logo

SZYBKO.

Krótki czas budowy - wcześniejsza przeprowadzka!

Dzięki specjalnej konstrukcji posadzki klimatyzowanej możliwe jest układanie płytek na należącej do systemu macie Schlüter®-DITRA bezpośrednio po czasie, po którym wolno chodzić po jastrychu.

Odpada długi okres oczekiwania na wyschnięcie jastrychu i czasochłonne jego ogrzewanie w celu osiągnięcia dojrzałości. Na cienką warstwę jastrychu zużywa się znacznie mniej materiału, oszczędza się na cieżarze i grubości konstrukcji a przez to czas jej wykonania jest dużo krótszy.

Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC jest niezawodną konstrukcją posadzki, pozbawioną spękań i odkształceń. Funkcjonuje pewnie z jastrychami pływającymi, z jastrychami z ogrzewaniem podłogowym, gdzie elementem wykończeniowym jest płytka ceramiczna, kamień naturalny czy inny materiał.
Dalej

Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®BEKOTEC jest niezawodną konstrukcją posadzki, systemem dla pozbawionych spękań i pewnych pod względem funkcjonowania jastrychów pływających i jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, z okładzinami z ceramiki, kamienia naturalnego lub innych materiałów.
System ten bazuje na jastrychowej płycie foliowej Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, którą układa się bezpośrednio na odpowiednio nośnym podłożu lub konwencjonalnej podłogowej izolacji cieplnej lub akustycznej. Z geometrii płyt Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F wynika minimalna grubość warstwy jastrychu 31 mm pomiędzy i 8 mm ponad wypukłościami płyty. Odstępy wypukłości są tak ułożone, aby w siatce o oczkach 75 mm można było zaciskać systemowe rury o średnicy 14 mm, służące do wykonywania ogrzewania podłogowego.
Dalej

Schlüter®-DITRA

Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA jest wstęga polipropylenowa z podciętymi w kształcie jaskółczego ogona kwadratowymi zagłębieniami i naniesioną od spodniej strony włókniną nośną. Schlüter-DITRA służy - w połączeniu z okładziną ceramiczną - jako warstwa uszczelniająca, wyrównująca ciśnienie pary wodnej przy wilgoci występującej w podłożu i jako warstwa oddzielająca przy podłożach problematycznych.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?