit normgerechter Estrichüberdeckung z. B. aus Calciumsulfat- oder Zementestrich
  • Gefahr von Rissen und Verschüsselung
  • Estrichfugen mit zwingender Übernahme der Fuge in den Belag
  • Estrichfeldgröße höchstens 40 m²
  BEKOTEC EN-F
  BEKOTEC EN-F
  BEKOTEC EN
  BEKOTEC EN
  konwencjonalny jastrych
  konwencjonalny jastrych
  BEKOTEC EN-F

  Bez tendencji do odkształceń, cienkowarstwowa konstrukcja podłogi Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

  • Całkowita grubość warstw 31 mm (włącznie z pokrywającą warstwą jastrychu)
  • Do rur grzewczych Ø 14
  • Niska temperatura zasilania
  • Szybko reagujące
  • Cienkowarstwowe
  • Bez tendencji do odkształceń
  • Bezspoinowe nanoszenie jastrychu
  • Brak ograniczeń co do wielkości dylatowanych pól jastrychu
  • Spoina dylatacyjna tylko w posadzce
  BEKOTEC EN

  Bez tendencji do odkształceń, cienkowarstwowa ogrzewana konstrukcja posadzki z Schlüter®-BEKOTEC-EN

  • Całkowita grubość warstw 52 mm (włącznie z pokrywającą warstwą jastrychu)
  • Niska temperatura zasilania
  • Do rur grzewczych Ø 16
  • Szybko reagujące
  • Cienkowarstwowe
  • Bez tendencji do odkształceń
  • Bezspoinowe nanoszenie jastrychu
  • Brak ograniczeń co do wielkości dylatowanych pól jastrychu
  • Spoina dylatacyjna tylko w posadzce
  konwencjonalny jastrych
  Konventioneller Estrich
  • Gefahr von Rissen und Verschüsselung
  • Estrichfugen mit zwingender Übernahme der Fuge in den Belag
  • Estrichfeldgröße höchstens 64 m²
  BEKOTEC EN-FK
  BEKOTEC EN-FK
  BEKOTEC EN-FTS
  BEKOTEC EN-FTS
  konwencjonalny jastrych
  konwencjonalny jastrych
  BEKOTEC EN-FK
  Verwölbungsarme, dünnschichtige, beheizte Belagskonstruktion mit Schlüter®-BEKOTEC-EN FK
  • Für die Sanierung auf tragfähigem Untergrund
  • direkte Lastabtragung durch Verklebung auf dem Untergrund
  • Fugenloses Einbringen des Estrichs
  • keine Feldgrößenbeschränkung des Estrichs
  • Bewegungsfuge nur im Belag
  • niedrige Vorlauftemperatur
  • schnelle Reaktionszeit
  BEKOTEC EN-FTS
  Verwölbungsarme, dünnschichtige, beheizte Belagskonstruktion mit Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS
  • Für die Sanierung auf tragfähigem Untergrund
  • integrierte Trittschallverbesserung von 25 dB
  • Fugenloses Einbringen des Estrichs
  • keine Feldgrößenbeschränkung des Estrichs
  • Bewegungsfuge nur im Belag
  • niedrige Vorlauftemperatur
  • schnelle Reaktionszeit
  konwencjonalny jastrych

  Konwencjonalny jastrych grzewczy zgodnie z normą DIN 18560-2 z normową warstwą pokrywającą jastrychu, np. anhydrytowego lub cementowego

  • Niebezpieczeństwo pęknięć i odkształceń powierzchni
  • Spoiny w jastrychu z koniecznością pokrywania się ze spoinami posadzki
  • Maksymalna powierzchnia pól jastrychu 40 m²
  BEKOTEC EN-FK
  BEKOTEC EN-FK
  BEKOTEC EN-FTS
  BEKOTEC EN-FTS
  konwencjonalny jastrych
  konwencjonalny jastrych
  BEKOTEC EN-FK
  Verwölbungsarme, dünnschichtige, beheizte Belagskonstruktion mit Schlüter®-BEKOTEC-EN FK
  • Für die Sanierung auf tragfähigem Untergrund
  • direkte Lastabtragung durch Verklebung auf dem Untergrund
  • Fugenloses Einbringen des Estrichs
  • keine Feldgrößenbeschränkung des Estrichs
  • Bewegungsfuge nur im Belag
  BEKOTEC EN-FTS
  Verwölbungsarme, dünnschichtige, beheizte Belagskonstruktion mit Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS
  • Für die Sanierung auf tragfähigem Untergrund
  • integrierte Trittschallverbesserung von 25 dB
  • Fugenloses Einbringen des Estrichs
  • keine Feldgrößenbeschränkung des Estrichs
  • Bewegungsfuge nur im Belag
  konwencjonalny jastrych
  Konventioneller Estrich
  • Gefahr von Rissen und Verschüsselung
  • Estrichfugen mit zwingender Übernahme der Fuge in den Belag
  • Estrichfeldgröße höchstens 64 m²

BEKOTEC – konstrukcja posadzek:
 

płyta z wypukłościami

wysokość konstrukcji w mm

Szczególnie nadaje się do:

Schlüter-BEKOTEC-EN 52

budynek nowo budowany

Schlüter-BEKOTEC-EN F 31

budynek nowo budowany

Schlüter-BEKOTEC-EN FK 20

budynek istniejący

Schlüter-BEKOTEC-EN FTS 31

budynek istniejący

Woda czy prąd? Do wyboru!

Poznaj nasze systemy:

Udostępnij

10 silnych argumentów przemawiających za ułożeniem płytek ceramicznych w pomieszczeniach mieszkalnych

 • 1.Ciepłe!

  Termoizolacja i ogrzewanie podłogowe zapewniają przyjemny klimat w pomieszczeniu.

 • 2.Ekskluzywne!

  Indywidualne wzory sprawiają, że powierzchnie z płytek tętnią nowym życiem.

 • 3.Ciche!

  Płytki i izolacja akustyczna tłumią hałasy.

 • 4.Odporne!

  Ładne na zawsze: płytki praktycznie nie ulegają zniszczeniu.

 • 5.Higieniczne!

  Roztocza lub inne obce materiały nie mają na ceramice szans.

 • 6.Trwałe!

  Właściwie ułożone płytki są w stanie przetrwać stulecia.

 • 7.Ognioodpore!

  Niedopałki tak jak i otwarty ogień nie szkodzą ceramice.

 • 8.Mieszkalne!

  Płytki nadają się do pomieszczeń w całym domu, od piwnicy po dach.

 • 9.Łatwe w pielęgnacji!

  Uliczny brud lub resztki jedzenia: często wystarczy woda do wyczyszczenia.

 • 10.Niedrogie!

  Posadzki z płytek są trwałe, higieniczne i łatwe w pielęgnacji.