logo

Schlüter®-REFLEECE

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-REFLEECE jest włókniną z recyklingu PET z naniesioną od spodu warstwą przyczepną. Może być stosowana do układania tymczasowych posadzek z płytek i kamienia naturalnego. Samoprzyczepna spodnia warstwa daje się w przypadku demontażu łatwo oddzielić od podłoża nie wyrządzając żadnych szkód na istniejącej pod spodem warstwie podłogi.


Schlüter®-REFLEECE

Obróbka

 1. Należy sprawdzić, czy podłoża, na których ma być układana Schlüter-REFLEECE zasadniczo się do tego nadają, tzn. czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nie wykluczają klejenia itp. Należy usunąć elementy powierzchni mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności
 2. Podłoże musi być przed ułożeniem odpylone i dlatego należy je gruntownie odkurzyć.
 3. Pasma REFLEECE rozwija się, przycina do odpowiednich wymiarów, układa we właściwych miejscach i za pomocą pacy lub rolki dociskowej (wałka dociskowego) wciska powierzchniowo w podłoże.
 4. Obszary styków oraz połączenie podłogi i ścian obrabia się samoprzylepnym pokryciem połączeń Schlüter-DITRA- -SOUND-KB. Aby uniknąć uszkodzeń lub odklejania się ułożonych pasm REFLEECE od podłoża zaleca się chronić je przed oddziaływaniami mechanicznym np. przez położenie na nich desek tworzących ciągi komunikacyjne (szczególnie w strefach transportu materiału).
 5. Bezpośrednio po przyklejeniu REFLEECE można układać płytki na zaprawie cienkowarstwowej. W tym celu w jednym cyklu roboczym gładką powierzchnią kielni ząbkowanej szpachluje się powierzchnię włókniny i następnie przeczesuje ząbkami zaprawę cienkowarstwową.
 6. Płytki zostają na całej powierzchni zatopione w warstwie kleju. Głębokość ząbków szpachli musi być dostosowana do formatu płytek. Przestrzegać czasu otwartego kleju.
 7. Odpowiednio do obowiązujących zaleceń należy przenosić spoiny dylatacyjne z podłoża na powierzchnię z płytek. Poza tym wielkopowierzchniowe okładziny z płytek na REFLEECE należy dzielić na pola spoinami dylatacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecamy profile serii Schlüter-DILEX.
  Wskazówka: obrabiana w połączeniu z REFLEECE zaprawa cienkowarstwowa i materiał okładziny muszą być dostosowane do odpowiednich zastosowań i odpowiadać żądanym wymaganiom.

  Demontaż:
 8. Spoiny okładziny z płytek wycina się za pomocą odpowiedniego narzędzia; głębokość nacięcia musi być tak wymierzona, aby nie uszkodzić podłoża pod włókniną. W zależności od formatu płytek, zaleca się dzielenie płytek na mniejsze części.
 9. Oddzielone od siebie płytki, wraz z klejem do płytek i REFLEECE, można zdjąć z podłoża za pomocą podnośnika ssącego i zutylizować.
 10. Podłoże musi być dokładnie odkurzone i oczyszczone czystą wodą lub odpowiednim środkiem myjącym.


  Wskazówka: w przypadku podłoży z drewna lub kamienia naturalnego po oczyszczeniu może być konieczne dopracowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta.

Schlüter®-REFLEECE

Materiał

Schlüter-REFLEECE jest włókniną o grubości 0,85 mm z PET (politereftalan etylenu), na której od spodu naniesiona jest specjalna, bezrozpuszczalnikowa i nie zawierająca plastyfikatorów warstwa przyczepna. REFLEECE z warstwą przyczepną na spodniej stronie włókniny nie jest trwale odporna na UV i dlatego podczas jej składowania należy unikać stałego, intensywnego nasłonecznienia. REFLEECE można przechowywać przez 18 miesięcy w suchym i chronionym przed mrozem (5-30°C) miejscu.

Właściwości materiału i obszary zastosowań:

Schlüter-REFLEECE to nie gnijąca włóknina z samoprzylepnym podkładem spodniej strony do stosowania we wnętrzu w pomieszczeniach prywatnych lub lokalach komercyjnych nie narażonych na wilgoć, w których nie przewiduje się stałych obciążeń dynamicznych. Może być stosowana do tymczasowego układania okładzin z płytek i kamienia naturalnego na powierzchniach, na których planuje się ułożenie posadzki tylko na czas określony. Należą do nich np. hale wystawowe, budynki zabytkowe, prywatne lub komercyjne nieruchomości do wynajmu.

REFLEECE jest odporna na wilgoć, która może pojawić z zaprawy cienkowarstwowej na której układana jest okładzina lub pochodzącej z czyszczenia okładziny.

Płytki układane na REFLEECE w obszarze podłogi powinny mieć wymiary co najmniej 10 x 10 cm i grubość co najmniej 5,5 mm.

 


Schlüter®-REFLEECE

Podłoża

Należy sprawdzić, czy podłoża, na których ma być układana REFLEECE zasadniczo się do tego nadają, tzn. czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nadają się do klejenia itp. Należy usunąć elementy mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności.

REFLEECE można układać także na podłogach ogrzewanych. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów dla konwencjonalnych jastrychów grzewczych pod okładziny z płytek.

Powierzchnie pokrywanych okładzin muszą charakteryzować się zasadniczo odpowiednią nośnością i mieć takie właściwości, żeby umożliwić dokładne przyleganie spodniej strony włókniny. REFLEECE można montować tylko na trwale posadowionych posadzkach; posadzki pływające nie nadają się do montażu ze sztywnym pokryciem wierzchnim.

Należy uprzednio sprawdzić, czy podłoże nadaje się do klejenia. REFLEECE można stosować wyłącznie na posadzkach nie zawierających rozpuszczalników lub plastyfikatorów.

Jeśli po usunięciu włókniny renowacyjnej na podłożu pozostaną resztki warstwy kleju, można je łatwo usunąć letnią, czystą wodą. REFLEECE nadaje się w pełni do recyklingu.

Wskazówki dotyczące dylatacji:

włókninę REFLEECE należy oddzielić od istniejących szczelin dylatacyjnych. Odpowiednio do obowiązujących zaleceń należy przenosić spoiny dylatacyjne z podłoża na powierzchnię z płytek. Poza tym wielkopowierzchniowe okładziny na REFLEECE należy dzielić na pola spoinami dylatacyjnymi zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Zwracamy uwagę na zastosowanie różnych typów profili Schlüter-DILEX. W zależności od przewidywanych przemieszczeń, nad konstrukcyjnymi szczelinami dylatacyjnymi należy umieścić odpowiednie profile, takie jak Schlüter-DILEX-BT lub Schlüter-DILEX- -KSBT.

Na brzegach okładzin, np. przylegających do pionowych elementów budowalnych lub ścian należy wykluczyć naprężenia. Spoiny brzegowe i przyłączeniowe muszą odpowiadać obowiązującym regułom budowlanym i mieć odpowiednie wymiary, aby uniemożliwić powstawanie naprężeń. Zwracamy uwagę na stosowanie różnych typów profili serii DILEX.


Schlüter®-REFLEECE

Produkty


Schlüter-REFLEECE


Schlüter-DITRA-SOUND-KB


Schlüter®-


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki