logo

Często zadawane pytania i kompetentne odpowiedzi dotyczące naszych produktów

Od dziesiątek lat opracowując możliwie proste produkty systemowe oferujemy rozwiązania różnorodnych problemów budowlanych dla różnych obiektów. Przy tak wielu innowacjach wagi nabiera oczywiście prawidłowe ich stosowanie.

Nasz dział techniki użytkowej jest dla Ciebie profesjonalnym partnerem w sprawie jakichkolwiek pytań technicznych dotyczących naszych produktów. Najczęściej zadawane pytania - uporządkowane tematycznie - zebraliśmy tutaj.

Schlüter®-Profile ogólnie

Często zadawane pytania

Czyszczenie

Jak czyścić powierzchnie chromowane?

Wyświetl odpowiedź

Do tego celu najlepiej nadaje się miękka szmatka (na przykład mikrofibra) i czysta woda - stosować można także łagodne środki czyszczące.

Obciążenie promieniami UV

Które profile nadają się do stosowania w obszarach poddawanych promieniom UV?

Wyświetl odpowiedź

Zasadniczo w obszarach tych stosować można wszystkie profile, które nie są wykonane z PVC. W przypadku wykonywania stopni zaleca się zasadniczo tylko stosowanie wariantów profili ze stali nierdzewnej.

Baseny pływackie

Czy można wbudowywać profil aluminiowy na brzegu basenu pływackiego?

Wyświetl odpowiedź

Ze względu na działanie chloru należy stosować jedynie profile z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a więc V4A. Także te profile należy pielęgnować w ramach zabiegów czyszczących.

Profile Schlüter® do narożników ścian

Często zadawane pytania

Narożnik

Jak zakończyć górną krawędź Schlüter®-RONDEC lub Schlüter®-QUADEC w narożu, jeżeli ściana nie jest płytkowana na całej wysokości?

Wyświetl odpowiedź

Do zakończenia Schlüter®-RONDEC i Schlüter®-QUADEC oferowane są odpowiednie końcówki.

Przedszkole

Jakie profile narożne do ścian nadają się do stosowania w przedszkolach?

Wyświetl odpowiedź

Do stosowania w przedszkolach nadają się jedynie profile bez ostrych krawędzi o promieniu zaokrąglenia krawędzi co najmniej 6 mm - a więc najlepiej Schlüter®-RONDEC.

Schlüter®-DILEX Profile

Często zadawane pytania

Na zewnątrz budynku

Jakie profile dylatacyjne nadają się do stosowania w obszarze zewnętrznym?

Wyświetl odpowiedź

Do stosowania na zewnątrz nadają się profile serii Schlüter®-DILEX o szerokości 8-10 mm. Są to: Schlüter®-DILEX-BWB, Schlüter®-DILEX-EDP jak również Schlüter®-DILEX-KS.

Przejścia

Jakie profile dylatacyjne stosować można przy spoinach pomiędzy powierzchnią parkietu a posadzką z płytek?

Wyświetl odpowiedź

Ponieważ obie posadzki mają często różną grubość, zaleca się stosowanie profili z jednostronnym zakończeniem, np. Schlüter®-DILEX-BWA lub Schlüter®-DILEX-KSA.

Schlüter®-DITRA

Często zadawane pytania

Jastrych grzewczy

Jak należy zaczynać ogrzewać jastrychy grzewcze?

Wyświetl odpowiedź

Maty oddzielające Schlüter®-DITRA i Schlüter®-DITRA-DRAIN pozwalają na układanie mat i płytek na nie nagrzewanym jastrychu. Jastrych ogrzewa się stopniowo dopiero po siedmiu dniach od wykonania konstrukcji podłogi o 5K na dzień aż do osiągnięcia wymaganej temperatury użytkowej. Odpada stosowane w innych przypadkach konieczne ogrzewanie jastrychu w sensie koordynacji wykonawczej.

W przypadku ogrzewań podłogowych zwracamy uwagę w szczególności na naszą ceramiczną posadzkę klimatyzowaną Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

Taśmy uszczelniające

Czy Schlüter®-DITRA w obszarach nie obciążanych wilgocią należy uszczelniać taśmami uszczelniającymi?

Wyświetl odpowiedź

W obszarach nie obciążonych wilgocią przedsięwzięcia te nie są niezbędne. Wyjątkiem może być układanie wrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego na świeżych podłożach. W takich przypadkach stosuje się taśmy uszczelniające na Schlüter®-DITRA, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z jastrychu do kamienia naturalnego.

Szczeliny dylatacyjne

Czy szczeliny dytalatycjne z podłoża można przykryć stosując Schlüter®-DITRA wzgl. Schlüter®-DITRA-DRAIN?

Wyświetl odpowiedź

Nie, zawsze należy przejmować szczeliny dylatacyjne z podłoża.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Często zadawane pytania

Jastrych grzewczy

Jak należy zaczynać ogrzewać jastrychy grzewcze?

Wyświetl odpowiedź

Maty oddzielające Schlüter®-DITRA i Schlüter®-DITRA-DRAIN pozwalają na układanie mat i płytek na nie nagrzewanym jastrychu. Jastrych ogrzewa się stopniowo dopiero po siedmiu dniach od wykonania konstrukcji podłogi o 5K na dzień aż do osiągnięcia wymaganej temperatury użytkowej. Odpada stosowane w innych przypadkach konieczne ogrzewanie jastrychu w sensie koordynacji wykonawczej.

W przypadku ogrzewań podłogowych zwracamy uwagę w szczególności na naszą ceramiczną posadzkę klimatyzowaną Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

Układanie średniowarstwowe

Czy w obszarze zewnętrznym można stosować układanie średniowarstwowe na Schlüter®-DITRA-DRAIN?

Wyświetl odpowiedź

W przypadku nierówności posadzki do 4 mm można stosować układanie średniowarstwowe na Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 lub 8.

Szczeliny dylatacyjne

Czy szczeliny dytalatycjne z podłoża można przykryć stosując Schlüter®-DITRA wzgl. Schlüter®-DITRA-DRAIN?

Wyświetl odpowiedź

Nie, zawsze należy przejmować szczeliny dylatacyjne z podłoża.

Schlüter®-TROBA

Często zadawane pytania

Obciążenia powierzchniowe

Jakie obciążenia powierzchniowe są dopuszczalne na Schlüter®-TROBA? Czy możliwe są obciążenia samochodem osobowym?

Wyświetl odpowiedź

Ponieważ w przypadku Schlüter®-TROBA warstwa żwirowa lub grysowa pomiędzy poszczególnymi najwyższymi punktami spoczywa bezpośrednio na podłożu, nie występuje ograniczenie obciążeń powierzchniowych przez Schlüter®-TROBA. Sama konstrukcja posadzki reguluje dopuszczalne maksymalne obciążenia.

Wszystkie warianty naszego odwodnienia powierzchniowego są wystarczająco stabilne, aby przenosić obciążenia mechaniczne w trakcie wykonywania prac, np. powstające w wyniku chodzania lub jeżdżenia w celu transportu materiału.

Konstrukcje podłogi

Kiedy stosuje się Schlüter®-TROBA wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS-G?

Wyświetl odpowiedź

Matę Schlüter®-TROBA układa się w przypadku stosowania zasypki żwirowej, Schlüter®-TROBA-PLUS przy konstrukcjach z jastrychem a Schlüter®-TROBA-PLUS-G stosuje się w przypadku konstrukcji z jastrychem jednoziarnistym/zaprawami drenażowymi lub konstrukcjach na stojakach.

Schlüter®-TROBA-LINE

Często zadawane pytania

Obciążenia

Czy Schlüter®-TROBA-LINE stosować można także na wjazdach do garażu?

Wyświetl odpowiedź

Schlüter®-TROBA-LINE przeznaczona jest wyłącznie do stosowania w obszarach użytkowanych pieszo i dlatego nie nadaje się do stosowania w miejscach wjazdów do garaży.

Schlüter®-TROBA-PLUS

Często zadawane pytania

Obciążenia powierzchniowe

Jakie obciążenia powierzchniowe są dopuszczalne na Schlüter®-TROBA-PLUS? Czy możliwe są obciążenia samochodem osobowym?

Wyświetl odpowiedź

Matę Schlüter®-TROBA układa się w przypadku stosowania zasypki żwirowej, Schlüter®-TROBA-PLUS przy konstrukcjach z jastrychem a Schlüter®-TROBA-PLUS-G stosuje się w przypadku konstrukcji z jastrychem jednoziarnistym/zaprawami drenażowymi lub konstrukcjach na stojakach.

Konstrukcje podłogi

Kiedy stosuje się Schlüter®-TROBA wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS-G?

Wyświetl odpowiedź

Matę Schlüter®-TROBA układa się w przypadku stosowania zasypki żwirowej, Schlüter®-TROBA-PLUS przy konstrukcjach z jastrychem a Schlüter®-TROBA-PLUS-G stosuje się w przypadku konstrukcji z jastrychem jednoziarnistym/zaprawami drenażowymi lub konstrukcjach na stojakach.

Wydajność odpływu

Jaka jest wydajność odpływu Schlüter®-TROBA-PLUS?

Wyświetl odpowiedź

Wydajność odpływu wynosi 3,8 l/m/s, przy czym dla funkcjonalnego drenażu konstrukcji podłogi ważniejsze jest, ile wody może przyjąć rynna odwadniająca.

Schlüter®-KERDI

Często zadawane pytania

Oddzielenie

Czy Schlüter®-KERDI można stosować jako oddzielenie?

Wyświetl odpowiedź

Nie, Schlüter®-KERDI służy jako warstwa uszczelniająca i nie posiada ona żadnych właściwości oddzielających posadzkę z płytek od podłoża. Dlatego też oferujemy w tym celu matę uszczelniającą i oddzielającą Schlüter®-DITRA.

Schlüter®-KERDI-LINE

Często zadawane pytania

Inne systemy uszczelniające

Czy stosować można także inne systemy uszczelniające?

Wyświetl odpowiedź

Stosowanie innych systemów uszczelniających (np. uszczelnienia nanoszone szczotką) jest możliwe, nie mogą one jednakże zawierać rozpuszczalników.

Materiał

Z jakiego materiału wykonana jest rynna Schlüter®-KERDI-LINE?

Wyświetl odpowiedź

Nasza rynna odwadniająca Schlüter®-KERDI-LINE wykonana jest wyłącznie ze stali nierdzewnej V4A

Wydajność odpływu

Jaką wydajność odpływu daje się uzyskać stosując Schlüter®-KERDI-DRAIN wzgl. Schlüter®-KERDI-LINE?

Wyświetl odpowiedź

  • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 40: 0,5 l/s
  • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 50: 0,6 l/s
  • Schlüter®-KERDI-LINE-V GSE: 1,0 l/s
  • Schlüter®-KERDI-LINE V GE: 0,8 l/s
  • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 40 poziomy bez syfonu brodzikowego: 0,4 l/s
  • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 poziomy z syfonem brodzikowym: 0,6 l/s
  • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50/70 poziomy z syfonem brodzikowym: 0,8 l/s
  • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 poziomy bez syfonu brodzikowego: 1,4 l/s
  • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 pionowy z syfonem brodzikowym / z podbudową: 0,6 l/s / 0,8 l/s
  • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 pionowy bez syfonu brodzikowego: 1,4 l/s

Na zewnątrz budynku

Czy wpusty podłogowe stosować można także na zewnątrz budynków?

Wyświetl odpowiedź

Wpusty podłogowe bez syfonu brodzikowego stosować można bez ograniczeń na zewnątrz. W przypadku wpustów podłogowych z syfonem brodzikowym należy go w przypadku stosowania na zewnątrz wyjąć - Schlüter-Systems jest jedynym producentem, który oferuje syfon brodzikowy usytuowany w zestawie kratka/ramka nadający się do wyjmowania.

Posadzki powlekane

Czy systemy odwodnienia stosować można także w przypadku powlekanych posadzek o bardzo małej grubości wierzchniej warstwy?

Wyświetl odpowiedź

W przypadku odwodnienia liniowego ze względów technicznych konieczna jest grubość posadzki co najmniej 5 mm. W przypadku odwodnienia punktowego element kratki można całkowicie zatopić.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Często zadawane pytania

Wyrównanie

Jaki materiał stosować można jako wyrównanie na Schlüter®-BEKOTEC?

Wyświetl odpowiedź

O ile jastrych został już wykonany na płytach z wypukłościami Schlüter®-BEKOTEC, można stosować dalsze środki wyrównujące jedynie przy użyciu przedsięwzięć wyrównujących o małych naprężeniach. System Schlüter®-BEKOTEC umożliwia zasadniczo wykonywanie jastrychu o różnorodnej grubości przykrycia wypukłości w zakresie od 8-25 mm.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Często zadawane pytania

Płytkowanie ścian

Jak należy przygotowywać styki płyt przy płytkowaniu ścian?

Wyświetl odpowiedź

Płyty muszą do siebie przylegać. Przy stosowaniu Schlüter®-KERDI w obszarach wilgotnych, styki należy uszczelnić.

Obszary suche

Uszczelnienie w obszarach wilgotnych


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?