logo

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Obróbka

  1. Nośne podłoże i leżąca na nim hydroizolacja muszą posiadać wystarczający spadek prowadzący w miejsce odprowadzenia. Przed układaniem Schlüter®-TROBA-PLUS należy wyrównać ewentualne nierówności uszczelnianej powierzchni stosując w tym celu gotową zaprawę.
  2. Schlüter®-TROBA-PLUS układamy na hydroizolacji niezależnie od kierunku spadku, luźno, na zakład, włókniną ku górze. W miejscu połączeń należy założyć wystający pasek włókniny.
  3. Bezpośrednio na Schlüter®-TROBA-PLUS wykonujemy konstrukcję wykładziny, zgodnie z regułami technicznymi mającymi zastosowanie w danym przypadku.
  4. Uwaga: przy połączeniach brzegowych, spoinach dylatacyjnych i połączeniach ze ścianą proponujemy zastosowanie profili firmy Schlüter®-BARA i Schlüter®-DILEX.

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki