logo

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Materiał

Schlüter®-TROBA-PLUS wykonana jest z odpornej na odkształcenia folii polietylenowej, z jednostronnie uformowanymi wybrzuszeniami na których umocowana została włóknina filtracyjna z polipropylenu. Przy
Schlüter®-TROBA-PLUS 8G tworząca sito tkanina jest wykonana z polietylenu. Materiał odporny jest na odkształcenia aż do + 80 °C.

Odporność na nacisk wynosi przy Schlüter®-TROBA-PLUS 8 i 8G do 39 t/m², a przy Schlüter®-TROBA-PLUS 12 do 30 t/ m². Gwarantujemy za doskonałe właściwości materiału oraz jego funkcjonalność. Materiał jest odporny na starzenie się i butwienie, a jego resztki nie są odpadami o charakterze szczególnym. Polietylen nie jest trwale odporny na promieniowanie UV, dlatego przy długim okresie składowania należy unikać długotrwałego nasłonecznienia.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Schlüter®-TROBA układamy najczęściej na poziomej izolacji wodoszczelnej wbudowanej na podłożu ze spadkiem. Dzięki temu tworzymy skuteczny drenaż powierzchniowy pomiędzy hydroizolacją i leżącą ponad nią konstrukcją wykładziny. Rozwiązanie to najczęściej stosowane jest na tarasach i balkonach, w budynkach przemysłowych, obejściach basenów, myjniach, natryskach itp., posiadających izolację wodoszczelną.

Rozłożone pasma Schlüter®-TROBA-PLUS są wystarczająco odporne na obciążenia mechaniczne występujące podczas jej wbudowywania, takie jak np. chodzenie po niej lub najeżdżanie taczką. Konstrukcja posadzki
może być wykonana z jastrychu z płytkami ceramicznymi lub bez. Może być też wykonana z płyt lub bruku ułożonych na łożu żwirowym lub grysowym (co najmniej 5 cm). W przypadku konstrukcji ze żwirem lub grysem o grubości poniżej 5 cm może dochodzić do efektu lekkiego sprężynowania. Aby tego uniknąć zalecamy układanie konstrukcji na Schlüter®-TROBA, patrz prospekt 7.1. Może też składać się ze żwiru i ułożonych na nim płyt lub bruku, a także tylko z warstwy żwiru lub ziemi.

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G przeznaczona jest głównie dla konstrukcji wykładzin z wykorzystaniem jastrychu drenażowego lub układania płyt o dużych wymiarach na Schlüter®-STELZ-DR wypełnianych zaprawą.

Woda wsiąkająca w konstrukcję wykładziny zostaje odprowadzona przez całą, powierzchnię drenażową Schlüter®-TROBA-PLUS i skierowana grawitacyjnie zgodnie ze spadkiem w miejsce odprowadzenia. Wykluczone jest dzięki temu stałe zawilgocenie konstrukcji.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki