logo

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-KERDI-DRAIN to systemowy wpust podłogowy do prostego i pewnego przyłączenia zespolonych izolacji przeciwwilgociowych do kanalizacji w budynku. Zgodnie z instrukcją Centralnego Związku Niemieckiego Przemysłu Budowlanego (ZDB) odpowiadają one uznanym zasadom techniki. Na dużym kołnierzu pokrytym włókniną, służącym do montażu wpustu i posiadającym wokół brzegu trapezoidalne otwory naklejona zostaje manszeta Schlüter®- KERDI służąca jako szczelne połączenie z uszczelnieniem zespolonym. Wpusty należące do grupy produktów Schlüter®-KERDI-DRAIN zbudowane są modularnie i można je dobierać w zależności od indywidualnych wymagań. Różne wzory kratek można łączyć pomiędzy sobą z różnymi pionowymi lub poziomymi obudowami wpustu z lub bez syfonu brodzikowego. Wraz z Schlüter®-KERDI-DRAIN-Style oferowane są różne pokrywy wzornicze w połączeniu z prawie niewidoczną ramką konturową.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE jest wpustem podłogowym o szczególnie niewielkiej wysokości konstrukcji przeznaczonym do wbudowania w konwencjonalny sposób lub do licujących z powierzchnią posadzki brodzików natryskowych w systemie Schlüter®-KERDI-SHOWER. Dla Schlüter®-KERDI-DRAIN oferowane są zestawy w 3 wariantach do zabudowy systemów wpustów podłogowych. Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT jest syfonem brodzikowym włącznie z silikonową klapą do wszystkich zestawów kratka/ ramka 100 x 100 mm. Stosować go można zamiast dwuczęściowego syfonu brodzikowego i zapobiega on powstawaniu zapachów przez wysychanie przestrzeni syfonu w przypadku rzadko używanych systemów odpływowych (np. w łazienkach dla gości, domkach letniskowych itp.). Przy wydajności odpływu 0,4/s (zgodnie z normą DIN EN 1253) suchy syfon brodzikowy może zastąpić tam trwale istniejące syfony. Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacji.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Obróbka Schlüter®-KERDI-DRAIN z obudową wpustu

 1. Obudowę wpustu Schlüter®-KERDI-DRAIN (a) wbudowuje się w konstrukcję nośną i przyłącza do kanalizacji (rys.1).
 2. Następnie, w razie potrzeby, układa się izolację akustyczną lub cieplną (rys. 2).
 3. Po wyjęciu pokrywy ochronnej (rys. 3) wpust Schlüter®-KERDI-DRAIN (b) docina się odpowiednio na wymaganą wysokość (rys. 4), wkłada do dolnego elementu odpływu (rys. 6) i wciska w uszczelnienie cofkowe (stosując ewentualnie smar poślizgowy). Wskazówka rys. 6: aby zapewnić możliwość pionowych przemieszczeń posadzki na izolacji, nasadkę do konstrukcji cienkowarstwowych należy skrócić na tyle, aby nie osiadała na obudowie wpustu.
 4. Następnie wykonuje się warstwę jastrychu w taki sposób, aby zaopatrzony w trapezoidalne otwory kołnierz nasadki Schlüter®-KERDI-DRAIN (b) licował z górną powierzchnią jastrychu.
 5. Przez naklejenie manszety Schlüter®-KERDI (c) przy użyciu Schlüter®-KERDI-COLL uzyskuje się szczelne przejście do powierzchni jastrychu (rys. 7). Wykonywane następnie uszczelnienie powierzchniowe ze Schlüter®-KERDI lub mas szpachlowych zostaje przyłączone z odpowiednim zakładem do manszety. Jeżeli Schlüter®-DITRA stosowana jest jako uszczelnienie powierzchniowe, należy ją uprzednio ułożyć aż do perforowanego brzegu nasadki. Następnie manszetę Schlüter®-KERDI nakleja się na całej powierzchni z zakładem na matę DITRA. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI stosuje się klej uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL.
 6. Jako materiał wykończeniowy podłogi stosować można posadzki przemysłowe lub płytki ceramiczne. Ustawienie kratki ściekowej (e) w pionie reguluje się za pomocą pierścienia ustalającego wysokość (d) i poprzez wypełnienie zaprawą w taki sposób, aby górna powierzchnia kratki licowała z powierzchnią posadzki Schlüter®-KERDI-DRAIN.


Wskazówka: Wbudowanie maty Schlüter®-KERDI-DRAIN firmy Schlüter możliwe jest również przy konstrukcjach drewnianych. Odpowiednie informacje na zapytanie.


Obróbka Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

 1. Obudowę wpustu Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE (a) układa się na konstrukcji nośnej (w razie potrzeby stosując odpowiednią izolację akustyczną) i przyłącza do kanalizacji. W tym celu stosuje się w razie potrzeby znajdującą się w zestawie redukcję DN 40/50 (b).
 2. Jastrych wykonuje się w taki sposób, aby wyposażony w trapezoidalne otwory kołnierz nasadki Schlüter®-KERDI-DRAIN (c) licował z górną powierzchnią jastrychu (rys.1).
 3. Przez naklejenie manszety Schlüter®-KERDI (d) klejem uszczelniającym Schlüter®-KERDI-COLL uzyskuje się szczelne przejście w powierzchnię jastrychu. Wykonywane następnie uszczelnienie powierzchniowe ze Schlüter®-KERDI lub mas szpachlowych zostaje przyłączone z odpowiednim zakładem do manszety. Jeżeli Schlüter®-DITRA stosowana jest jako uszczelnienie powierzchniowe, należy ją uprzednio ułożyć aż do perforowanego brzegu nasadki. Następnie manszetę Schlüter®-KERDI nakleja się na całej powierzchni z zakładem na matę DITRA. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI stosuje się klej uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL. W przypadku wbudowywania Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE w połączeniu ze Schlüter®-KERDI-SHOWER (rys.2) należy przestrzegać wskazówek zawartych w prospektach.
 4. Jako materiały wykończeniowe posadzki stosować można posadzki przemysłowe lub płytki (o grubości pomiędzy 3 i 15 mm). Wysokość kratki ściekowej ustawia się, bez stosowania środka poślizgowego, przez wciśnięcie kratki z podbudową (rys. 3) i wypełnienie przestrzeni zaprawą (rys. 4), w taki sposób aby jej powierzchnia licowała z powierzchnią posadzki.
 5. Przed rozpoczęciem eskploatacji kratkę ściekową należy odkręcić i przez dociśnięcie sprawdzić prawidłowe osadzenie syfonu (rys. 5). W razie konieczności uszczelkę nasmarować środkiem poślizgowym.


Wskazówka: Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE nadaje się także do wbudowania w konstrukcje drewniane – na zamówienie można uzyskać odpowiednie detale.


Obróbka Schlüter®-KERDI-DRAIN
Wpust podłogowy do konstrukcji cienkowarstwowych

 1. Po ułożeniu ewentualnej izolacji akustycznej lub cieplnej wpust podłogowy do konstrukcji cienkowarstwowych (a) ustawia się na odpowiedniej wysokości w stosunku do posadzki i przyłącza do odwodnienia.
 2. Następnie wykonuje się jastrych w taki sposób, aby wyposażony w trapezoidalne otwory kołnierz nasadki Schlüter®-Kerdi-Drain licował z górną powierzchnią jastrychu (rys.1).
 3. Przez naklejenie manszety Schlüter®-KERDI (b) klejem uszczelniającym Schlüter®-KERDI-COLL uzyskuje się szczelne przejście w powierzchnię jastrychu (rys. 2). Wykonywane następnie uszczelnienie powierzchniowe ze Schlüter®-KERDI lub mas szpachlowych zostaje przyłączone z odpowiednim zakładem do manszety. Jeżeli Schlüter®-DITRA stosowana jest jako uszczelnienie powierzchniowe, należy ją uprzednio ułożyć aż do perforowanego brzegu nasadki. Następnie manszetę Schlüter®-KERDI nakleja się na całej powierzchni z zakładem na matę DITRA. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI stosuje się klej uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL.
 4. Jako materiały wykończeniowe posadzki stosować można posadzki przemysłowe lub płytki (rys. 3).


Wskazówka: Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE nadaje się także do wbudowania w konstrukcje drewniane – na zamówienie można uzyskać odpowiednie detale.


Obróbka Schlüter-KERDI-DRAIN - wspornik okładziny

 1. Po przyklejeniu manszety Schlüter®-KERDI za pomocą kleju uszczelniającego KERDI-COLL można przystąpić do układania posadzki. Jako materiał posadzki można stosować płytki lub kamień naturalny.
 2. Wspornik okładziny z podbudową i pierścieniem do ustawiania wysokości. Wpust podłogowy do konstrukcji cienkowarstwowych pokrywa się zaprawą cienkowarstwową (rys. 1a). Ramkę ze stali nierdzewnej z otworami do przykręcenia wkłada się w otwory pierścienia (rys. 2a) i wciska w zaprawę cienkowarstwową (rys. 3a).
  Wspornik okładziny z podbudową i zintegrowanym syfonem brodzikowym. Kratkę ze stali nierdzewnej z podbudową wkłada się w nasadkę do konstrukcji cienkowarstwowych (rys. 1b), wypełnia zaprawą cienkowarstwową (rys. 2b) i następnie wciska na maksymalną głębokość (rys. 3b).
 3. Po założeniu wkładki dystansowej można przystąpić do układania posadzki. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby materiał posadzki układać bezpośrednio do wkładki dystansowej na ramce (rys. 4). Po usunięciu wkładki dystansowej należy usunąć wypływającą zaprawę.
 4. Wspornik okładziny pokrywa się zaprawą cienkowarstwową (rys. 5) i nakleja się odpowiednio docięty materiał posadzki o wymiarach 8,2 x 8,2 mm (rys. 6) tak, aby wokoło pozostała szczelina do spływu wody o szerokości co najmniej 5 mm (rys. 7).


Wskazówka: Aby uzyskać precyzyjną obróbkę docinanego materiału należy w miarę możliwości stosować cięcie wodne, a krawędzie należy przyciąć pod odpowiednim kątem.
Należy także stosować się do zaleceń znajdującej się w zestawie instrukcji montażu.


Odwodnienie w dwóch warstwach

 1. System wpustu podłogowego Schlüter®-KERDI-DRAIN (a) wbudowywany jest w konstrukcję nośną i podłączony zostaje do instalacji odwodnieniowej budynku.
 2. Przed ułożeniem pasm izolacji należy zdemontować pierścień kołnierza ze stali nierdzewnej (b). Następnie układa się pasma izolacji i wycina otwór wielkości kołnierza. Znajdującą się w zestawie manszetę drenażową Schlüter®-TROBA-PLUS (c) można potraktować jako szablon do wycięcia otworu. Po ułożenia pasm izolacji nakłada się pierścień kołnierza ze stali nierdzewnej i mocno przykręca.
 3. Teraz wkłada się perforowany element wpustu (d) w kołnierz uszczelniający. Następnie nakłada się znajdującą się w zestawie manszetę drenażową Schlüter®-TROBA-PLUS 8 na kołnierz uszczelniający odpowiednio nad otworami. Nasadka do konstrukcji cienkowarstwowych Schlüter®-KERDI-DRAIN (e) skraca się odpowiednio do wysokości konstrukcji i wsuwa na perforowany element wpustu.
 4. Teraz wykonuje się jastrych tak, żeby posiadający trapezowe otwory kołnierz nasadki do konstrukcji cienkowarstwowych Schlüter®-KERDI-DRAIN (e) licował z powierzchnią jastrychu.
 5. Przez przyklejenie manszety Schlüter®-KERDI (f) za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter®-KERDI-COLL uzyskuje się szczelne połączenie z powierzchnią jastrychu. Następnie wykonuje się uszczelnienie powierzchniowe z Schlüter®-KERDI lub szpachlowanych mas uszczelniających z odpowiednim zakładem na manszetę. Jeżeli Schlüter®-DITRA stosowane jest jako uszczelnienie powierzchniowe, należy je ułożyć uprzednio aż na perforowany brzeg nasadki. Następnie przykleja się manszetę Schlüter®-KERDI na całej powierzchni, z zakładem na pasma Schlüter®-DITRA. Do klejenie manszety Schlüter®-KERDI stosuje się klej uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL.
 6. Jako materiał posadzki stosować można powłoki przemysłowe lub płytki. Kratkę ustawia się na wysokość (h) przez nastawienie pierścienia do ustawiania wysokości (g) wypełnienie przestrzeni zaprawą tak, aby licowała ona z górną powierzchnią posadzki. Ponieważ podbudowa kratki (h) ma mniejszą średnicę niż nasadka do konstrukcji cienkowarstwowych (e), położenia kratki daje się dopasować do siatki spoin posadzki z płytek.


Wskazówka: Zgodnie z wytycznymi wykonywania dachów płaskich w przypadku powierzchni dachu otoczonej z wszystkich stron pełną balustradą należy przewidzieć dodatkowy przelew.
Do tego celu nadaje się rzygacz ze stali nierdzewnej Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Materiał

Obudowy wpustów wykonane są, w zależności od typu, z wysoce odpornego na uderzenia polipropylenu (PP) lub z tworzywa ABS (kopolimer akrylonitrylu z butadienem i styrenem). Nasadka cienkowarstwowa wykonana jest z tworzywa ABS (kopolimer akrylonitrylu z butadienem i styrenem) z kołnierzem, którego powierzchnia pokryta jest włókniną.

Manszeta uszczelniająca Schlüter®- KERDI jest przekrywającym rysy izolacyjnym materiałem z miękkiego polietylenu (PE), pokrytego obustronnie specjalną włókniną, służącym do lepszego połączenia z klejem. Służy ona do pewnego przyłączenia nasadki do zapraw cienkowarstwowych do uszczelnienia zespolonego w obszarze podłogi. W ten sposób w połączeniu z systemem uszczelniającym Schlüter®- -KERDI, Schlüter®-DITRA, Schlüter®- -DITRA-HEAT, Schlüter®-KERDI-BOARD, jak również Schlüter®-KERDI-SHOWER i należącymi do systemu klejami uszczelniającymi Schlüter-KERDI-COLL-L wzgl. Schlüter-KERDI-FIX powstają sprawdzone uszczelnienia zespolone z przyłączonymi odwodnieniami. Schlüter®-KERDI-DRAIN jest elementem systemu spełniającym wymagania obowiązującej w Niemczech normy dotyczącej uszczelnień DIN 18534 i posiada - w połączeniu ze wspomnianymi wyżej systemami Schlüter - abP (niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego). Klasy obciążenia wilgocią zgodnie z abP można znaleźć w odpowiednich prospektach produktów. Schlüter®-KERDI-DRAIN jest zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienia w zespoleniu) elementem systemu z europejskim dopuszczeniem do stosowania (ETA = European Technical Assessment). Sprawdzane wraz KERDI-DRAIN wspomniane powyżej produkty Schlüter oznaczone są znakiem CE. Kratka oferowana jest ze stali nierdzewnej V2A (stal stopowa 1.4301 = AISI 304) i ze stali nierdzewnej V4A (stal stopowa 1.4404 = AISI 316L).

Właściwości materiałowe i obszary zastosowań:

Obudowy wpustów, nakładki cienkowarstwowe oraz pokrywy zaklasyfikowane są według normy DIN EN 1253 „Wpusty w budynkach“ do grupy K3. Są to powierzchnie nie poddawane ruchowi kołowemu, np. pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, domach starców, hotelach, szkołach, szeregowych umywalniach i natryskach, na tarasach, loggiach i balkonach.

Wpusty podłogowe wbudowywane w miejscach zagrożonych wpływami mrozu nie mogą być wyposażone w syfon brodzikowy. W przypadku gdy konieczne jest zastosowanie tego rodzaju wpustu, należy umieścić oddzielny syfon brodzikowy w miejscu w którym nie może on zamarznąć, np. wewnątrz budynku.

Poziomy wpust podłogowy zestawu wpustu podłogowego KD BH 50 GV posiada jeden dopływ i jeden odpływ. Dopływ wyposażony jest fabrycznie w kołpak, który zdejmuje się np. w przypadku przyłączenia do umywalki, aby zapewnić stałe dopełnianie syfonu brodzikowego wodą.

Kratki ze stali nierdzewnej 1.4301 (Y2A), lub 1.4404 (V4A) znajdują szczególne zastosowanie, gdzie obok wysokich obciążeń mechanicznych występują duże obciążenia chemiczne wywołane np. przez środowisko alkaliczne, środki czyszczące, czy sole. W zależności od oczekiwanych obciążeń można wybierać między stalą stopową 1.4301 lub 1.4404. W przypadku agresywnych oddziaływań, np. w basenach pływackich (z wodą słodką) zalecamy stosowanie 1.4404. Również stal nierdzewna nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne, np. kwas siarkowy lub fluorowodorowy albo pewne roztwory chloru lub soli. Dotyczy to także w szczególnych przypadkach basenów z wodą solankową lub morską. Dlatego też należy wcześniej sprawdzić możliwość występowania szczególnych oddziaływań.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Wskazówki

Schlüter®-KERDI-DRAIN / KERDI-DRAIN-BASE nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji lub pielęgnacji. Powierzchnie licowe ze stali nierdzewnej, które wystawione są na oddziaływania atmosferyczne lub środków agresywnych, należy okresowo czyścić przy zastosowaniu łagodnych środków czyszczących. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter®-CLEAN- CP.

Regularne czyszczenie nie tylko zachowuje wrażenie czystości powierzchni stali nierdzewnej, ale zmniejsza także niebezpieczeństwo występowania korozji. Wszelkie stosowane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego. Do czyszczenia obudowy wpustu i rur odwadniających można zdjąć kratkę ściekową ze stali nierdzewnej i syfon brodzikowy.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji lub pielęgnacji. Powierzchnie licowe ze stali nierdzewnej, które narażone są na oddziaływania atmosferyczne lub środków agresywnych, należy okresowo czyścić przy zastosowaniu łagodnych środków czyszczących. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter®-CLEAN- CP.

Regularne czyszczenie nie tylko zapewnia wrażenie czystości powierzchni stali nierdzewnej , ale zmniejsza także niebezpieczeństwo występowania korozji. Wszelkie stosowane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego.

Do czyszczenia obudowy wpustu i rur odwadniających można zdjąć kratkę ściekową ze stali nierdzewnej i syfon brodzikowy.


Schlüter®-KERDI-DRAIN


Pojedyncze elementy i zestawy

Pojedyncze elementy
Tutaj znajdziecie Państwo pojedyncze elementy do zastosowań specjalnych, jako elementy zastępcze lub do wymiany.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR


Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR Tables 37085


Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF jest sitem przeznaczonym do zatrzymywania zanieczyszczeń, ułatwiającym czyszczenie wpustów podłogowych.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL są kratkami do renowacji, nadającymi się do montażu na istniejących odpływach podłogowych w trakcie renowacji posadzek z płytek.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL


Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE jest obudową odpływu dla kombinacji z nasadką KD BV 100 i zestawem kratka/ramka z syfonem i uszczelką wargową.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE


Schlüter®-KERDI-DRAIN kratki

Kratki bez ramek do zamiany lub wymiany w istniejących instalacjach.

Schlüter®-KERDI-DRAIN kratki

Wskazówka:
Przykrycia są wymienne tylko w obrębie danego wzoru ramowego.

Wskazówka:
L x B = cm odpowiada wielkości ramki


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT to syfon z silikonową klapką zapobiegającą wysychaniu wody w syfonie, przeznaczony do wszystkich zestawów kratka/ramka 10 x 10 cm. Może być stosowany w przypadku rzadko używanych systemów odpływowych (np. w domach wakacyjnych) zamiast seryjnych syfonów i zapobiega uwalnianiu się nieporządanych zapachów wskutek wyschnięcia syfonu. Wydajność odpływu min. 0,4 l/s pozwala na zastąpienie nim także na stałe seryjnych syfonów.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT


Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM to silikonowa klapka zapobiegająca wysychaniu wody w syfonie jako zamiennik do wymiany dla Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT i Schlüter®- KERDI-LINE-GTO.

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE są eleganckimi designerskimi przykryciami ze stali nierdzewnej bez ramek do zamiany lub wymiany w istniejących instalacjach. Designerskie przykrycia są dostępne w wariantach FLORAL, CURVE i PURE.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Wskazówka:
Przykrycia są wymienne tylko w obrębie danego wzoru ramowego.

Wskazówka:
L x B = cm odpowiada wielkości ramki


Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS jest posiadającą atest wkładką przeciwpożarową, która w połączeniu z zestawem wpustu podłogowego KD BAV 50 GVB zapobiega przedostawaniu się ognia pomiędzy kondygnacjami.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS


Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS jest uszczelką przepustową o funkcji przeciwpożarowej. Służy ona, alternatywnie do zamknięcia zaprawą, jako oddzielenie pożarowe otworów wierconych w przegrodach w połączeniu z zestawem wpustu podłogowego KD BAV 50 GVB i zapobiega tworzeniu się mostków dźwiękowych.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS


Schlüter®-KERDI-DRAIN <a name='2'></a>

Schlüter®-KERDI-DRAIN "Zestawy" są kompletnymi zestawami do montażu podłogowych systemów odpływowych w celu uzyskania pewnego połączenia z uszczelnieniem zespolonym wykonanym z maty Schlüter®-KERDI lub innymi systemami uszczelnień zespolonych, do stosowania wewnątrz budynków. Oferowane są one w 3 wariantach.

Schlüter®-KERDI-DRAIN <a name='2'></a>

KD 10 H40 GV ED1 S zawiera:

 • poziomy odpływ podłogowy Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (wydajność odprowadzania wody 0,4 l/s) do posadzek o niewielkiej grubości, minimalna grubość konstrukcji 75 (70) mm
 • kombinacja ruszt/rama z dekoracyjnym rusztem 1 ze stali nierdzewnej ze śrubami 10 x 10 cm
 • ruszt z syfonem i uszczelnieniem


KD 10 V50 GV ED1 S zawiera:

 • pionowy odpływ do posadzek o niewielkiej grubości Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (wydajność odprowadzania wody 0,6 l/s)
 • zintegrowany syfon
 • kombinacja ruszt/rama z dekoracyjnym rusztem 1 ze stali nierdzewnej ze śrubami 10 x 10 cm
 • włącznie z przedłużeniem ramki/ wydłużeniem, regulowaną wysokością i sitkiem zatrzymującym zanieczyszczenia


KD 10 V50 GV ED3 zawiera:

 • pionowy odpływ do posadzek o niewielkiej grubości Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (wydajność odprowadzania wody 0,6 l/s)
 • zintegrowany syfon
 • kombinacja ruszt/rama z dekoracyjnym rusztem 3 ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm
 • włącznie z przedłużeniem ramki/ wydłużeniem, regulowaną wysokością i sitkiem zatrzymującym zanieczyszczenia

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pobierz


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Kombinacje produktów

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie możliwości łączenia ze sobą zestawów kratka/ramka i zestawów wpustów podłogowych.

Schlüter®-KERDI-DRAIN oferowane są wraz z syfonem brodzikowym lub bez, nadają się one do stosowania do poziomego lub pionowego odwodnienia wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możecie Państwo wybierać z różnorodnych wzorów kratek i wersji odpływów!

Stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk − pasująca do powierzchni chromowanych

Dostępne od 1 marca 2017


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Filmy

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Układanie płytek w prysznicu z odwodnieniem punktowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Układanie płytek w strefie prysznicowej z odwodnieniem punktowym: część 2
Schlüter®-KERDI-DRAIN

Często zadawane pytania

Inne systemy uszczelniające

Czy stosować można także inne systemy uszczelniające?

Wyświetl odpowiedź

Stosowanie innych systemów uszczelniających (np. uszczelnienia nanoszone szczotką) jest możliwe, nie mogą one jednakże zawierać rozpuszczalników.

Wydajność odpływu

Jaką wydajność odpływu daje się uzyskać stosując Schlüter®-KERDI-DRAIN wzgl. Schlüter®-KERDI-LINE?

Wyświetl odpowiedź

 • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 40: 0,5 l/s
 • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 50: 0,6 l/s
 • Schlüter®-KERDI-LINE-V GSE: 1,0 l/s
 • Schlüter®-KERDI-LINE V GE: 0,8 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 40 poziomy bez syfonu brodzikowego: 0,4 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 poziomy z syfonem brodzikowym: 0,6 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50/70 poziomy z syfonem brodzikowym: 0,8 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 poziomy bez syfonu brodzikowego: 1,4 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 pionowy z syfonem brodzikowym / z podbudową: 0,6 l/s / 0,8 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 pionowy bez syfonu brodzikowego: 1,4 l/s

Na zewnątrz budynku

Czy wpusty podłogowe stosować można także na zewnątrz budynków?

Wyświetl odpowiedź

Wpusty podłogowe bez syfonu brodzikowego stosować można bez ograniczeń na zewnątrz. W przypadku wpustów podłogowych z syfonem brodzikowym należy go w przypadku stosowania na zewnątrz wyjąć - Schlüter-Systems jest jedynym producentem, który oferuje syfon brodzikowy usytuowany w zestawie kratka/ramka nadający się do wyjmowania.

Posadzki powlekane

Czy systemy odwodnienia stosować można także w przypadku powlekanych posadzek o bardzo małej grubości wierzchniej warstwy?

Wyświetl odpowiedź

W przypadku odwodnienia liniowego ze względów technicznych konieczna jest grubość posadzki co najmniej 5 mm. W przypadku odwodnienia punktowego element kratki można całkowicie zatopić.

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki