logo

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-LIPROTEC-LLE jest wysokiej jakości profilem nośnym z anodowanego lub malowanego proszkowo aluminium do montażu różnych taśm LED Schlüter-LIPROTEC-ES. Przy pomocy profilu można wykonać akcentujące oświetlenie liniowe w miejscach połączeń z sufitem, w okładzinach ściennych i w narożnikach ścian. Jako akcesoria dostępne są odpowiednie zaślepki oraz narożniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Do oświetlenia w profil wklejane są taśmy LED Schlüter-LIPROTEC-ES, przykryte szybką rozpraszającą. We wszystkich profilach serii Schlüter-LIPROTEC osadzone w nich szybki rozpraszające i źródła światła są wymienne również w stanie zabudowanym.

Uwaga: zestaw oświetleniowy Schlüter-LIPROTEC-LLPE zawiera wstępnie zmontowany moduł LED z elastycznym w pełni zaizolowanym wężem ledowym równomiernie rozpraszającym światło oraz profil nośny Schlüter-LIPROTEC-LLE (patrz opis techniczny produktu 15.8 Schlüter-LIPROTEC- LLPM/-LLP/-LLPE).


Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Przy montażu techniki świetlnej oraz przy projektowaniu i układaniu przewodów należy przestrzegać odpowiednich instrukcji montażu Schlüter-LIPROTEC. Schlüter-LIPROTEC-LLE nadaje się do bezpośredniego układania w trakcie układania płytek lub do późniejszego montażu za pomocą zacisków montażowych Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK w narożach pomieszczenia.

Zabudowa bezpośrednia (montaż w trakcie układania płytek)

 1. Schlüter-LIPROTEC-LLE jest odpowiedni dla płytek o grubości ≥ 8 mm.
 2. W miejscach, gdzie ma być układany profil należy nanieść klej do płytek za pomocą kielni ząbkowanej.
  Wskazówka: Jeżeli profil ma zostać wbudowany jako zakończenie krawędzi zewnętrznej, naroże ściany należy ściąć na odpowiednio dużej przestrzeni pod kątem 45° .
 3. Tylną stronę profilu należy w całości wypełnić klejem.
 4. Schlüter-LIPROTEC-LLE należy wcisnąć w klej.
 5. Między płytką a profilem pozostawić spoinę o szerokości 1,5 mm. Przestrzeń spoin w całości wypełnić zaprawą spoinową.
 6. Delikatne powierzchnie należy obrabiać materiałami i narzędziami, które nie rysują powierzchni i nie powodują uszkodzeń. Zabrudzenia spowodowane klejem do płytek, zaprawą lub materiałem spoinowym należy natychmiast usuwać.
 7. Połączenia narożników wykonywać przez docięcie ich na skos.

Montaż w istniejącej powierzchni (za pomocą zacisków montażowych Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK)

 1. Podłużne otwory w klamrach montażowych Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK odwzorować na ścianie. Wiertłem (Ø 5 mm) nawiercić otwory na kołki na głębokość 35 mm.
  Wskazówki: Zalecamy rozstaw klamer montażowych co ≤ 50 cm. W przypadku krótkich odcinków profili należy stosować co najmniej 2 zaciski montażowe.
 2. Profil Schlüter-LIPROTEC-LLE należy następnie równomiernie wcisnąć w klamry.
  Wskazówka: W celu podwyższenia przyczepności profili klamry montażowe można dodatkowo dogiąć szczypcami.
 3. W narożnikach profile skrócić na tyle, żeby wewnętrzne powierzchnie profili leżały na sobie. Szybki rozpraszające należy skrócić odpowiednim narzędziem o ok. 9 mm z każdej strony, następnie można założyć naroże – patrz ilustracja „Montaż narożników w istniejących powierzchniach“.
  Wskazówka: W stanie zabudowanym w narożnikach może pojawić się delikany strumień światła. Aby to wyeliminować obszar ten uszczelnić odpowiednim materiałem.
 4. Doprowadzenie przewodów następuje od strony czoła profilu w miejscach, w których ma być narożnik.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Schlüter-LIPROTEC-LLE są dostępne w następujących wykonaniach materiałowych:

Profil:

 • AE = aluminium naturalne matowe anodowane
 • AC = aluminium barwnie lakierowane

Szybka rozpraszająca:

 • PMMA = polimetakrylan metylu

Właściwości materiałowe i obszary zastosowań

W zależności od spodziewanych obciążeń chemicznych lub mechanicznych należy sprawdzić możliwość stosowania profilu w danym przypadku. Poniżej podane mogą być jedynie ogólne wskazówki.

Schlüter-LIPROTEC-LLE (z anodowanego aluminium) charakteryzuje się uszlachetnioną przez anodowanie powierzchnią, która w normalnych warunkach użytkowych nie ulega zmianie.

Widoczne krawędzie chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Aluminium nie jest odporne na działanie środków alkalicznych. Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią oddziałują alkalicznie i mogą - w zależności od intensywności i czasu oddziaływania - prowadzić do korozji (tworzenie się wodorotlenku glinu).

Dlatego też należy natychmiast usuwać zaprawę i materiał spoinowy z powierzchni i świeżo wykonanych powierzchni nie należy przykrywać folią. Profil należy całkowicie zatopić w warstwie kontaktowej płytek, żeby nie dopuścić do tworzenia się otwartych komór, w których mogłaby się zbierać alkaliczna woda.

Schlüter-LIPROTEC-LLE (aluminium barwnie lakierowane): Aluminium jest poddawane wstępnej obróbce (chromatowaniu) i powlekane proszkowo lakierem poliuretanowym. Powłoka nie zmienia kolorów i jest odporna na promienie UV i warunki atmosferyczne. Widoczne krawędzie chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Schlüter-LIPROTEC-LLE nie wymaga żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Do delikatnych powierzchni nie należy stosować ścierających powierzchnię środków czystości. Uszkodzenia anodowanej powierzchni można usunąć jedynie przez lakierowanie. Żadne ze stosowanych środków czyszczących nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego.

Alkohol ( np. spirytus ) jak również środki czyszczące o zawartości tenzydów > 5 % mogą prowadzić do uszkodzenia szybki rozpraszającej.

Ze względu na niewielkie nagrzewanie osadzonych w profilu taśm LED może dochodzić do różnorodnych rozszerzeń materiałowych profili i osadzonych w nich szybek rozpraszających.

Profile Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK wbudowywane w gotowe powierzchnie są wymienne włącznie z narożnikami i zaślepkami i nadają się do ponownego osadzenia w innym miejscu.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE


Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Schlüter-LIPROTEC-LLE jest wysokiej jakości profilem nośnym z anodowanego lub malowanego proszkowo aluminium do montażu różnych taśm LED Schlüter-LIPROTEC-ES. Przy pomocy profilu można wykonać akcentujące oświetlenie w narożnikach ścian. Dotyczy to narożników wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno poziomych, jak i pionowych. Dzięki odpowiednim kształtkom możliwe jest płynne prowadzenie profili przez różnego typu narożniki. Dzięki zaczepom profil można w łatwy sposób mocować do każdego odpowiedniego podłoża i zatapiać w kleju. Do oświetlenia wykorzystywane są montowane w profilu taśmy LED Schlüter-LIPROTEC-ES w połączeniu z przykrywającą szybką rozpraszającą.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Wskazówka:

Schlüter®-LIPROTEC-LLE można połączyć z następującymi taśmami LED:

 • LT ES 11 – barwa biała ciepła 3400 K
 • LT ES 21 – barwa biała neutralna 4900 K
 • LT ES 9 – RGB+W sterowane

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC


Schlüter®-LIPROTEC-WSI


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK

Uwaga:
Zaślepki wraz ze śrubami mocującymi


Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/EK


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/E

Wskazówka:

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne przewidziane są tylko do montażu poziomego wzdłuż ściany. Nie wolno zagłębiać profilu w posadzce z płytek.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/I


Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/E


Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/I


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/MK

Wskazówka:
Klamry montażowe wraz z wkrętami mocującymi, zalecany montaż klamer w odstępach co 50 cm.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki