logo

Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-RENO-U/-RAMP są profilami do połączeń bez uskoków powierzchni posadzek o różnych grubościach, np. w miejscach styku posadzki z płytek z wykładziną podłogową. Dodatkowo chroni on skutecznie przy­legające krawędzie wykładziny cerami­cznej przed uszkodzeniami. Ogranicznik spoiny pozwala na ułożenie równomiernej spoiny pomiędzy wykładziną ceramiczną a profilem.

Schlüter-RENO-U sprawdził się także przy zastosowaniu w miejscach poddawanych silniejszym obciążeniom (wjazdy do garaży i hal, centra handlowe itp.). Ukośnie uformowana widoczna krawędź profilu Schlüter-RENO-U tworzy – w zależności od wysokości profilu – kąt ok. 17° do 25° i zakończona jest (przy wysokości H = 3,5 mm) 4-milimetrową krawędzią. W ten sposób unika się pomiędzy dwoma wykładzinami o różnej grubości uskoku, o który łatwo można by się było potknąć.

Schlüter-RENO-RAMP stosuje się przede wszystkim w miejscach szczególnie narażonych na wzmożone obciążenia transportowe. Przez niewielkie nachylenie – w zależności od wysokości profilu od ok. 5° do 10° – oraz zakończoną ostro krawędź, profil nadaje się bardzo dobrze do stosowania w miejscach ruchu wózków widłowych lub podnośnikowych. Stosując Schlüter-RAMP można także w miejscach użytkowanych przez osoby niepełnosprawne wykonać płynne połączenia pomiędzy różnego rodzaju wykładzinami.

Schlüter-RENO-RAMP-K jest profilem bez ramienia mocującego o nachyleniu ok. 8° i stosowany może być do wyrównania wysokości pomiędzy istniejącym materiałem posadzki a podłożem jako element przyklejany.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Obróbka

 1. RENO-U/ -RAMP należy dobrać odpowiednio do grubości płytek i sposobu układania.
 2. Przestrzeń od spodniej strony profilu wypełnić całkowicie klejem do płytek.
 3. Przy zastosowaniu kielni ząbkowanej nanieść tam, gdzie ułożona zostanie wykładzina ceramiczna warstwę kleju do płytek.
 4. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące profilu Schlüter-RENO-U/-RAMP wcisnąć w warstwę kleju i odpowiednio ustawić.
 5. Perforowane ramię mocujące z trapezoidalnymi otworami pokryć i przeszpachlować na całej powierzchni klejem do płytek.
 6. Graniczące z profilem płytki mocno docisnąć i tak ułożyć, aby górna krawędź profilu licowała z płytkami (profil nie może wystawać ponad powierzchnię płytek, raczej powinien znajdować się około 1 mm poniżej). Płytki w obrębie profilu muszą być na całej powierzchni zatopione w warstwie zaprawy.
 7. Płytki układa się wzdłuż ogranicznika spoiny, dzięki czemu powstaje równomierna spoina o szerokości 1,5 mm.

  W przypadku profili ze stali nierdzewnej lub mosiężnych pozostawia się wolną spoinę o grubości ok.1,5 mm.
 8. Wolną przestrzeń pomiędzy płytkami, a profilem całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.

Obróbka Schlüter-RENO-RAMP-K:

Należy sprawdzić, czy podłoża, na których ma być układany Schlüter-RENO-RAMP-K zasadniczo nadają się do jego mocowania, tzn. czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nie wykluczają klejenia. Należy usunąć elementy mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności. W miejscu połączenia powierzchni należy nanieść na podłoże odpowiedni klej do płytek lub zaprawę z żywicy epoksydowej, dolną część profilu wypełnić klejem i następnie profil zatopić całkowicie w warstwie kleju.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Materiał

Schlüter-RENO-U oferowany jest z następujących materiałów:

 • E = stal nierdzewna V2A
 • (stal stopowa 1.4301 = AISI 304)
 • EB = stal nierdzewna szczotkowana
 • A = aluminium
 • M = mosiądz
 • AE = aluminium naturalne matowe anodowane

Schlüter-RENO-RAMP i -RAMP-K dostępne są w następujących wersjach materiałowych:

 • AE = aluminium naturalne matowe anodowane

Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Rodzaj stosowanego materiału powinien zostać dopasowany do rodzaju chemicz­nego i mechanicznego obciążenia, któremu poddana zostanie gotowa wykładzina ceramiczna.

Schlüter-RENO-MU są profilami z mosiądzu. Nie da się uniknąć lekkich śladów obróbki na ich powierzchniach licowych. Są one odporne na wysokie obciążenia mechaniczne. Mosiądz jest w dużym stopniu odporny na chemikalia, które stosowane są w połączeniu z posadzką z płytek.

Kontakt z powietrzem powoduje tworzenie się utlenionej warstwy na widocznych powierzchniach profili z mosiądzu, przez którą ich powierzchnia staje się ciemniejsza. Oddziaływanie wilgoci lub agresywnych substancji może prowadzić do silnego utleniania i tworzenia się plam na powierzchni profilu.

Schlüter-RENO-AU są profilami z aluminium. Nie da się uniknąć lekkich śladów obróbki na ich powierzchniach licowych. Należy sprawdzić możliwość ich stosowania przy oczekiwanych oddziaływaniach chemicznych. Aluminium nie jest odporne na środki alkaliczne.

Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią oddziałują alkalicznie i mogą - w zależności od koncentracji i okresu oddziaływania - prowadzić do korozji (tworzenie się wodorotlenku glinu). Dlatego też należy natychmiast usuwać zaprawę i materiał spoinowy z powierzchni. Profil należy całkowicie zatopić w warstwie kontaktowej płytek, żeby nie dopuścić do tworzenia się otwartych komór, w których mogłaby się zbierać alkaliczna woda.

W przypadku podwyższonych wymagań optycznych oferowane są profile Schlüter-RENO-AEU z obrabianymi dodatkowo wysokiej jakości powierzchniami.

Schlüter-RENO-AEU/ - RAMP z anodowanego aluminium charakteryzuje się uszlachetnioną przez anodowanie powierzchnią, która w normalnych warunkach użytkowych nie ulega zmianie. Powierzchnia licowa może zostać uszkodzona przez agresywne substancje lub ścieranie. Oddziaływanie kleju do płytek, zaprawy lub materiału spoinowego może uszkodzić powierzchnię, dlatego też należy natychmiast usuwać zabrudzenia. Poza tym właściwości odpowiadają opisowi jak przy aluminium.

Schlüter-RENO-EU/ -EBU wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (V2A) i nadają się w szczególności do zastosowań, w których obok wysokiej odporności mechanicznej wymagana jest odporność na oddziaływania chemiczne, np. przez kwaśne lub alkaliczne środki czyszczące.

Również stal nierdzewna nie jest odporna na wszyskie oddziaływania.

Substancje takie, jak kwas solny lub fluorowodorowy lub pewne koncentraty chloru lub soli mogą powodować uszkodzenia. Dotyczy to w pewnych przypadkach także basenów pływackich z wodą słoną. Zawsze należy uprzednio wyjaśnić szczególne oczekiwane obciążenia.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Wskazówki

Profile nie wymagają żadnej szczególnej pielęgnacji i konserwacji. Utlenioną warstwę materiału na profilach mosiężnych i aluminiowych można usunąć przy użyciu dostępnych w handlu środków do polerowania, ale po jakimś czasie pojawia się ona ponownie. Uszkodzenia powierzchni anodowanej naprawić można jedynie przez ich polakierowanie. Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniu czynników atmosferycznych lub środków agresywnych chemicznie należy od czasu do czasu przeczyścić, stosując w tym celu łagodne środki czyszczące. Regularne czyszczenie zachowuje nie tylko estetyczny wygląd powierzchni stali stopowej, ale zmniejsza także niebezpieczeństwo korozji. Wszelkie stosowane do czyszczenia środki nie mogą zawierać kwasu siarkowego lub fluorowodorowego.

Należy unikać kontaktu z innymi metalami, jak np. zwykłą stalą, gdyż doprowadzić może to do odkładania się powstającej na nich rdzy. Dotyczy to także narzędzi takich jak szpachle lub wełna stalowa do usuwania resztek zaprawy. W przypadku potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K


<a name='reno-u'></a>Schlüter®-RENO-U

Schlüter®-RENO-U jest profilem do bezstopniowego  przejścia pomiędzy wykładzinami posadzkowymi o różnej grubości. Schlüter®- RENO-EU, -EBU oraz -MU nie mają ogranicznika spoiny.

<a name='reno-u'></a>Schlüter®-RENO-U


Schlüter-RENO-AU


Schlüter-RENO-AEU


Schlüter-RENO-EU


Schlüter-RENO-EBU


<a name='reno-ramp'></a>Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter®-RENO-RAMP jest profilem przeznaczonym  do bezstopniowego przejścia pomiędzy mocno obciążonymi wykładzinami ceramicznymi a niżej leżącą wykładziną. Ogranicznik spoiny zapewnia odpowiedni odstęp pomiędzy płytką a profilem.

<a name='reno-ramp'></a>Schlüter®-RENO-RAMP


<a name='reno-ramp-k'></a>Schlüter®-RENO-RAMP-K

Schlüter®-RENO-RAMP-K jest profilem do bezuskokowego łączenia powierzchni poddawanych silnym obciążeniom powierzchni z płytek z graniczącymi posadzkami z innych materiałów. Profil ten można stosować także do wyrównywania różnicy wysokości w istniejących konstrukcjach podłogowych pomiędzy materiałem posadzki i podłożem.

<a name='reno-ramp-k'></a>Schlüter®-RENO-RAMP-K


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż w środku powierzchni
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż przyścienny
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki