logo

Posadzki przemysłowe z ceramiki

Zdany egzamin!

Posadzki gresowe mają w tym przypadku wspaniałe właściwości i umożliwiają poza tym indywidualnie kształtowane posadzki. Często jednak rezygnuje się z ich stosowania w przemysłowo użytkowanych budynkach czy halach magazynowych, gdyż uważa się je za nie wystarczająco silne.

To rozpowszechniony mit, gdyż jeżeli chodzi o ścieralność, odporność na oleje, kwasy i zasady, antypoślizgowość – ich ceramiczne powierzchnie charakteryzują się doskonałymi właściwościami odpowiadającymi wymaganiom przemysłowym. Jeżeli inwestor wybierze przy doborze materiału odpowiednią grubość płytek – co najmniej 15 mm, otrzymuje on wysokiej jakości posadzkę o szerokim spektrum estetycznego kształtowania powierzchni.

Ważne, aby chronić taką wysokiej jakości powierzchnię ceramiki przed odkształceniami powodowanymi przez zmiany temperatur i kurczenie się – w ten sposób otrzymuje się posadzkę bez uszkodzeń.

Mata oddzielająca Schlüter®-DITRA jest tutaj pewną pomocą: ułożona pomiędzy podłożem a płytkami neutralizuje odkształcenia materiałowe warstw konstrukcyjnych. Mata polietylenowa pokryta jest jednostronnie włókniną osadzaną na całej powierzchni w zaprawie cienkowarstwowej.

Górna strona DITRA posiada kwadratową podciętą strukturę w kształcie jaskółczego ogona. która dzięki włókninie i macie tworzy jednocześnie system połączonych ze sobą kanałów powietrznych. Podczas, gdy nanoszony na matę klej do płytek dobrze łączy się z jej strukturą, jej kanały działają w trakcie odkształceń konstrukcji jako elastyczne strefy przejmujące odkształcenia. W ten sposób neutralizuje on naprężenia powstające przy układaniu zespolonym i prowadzące do powstawania uskoków, pęknięć i odszczepień.

Schlüter®-DITRA oddziela nie tylko poszczególne warstwy podłogi od siebie, ale ma także dodatkowe funkcje. Pozwala ona, aby znajdujące się w konstrukcji resztki wilgoci kontrolowanie mogły wydostawać się z podłoża. W ten sposób możliwe jest znaczne skrócenie czasu prac na budowie, gdyż matę można układać w momencie, kiedy można zacząć chodzić po jastrychu – z reguły po 48 godzinach – i tym samym dużo wcześniej, niż w konwencjonalnych rozwiązaniach, gdzie wymagana jest np. w przypadku jastrychów cementowych wilgotność nie większa niż 2 %. Bezpośrednio po ułożeniu maty DITRA można przystąpić do układania płytek.
Mimo trójwymiarowej struktury nie zostają zmniejszone właściwości statyczne, gdyż wypełnione zaprawą kwadraty przenoszą obciążenia bezpośredno na podłoże. Ponieważ DITRA wykonana jest z wysokiej jakości polietylenu, posiada ona poza tym właściwości uszczelniające – w ten sposób chroni się podłoże przed przedostawaniem się wilgoci.

Podłogę można obciążać jeszcze bardziej w przypadku układania płytek przy zastosowaniu wibratora, który umożliwia optymalne połączenie przy wysokim, pozbawionym wolnych przestrzeni zagęszczeniu. Wykonana w ten sposób posadzka ma dodatkową zaletę: można zmniejszyć ilość spoin dylatacyjnych i w ten sposób także ilość zakłócających wygląd posadzki łączeń.

Mata oddzielająca Schlüter®-DITRA chroni poddawaną wysokim obciążeniom posadzkę z płytek przed szkodami powodowanymi odkształceniami podłoża, które chronione jest jednocześnie przed przedostawaniem się do niego wilgoci. Poza tym możliwe jest znaczne skrócenie czasu budowy i przyspieszenie cyklu produkcji, co prowadzi do korzyści finansowych dla inwestora. Tak więc mata DITRA oferuje na raz wiele zalet w posadzkach obiektów przemysłowych.                


 

Płytkowane posadzki przemysłowe ze Schlüter®-DITRA

Płytkowane posadzki przemysłowe ze Schlüter®-DITRA

Wózki widłowe załadowane ważącymi tony paletami jeżdżą po hali, pod sufit sięgają wielometrowe regały magazynowe i w budynkach produkcyjnych stoją w rzędach wyciskarki, prasy i inne ciężkie maszyny przemysłowe. Ich ciężar unoszony jest przez jedno: podłogę.
Dalej

Układanie płytek na krytycznych podłożach

Układanie płytek na krytycznych podłożach

Niezbyt piękny widok: rysy w płytkach. Powodem są najczęściej odkształcenia i pęknięcia podłoża. Schlüter®-DITRA kompensuje naprężenia pomiędzy podłożem a posadzką z płytek.
Dalej

Uwaga kwasy!

Uwaga kwasy!

Ochrona przed płynami zawierającymi kwasy jest stałym tematem w budownictwie przemysłowym. Odpowidenia antykwasowa koncepcja stwarze pewną i trwałą ochrone. Takie cel przyświeca naszym rozwiązaniom systemowym. I to z sukcesem!
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?