logo

Schlüter®-RENO-T

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-RENO-T jest profilem w kształcie litery T, stosowanym do przykrywania połączeń graniczących ze sobą posadzek wykonanych z różnych materiałów (np. pomiędzy posadzkami ceramicznymi i z kamienia naturalnego lub parkietu, z płyt betonowych, z PCW, laminatowych itp.) znajdujących się na tej samej wysokości. W celu zamocowania profilu Schlüter®-RENO-T należy wypełnić szczelinę pomiędzy stykającymi się powierzchniami posadzek klejem montażowym Schlüter®-KERDI-FIX lub innym porównywalnym materiałem.

Schlüter®-RENO-T przykrywa spoiny graniczących ze sobą materiały posadzki i chroni tym samym krawędzie posadzek przed uszkodzeniami mechanicznymi.


Schlüter®-RENO-T

Obróbka

  1. Spoina, w której montowany zostaje profil Schlüter®-RENO-T musi mieć co najmniej 9 mm głębokości i być pozbawiona zanieczyszczeń. Boczne krawędzie spoiny należy oczyścić z wszelkich substancji mogących ograniczać przyczepność silikonu.
  2. Szczelinę należy napierw wypełnić klejem montażowym Schlüter®-KERDI-FIX lub innym porównywalnym materiałem. Następnie wciska się Schlüter®-RENO-T pionowym fragmentem w wypełnioną uprzednio spoinę tak, aby obie boczne części opierały się na brzegach posadzki.
  3. Nadmiar kleju montażowego, który wydostaje się spod ramion profilu, należy usunąć odpowiednimi środkami czyszczącymi.

Schlüter®-RENO-T

Materiał

Profil dostępny jest w następujących wersjach:

  • E = stal nierdzewna V2A (stal stopowa nr 1.4301 = AISI 304)
  • EB = stal nierdzewna szczotkowana
  • A = aluminium
  • M = mosiądz
  • AE = aluminium anodowane


Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Schlüter®-RENO-T przeznaczony jest do ochrony krawędzi materiału posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaj stosowanego materiału powinien zostać dopasowany do rodzaju chemicznego i mechanicznego obciążenia, któremu poddana zostanie gotowa wykładzina ceramiczna.

Schlüter®-RENO-T-M są profilami z mosiądzu. Nie da się uniknąć lekkich śladów obróbki na ich powierzchniach licowych.

Na widocznych stronach powierzchni profili z mosiądzu pod wpływem powietrza tworzy się warstwa oksydowa, która prowadzi do ściemnienia powierzchni. Oddziaływanie wilgoci lub agresywnych środków może prowadzić do znacznie wzmożonej oksydacji i tworzenia się plan na powierzchni profili.

Schlüter®-RENO-T-A są profilami z aluminium. Również na ich powierzchni licowej nie da się uniknąć lekkich śladów obróbki.

W przypadku podwyższonych wymagań wizualnych profile Schlüter®-RENO-T-AE wzgl. -EB oferowane są z poddawanymi obróbce, wysokiej jakości powierzchniami licowymi.

Powierzchnia Schlüter®-RENO-T-AE z anodowanego aluminium ulegać może uszkodzeniom pod wpływem działania agresywnych środków lub na skutek ścierania.

Schlüter®-RENO-T-E i -EB formowane są z pasm blachy nierdzewnej, V2A (stal stopowa 1.4301) i nadają się w szczególności do stosowania w obszarach, gdzie oczekiwane są wysokie obciążenia mechaniczne lub bardzo silne oddziaływania chemiczne. Obszarem zastosowania jest na przykład przemysł chemiczny, browary, mleczarnie, kuchnie przemysłowe i szpitale, a także prywatne budownictwo mieszkaniowe.

Również stal nierdzewna nie jest odporna na wszelkie oddziaływania chemiczne. Substancje takie, jak kwas solny lub fluorowodorowy lub pewne koncentraty chloru lub soli mogą powodować uszkodzenia. Należy uprzednio wyjaśnić szczególne oczekiwane obciążenia.

Profile Schlüter®-RENO-T-E mają powierzchnie nie poddawane obróbce, które na widocznych płaszczyznach charakteryzują się ciągłymi liniami o zmiennej intensywności. W przypadku podwyższonych wymagań estetycznych Schlüter®-RENO-T-EB oferowane są z obrabianymi, wysokiej jakości powierzchniami licowymi.


Schlüter®-RENO-T

Wskazówki

Schlüter®-RENO-T nie wymagają żadnej szczególnej pielęgnacji. Zabrudzenia należy usuwać w trakcie czyszczenia posadzki przy użyciu odpowiednich środków czyszczących.

Widoczne części profili otrzymują błyszczącą powierzchnię przez wypolerowanie politurą chromową lub inną odpowiednią politurą. Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniu czynników atmosferycznych lub środków agresywnych chemicznie należy od czasu do czasu przeczyścić, stosując w tym celu łagodne środki czyszczące. Regularne czyszczenie zachowuje nie tylko estetyczny wygląd powierzchni stali nierdzewnej, ale zmniejsza także niebezpieczeństwo korozji. Wszelkie stosowane do czyszczenia środki nie mogą zawierać kwasu siarkowego lub fluorowodorowego.

Należy unikać kontaktu z innymi metalami, jak np. zwykłą stalą, gdyż doprowadzić może to do odkładania się powstającej na nich rdzy. Dotyczy to także narzędzi takich jak szpachle lub wełna stalowa do usuwania resztek zaprawy.

Do delikatnych powierzchni nie stosować ściernych środków czyszczących. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter®-CLEAN-CP.


Schlüter®-RENO-T

Produkty


Schlüter®-RENO-T jest profilem, który można zastosować jako zakrycie styku, powstałego między już ułożonymi okładzinami, leżącymi na tej samej wysokości.

Schlüter-RENO-T-M

Uwaga: Profile Schlüter®-RENO-T-M / -T-A / -T-AE bez dodatkowej perforacji można wyginać przy użyciu giętarki Schlüter®-RUMA.


Schlüter-RENO-T-A


Schlüter-RENO-T-AE


Schlüter-RENO-T-E


Schlüter-RENO-T-EB


Schlüter®-RENO-T

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image image

= nowe produkty

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki