logo

Schlüter®-SCHIENE

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-SCHIENE jest specjalnym profilem ochronnym i dekoracyjnym zakańczającym brzegi okładzin z płytek ceramicznych, nadającym się także do wbudowania z innymi materiałami wykładzinowymi lub do innego rodzaju zastosowań.

Wśród innych zastosowań wymienić można m.in. połączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów (np. pomiędzy płytkami a tekstylną wykładziną podłogową), wykończenia cokołów, ochronę krawędzi dylatacji, dokładne i dekoracyjne zakończenia zewnętrznych narożników ścian oraz krawędzi stopni schodów, jak również krawędzie wszelkich powierzchni lub pól wykonanych z takich materiałów, jak tekstylne wykładziny podłogowe, parkiet, panele laminowane, kamień naturalny lub posadzki z żywic reaktywnych.

Występujące obciążenia – dzięki szczególnej konstrukcji profilu z odpowiednio dobranymi grubościami materiału i kątami nachylenia – przenoszone są na posadzkę i podłoże. W ten sposób brzegi posadzki skutecznie chronione są przed uszkodzeniami. Dzięki ogranicznikowi spoiny, który uformowany jest w profilach o wysokości od 6 mm (w przypadku SCHIENE-EB od wysokości 8 mm), powstaje zdefiniowanej szerokości spoina przy płytce. SCHIENE, niezależnie od materiału, jest oferowany także w wersji z odpowiednimi nacięciami (symbol „R”), dzięki którym możliwe jest układanie profilu wzdłuż krzywizn.

Profil do stosowania na ścianach i podłogach

Schlüter-SCHIENE-M są profilami z mosiądzu. Nie da się uniknąć lekkich śladów obróbki na ich powierzchniach licowych. Nadają się one do przejęcia wysokich mechanicznych obciążeń, np. jako ochrona krawędzi szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych po których odbywa się ruch. Mosiądz jest w dużym stopniu odporny na chemikalia, na których działanie będzie narażona np. posadzka z płytek ceramicznych.

Kontakt z powietrzem powoduje tworzenie się utlenionej warstwy na widocznych powierzchniach profili z mosiądzu, przez co ich powierzchnia staje się ciemniejsza. Oddziaływanie wilgoci lub agresywnych substancji może prowadzić do silnego utleniania i tworzenia się przebarwień na powierzchni.

Schlüter-SCHIENE-A są profilami z aluminium. Nie da się uniknąć lekkich śladów obróbki na ich powierzchniach licowych. Należy sprawdzić możliwość ich stosowania przy oczekiwanych oddziaływaniach chemicznych. Aluminium jest wrażliwe na media alkaliczne. Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią mają właściwości zasadowe i mogą prowadzić – w zależności od stężenia i czasu oddziaływania – do korozji aluminium (powstawania wodorotlenku glinowego). Z tego powodu należy natychmiast usunąć zaprawę lub materiał spoinowy z powierzchni licowej i nie należy zakrywać świeżo ułożonych powierzchni folią. Profil należy w całości osadzić w warstwie kontaktowej, żeby nie powstawały wolne przestrzenie, w których może zbierać się woda o odczynie zasadowym.

W przypadku podwyższonych wymagań estetycznych oferowane są profile SCHIENE- AE wzgl. EB z wykonanymi dodatkowo wysokiej jakości powierzchniami.

Schlüter-SCHIENE-AE z anodowanego aluminium ma uszlachetnioną w procesie anodowania powierzchnię, która pod wpływem zwykłych oddziaływań środowiskowych nie ulega zmianom. Powierzchnia licowa może zostać uszkodzona przez agresywne substancje lub ścieranie. Oddziaływanie kleju do płytek, zaprawy lub materiału spoinowego może uszkodzić powierzchnię, dlatego też należy natychmiast usuwać zabrudzenia. Pozostałe właściwości – analogicznie jak profile aluminiowe.

Schlüter-SCHIENE-E formowany jest z blach ze stali nierdzewnej V2A (materiał 1.4301) lub V4A (materiał 1.4404). Struktura profilu różni się nieznacznie od wersji w wykonaniach z mosiądzu i aluminium. SCHIENE-E przenosi wysokie obciążenia mechaniczne i nadaje się szczególnie do obszarów zastosowań, w których wymagana jest odporność na chemikalia i kwasy, np. w przemyśle spożywczym, w browarach, mleczarniach, kuchniach przemysłowych i szpitalach, a także w budownictwie indywidualnym.

W zależności od spodziewanych obciążeń można wybierać pomiędzy stalą stopową1.4301 lub 1.4404. W przypadku silniejszych obciążeń, np. w basenach pływackich (z wodą słodką) zalecamy stosowanie stali 1.4404. Również stal nierdzewna jakości 1. 4404 nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne. Substancje takie, jak kwas solny lub fluorowodorowy lub pewne koncentraty chloru czy soli mogą powodować uszkodzenia. Dotyczy to w pewnych przypadkach także basenów pływackich z wodą słoną. Dlatego też należy wcześniej sprawdzić możliwość występowania szczególnych oddziaływań.

Profile do zastosowań na ścianach

Schlüter-SCHIENE-MC (mosiądz chromowany) nadaje się w szczególności do narożników ścian i zakończeń, na przykład dopasowany do chromowanych armatur w łazienkach. Widoczne powierzchnie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Należy natychmiast usunąć resztki zaprawy i materiału spoinowego.

Schlüter-SCHIENE-AC (aluminium barwnie lakierowane): aluminium jest poddawane wstępnej obróbce (chromatowaniu) i powlekane proszkowo lakierem poliuretanowym. Powłoka jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem.

W przypadku Schlüter-SCHIENE-TS (aluminium powłoka strukturalna) mamy do czynienia z powierzchnią licową o naturalnym charakterze (dalsze właściwości – patrz Schlüter-SCHIENE-AC).

Schlüter-SCHIENE-ACG / -ACGB / -AT / -ATG / -ATGB / -AK / -AKG / -AKGB / -AM / -AMG / -AMGB / - ABGB / -AGSG / -AGRB (aluminium anodowane): aluminium z uszlachetnioną przez anodowanie powierzchnią jest trwałe w normalnych warunkach. Widoczne powierzchnie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem.

Aluminium jest wrażliwe na działanie środków zasadowych. Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią mają właściwości zasadowe i mogą prowadzić – w zależności od stężenia i czasu oddziaływania – do korozji aluminium (powstawania wodorotlenku glinowego). Z tego powodu należy natychmiast usunąć zaprawę lub materiał spoinowy z powierzchni licowej i nie należy zakrywać świeżo ułożonych powierzchni folią. Profil należy w całości osadzić w warstwie kontaktowej, żeby nie powstawały wolne przestrzenie, w których może zbierać się woda o odczynie zasadowym.


Schlüter®-SCHIENE


<a name='floor'></a>Wykończenie okładzin posadzkowych

Wskazówka:
Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE wysokości 2 mm, 3 mm i 4,5 mm nie posiadają ogranicznika spoiny.
Ze względów technologicznych nie produkuje się z taką perforacją wyrobów o długości L = 1,00 m.
Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. M 60/300).


<a name='m'></a>Schlüter®-SCHIENE-M

<a name='m'></a>Schlüter®-SCHIENE-M


<a name='a'></a>Schlüter®-SCHIENE-A

<a name='a'></a>Schlüter®-SCHIENE-A


<a name='ae'></a>Schlüter®-SCHIENE-AE


<a name='e'></a>Schlüter®-SCHIENE-E

<a name='e'></a>Schlüter®-SCHIENE-E


Schlüter®-SCHIENE-E V4A


<a name='eb'></a>Schlüter®-SCHIENE-EB

<a name='eb'></a>Schlüter®-SCHIENE-EB<a name='wall'></a>Narożniki ścienne i wykończenia

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr wyrobu o „/300” (np. E 60 EB/300).


<a name='mc'></a>Schlüter®-SCHIENE-MC

<a name='mc'></a>Schlüter®-SCHIENE-MC


<a name='ts'></a>Schlüter®-SCHIENE-TS

<a name='ts'></a>Schlüter®-SCHIENE-TS


Schlüter®-SCHIENE-TSC


Schlüter®-SCHIENE-TSBG


Schlüter®-SCHIENE-TSB


Schlüter®-SCHIENE-TSSG


Schlüter®-SCHIENE-TSG


Schlüter®-SCHIENE-TSOB


Schlüter®-SCHIENE-TSLA


Schlüter®-SCHIENE-TSDA


Schlüter®-SCHIENE-TSR


Schlüter®-SCHIENE-MBW


Schlüter®-SCHIENE-MGS


<a name='a2'></a>Schlüter®-SCHIENE-A

<a name='a2'></a>Schlüter®-SCHIENE-A


Schlüter®-SCHIENE-ACGB


Schlüter®-SCHIENE-AM


Schlüter®-SCHIENE-AMG


Schlüter®-SCHIENE-AMGB


Schlüter®-SCHIENE-AK


Schlüter®-SCHIENE-AKG


Schlüter®-SCHIENE-AKGB


Schlüter®-SCHIENE-AT


Schlüter®-SCHIENE-ATG


Schlüter®-SCHIENE-ATGB


Schlüter®-SCHIENE-ABGB


Schlüter®-SCHIENE-AGRB


Schlüter®-SCHIENE-AGSG


<a name='ac'></a>Schlüter®-SCHIENE-AC

<a name='ac'></a>Schlüter®-SCHIENE-AC


Schlüter®-SCHIENE

Obróbka

 1. Wysokość profilu należy dobrać odpowiednio do grubości płytek i sposobu układania.
 2. W miejscu, w którym ograniczone ma zostać pole z okładziną ceramiczną, nanieść klej do płytek ząbkowaną kielnią.
 3. Perforowane w trapezowe otwory ramię mocujące profilu wcisnąć w warstwę kleju i odpowiednio ustawić.
 4. Całą powierzchnię trapezoidalnie perforowanego ramienia mocującego profilu pokryć zaprawą klejową.
 5. Graniczące z profilem płytki w miarę możliwości całkowicie zatopić w zaprawie i tak ułożyć, aby górna krawędź profilu licowała z płytką.
  Wskazówka: do wyrównania tolerancji wymiarów materiału posadzkowego profil lekko wystawić przed powierzchnię lub wycofać. W obszarze posadzki profil nie może wystawać ponad powierzchnię płytek; powinien znajdować się raczej o 1 mm poniżej.
 6. Płytki układa się wzdłuż ogranicznika spoiny profilu, dzięki czemu powstaje równomierna spoina o szerokości 1,5 mm. W przypadku profili bez ogranicznika spoiny pozostawia się wolną spoinę o grubości ok.1,5 mm.
 7. Wolną przestrzeń pomiędzy płytkami, a profilem całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.

Schlüter®-SCHIENE

Materiał

Profil dostępny jest w następujących wersjach:

 • E = stal nierdzewna
         V2A stal nr 1.4301 = AISI 304
         V4A stal nr 1.4404 = AISI 316L
 • EB = stal nierdzewna szczotkowana
 • A = aluminium
 • M = mosiądz
 • AE = aluminium anodowane naturalne matowe
 • AC = aluminium barwnie lakierowane
 • TS = aluminium powłoka strukturalna
 • MC = mosiądz chromowany

Właściwości materiału i obszary zastosowań:

możliwość stosowania danego typu profilu należy sprawdzić w szczególnych, konkretnych przypadkach w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych, obciążeń mechanicznych i innych.

Schlüter-SCHIENE w wykonaniach -E (stal nierdzewna), -EB (stal nierdzewna szczotkowana), -A (aluminium), -AE (aluminium naturalne matowe anodowane) jak również -M (mosiądz) nadają się do stosowania zarówno na ścianach, jak i na podłogach, profile w wykonaniach -AC (aluminium barwnie lakierowane) -TS (aluminium o powłoce strukturalnej) jak również -MC (mosiądz chromowany) przeznaczone są jedynie do stosowania na ścianach i zapewniają w takich przypadkach trwałe estetyczne wykończenie krawędzi.


Schlüter®-SCHIENE

Wskazówki

Profil nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych. Do wrażliwych powierzchni nie należy stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych. Utlenioną warstwę materiału na profilach mosiężnych lub aluminiowych można usunąć przy pomocy dostępnych w handlu środków do polerowania. Należy jednak pamiętać, że może ona pojawić się ponownie. Uszkodzenia powierzchni anodowanej naprawić można jedynie przez ich polakierowanie. Stal nierdzewna uzyskuje połysk przy zastosowaniu politury do chromu lub podobnych środków.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniu czynników atmosferycznych lub środków agresywnych chemicznie należy od czasu do czasu przeczyścić, stosując w tym celu odpowiednie materiały pielęgnacyjne. Regularne czyszczenie zachowuje nie tylko estetyczny wygląd powierzchni stali stopowej, ale zmniejsza także niebezpieczeństwo korozji. Wszelkie stosowane środki czystości nie mogą zawierać kwasu solnego lub kwasu fluorowodorowego. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo osiadania na profilu rdzy powstającej na innych przedmiotach, należy unikać kontaktu z innymi metalami, np. zwykłą stalą. Dotyczy to także kontaktu z narzędziami takimi, jak szpachle lub wełna stalowa stosowanymi np. do usuwania resztek zaprawy.

W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-SCHIENE

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image image

= nowe produkty

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki  


Profile Schlüter® z perforacją radialną
Profile Schlüter® z perforacją radialną

Schlüter®-RUMA
Schlüter®-RUMA

Urządzenie do wyginania profili