logo

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-KERDI to mata, wykonana z miękkiego polietylenu, pokrytego obustronnie specjalną włókniną wzmacniającą połączenie z warstwą kleju. Mata ta służy do uszczelnienia i pokrycia pęknięć.

Aby ułatwić przycinanie Schlüter-KERDI zaopatrzona jest w siatkę z oznaczeniami do przycinania. Oprócz informacji o ilości materiału pozostałego w rolce zaznaczony jest także – dla ułatwienia łączenia poszczególnych pasm materiału między sobą – minimalny zakład materiału o szerokości 5 cm Schlüter-KERDI opracowane zostało jako uszczelnienie zespolone w połączeniu z okładzinami ściennymi i podłogowymi z płytek i płyt dużego formatu. Stosowane jest zgodnie z obowiązującymi w Niemczech normami dotyczącymi uszczelnień : DIN 18531*, DIN 18534 oraz 18535*.

Klasy oddziaływania wody wg DIN 18534: W0-I do W3-I*. Poza tym Schlüter-KERDI posiada niemiecki abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego). Klasa oddziaływania wilgoci zgodnie z niemieckimi ZDB: 0 do B0 oraz A, B i C.

Schlüter-KERDI posiada zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienia zespolone) europejskie świadectwo (ETA = European Technical Assessment) oraz znak CE.

* Z abP i/lub zgodnie z ETA odpowiednio ETAG 022. Dalszych informacji odnośnie zastosowania i montażu udziela w razie potrzeby nasz dział sprzedaży i doradztwa technicznego.

Pasma uszczelniające nakleja się na równe podłoże przy użyciu odpowiedniego kleju. Bezpośrednio na Schlüter-KERDI naklejać można, metodą cienkowarstwową, okładzinę ceramiczną. Na matę mogą być nakładane także inne materiały, na przykład tynki.

Schlüter-KERDI-DS jest powłoką izolacyjną i paroizolacją w połączeniu z posadzką z płytek, stosowaną np. w pływalniach i obszarach „wellness”, jak również w budynkach przemysłowych, w których występuje powietrze o podwyższonej wilgotności. Paroizolacje mogą być nieodzowne także w przypadku nieodpornych na wilgoć podłoży, np. z drewna, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych.

Jako uzupełnienie KERDI dostępne są narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz manszety do przejść rurowych Schlüter-KERDI-KM lub Schlüter-KERDI-MV. Do instalacji, w których wewnątrz warstwy uszczelniającej znajdują się korki zaślepiające, a przedłużenie do kranu ma być montowane później, dostępne są zestawy Schlüter-KERDI-PAS – składające się z manszety KERDI-MV i specjalnej tulejki z tworzywa sztucznego.

Do uszczelnienia złącz maty lub w narożnikach oferowana jest taśma Schlüter-KERDI-KEBA o szerokościach 8,5/12,5/15/18,5/25 cm.

Do uszczelnienia spoin dylatacyjnych lub elastycznych spoin brzegowych służy taśma Schlüter-KERDI-FLEX, dostarczana w szerokościach 12,5 cm lub 25 cm.


Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Obróbka

 1. Podłoże musi być nośne, płaskie i wolne od substancji utrudniających uzyskanie przyczepności. Ewentualne konieczne wyrównanie podłoża musi nastąpić przed ułożeniem maty Schlüter-KERDI.
   
 2. Dobór kleju, przy użyciu którego naklejona zostaje Schlüter-KERDI zależy od rodzaju podłoża. Klej musi posiadać dobrą przyczepność i powinien być w stanie zakotwić się w tkaninie nośnej maty Schlüter-KERDI. Przy prawie wszystkich podłożach można użyć zwykłego kleju do płytek ceramicznych. Należy jednak sprawdzić jego przydatność do zastosowania na danym podłożu. Przy stosowaniu materiału okładzinowego o wymiarach ≥ 30cm w celu szybszego wiązania i schnięcia zaprawy klejowej polecamy kleje hydraulicznie wiążące.

  Wskazówka: w obszarach zastosowań wymagających certyfikacji należy używać wyłącznie sprawdzonych systemowo zapraw klejowych cienkowarstwowych. Zapytania o nie kierować można na podany w niniejszym prospekcie adres.
   
 3. Klej naniesiony zostaje na podłoże przy użyciu szpachli ząbkowanej (polecamy zastosowanie 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm).
   
 4. Pasma maty Schlüter-KERDI odpowiednio docięte, układamy warstwą tkaniny na uprzednio nałożonym kleju. Do dociśnięcia polecamy zastosowanie gładkiej strony szpachli ząbkowanej lub pacy zacierającej, przesuwając ją skośnie do pasma KERDI. Należy usunąć pęcherze powietrza spod maty. Przestrzegać czasu otwarcia kleju.
   
 5. Pasma KERDI w miejscach styku należy nałożyć na siebie o co najmniej 5 cm i przykleić klejem Schlüter-KERDI-COLL-L lub ułożyć na styk i zastosować Schlüter-KERDI-KEBA klejone na całej powierzchni za pomocą kleju uszczelniającego KERDI-COLL-L.
   
 6. Do wewnętrznych i zewnętrznych narożników stosować prefabrykowane kształtki KERDI. Przyłączenia narożne należy odpowiednio zaklejać przy użyciu Schlüter-KERDI-KEBA. W miejscach przejść rur należy przyklejać manszety do rur Schlüter-KERDI-KM. Również przyłączenia do stałych elementów budowlanych wykonywać można we właściwy pod względem funkcjonalnym sposób. W zależności od zastanej na budowie sytuacji do wykonania szczelnego przyłączenia do przylegającego elementu budowlanego stosować można Schlüter-KERDI, -KERDI-KEBA lub -KERDI-FLEX mocując je za pomocą Schlüter-KERDI-FIX. (patrz prospekt 8.3 Schlüter-KERDI-FIX).

  6a. Przy przejściach rur należy wkleić KERDI-KM lub KERDI-MV (manszety do przejść rurowych).

  Alternatywnie do dyspozycji jest KERDI-PAS – zestaw składający się z tulejki z tworzywa sztucznego i manszety KERDI-MV. Manszeta w połączeniu z tuleją z tworzywa sztucznego dopasowywana jest do korka zaślepiającego, aby po demontażu tulejki z tworzywa sztucznego bezpiecznie uszczelnić montowane później przedłużenie do armatury sanitarnej.
   
 7. W obszarze wpustów podłogowych układów cienkowarstwowych do uszczelnienia połączenia stosuje się wykrój o wielkości 50 x 50 cm ze Schlüter-KERDI, który zaciska się pod kołnierzem wpustu podłogowego lub szczelnie przykleja. Granicząca mata Schlüter-KERDI powinna zostać doprowadzona do odpływu podłogowego na odległość ok. 10 cm i szczelnie przyklejona (bez pustych przestrzeni) do łatki uszczelniającej wpust. Uwagi dotyczące wpustów podłogowych: Schlüter-KERDI-DRAIN jest specjalnym wpustem podłogowym przeznaczonym do połączenia z uszczelnieniem zespolonym. Mata Schlüter-KERDI może być szybko i pewnie połączona z wpustem podłogowym przy użyciu odpowiednich wykrojów uszczelniających Schlüter-KERDI.

  Wskazówka do odwodnień podłogowych:
  Do Schlüter-KERDI-DRAIN i Schlüter-KERDI-LINE opracowane zostały specjalne systemy odwodnień do połączenia z uszczelnieniami zespolonymi. Schlüter-KERDI daje się – przy zastosowaniu manszet Schlüter-KERDI-KM – szybko i łatwo zamontować.
   
 8. Ponad istniejącymi spoinami dylatacyjnymi lub spoinami pomiędzy elementami budowlanymi jak też elastycznymi spoinami brzegowymi Schlüter-KERDI należy rozciąć i styk zakleić przy użyciu taśmy uszczelniającej Schlüter-KERDI-FLEX. Tak samo należy użyć taśmy Schlüter-KERDI-FLEX przy elastycznych połączeniach brzegowych. Alternatywnie do tego można użyć Schlüter-KERDI-KEBA ponad spoina- mi dylatacyjnymi, gdy pozostawi się trochę luzu umożliwiającego niewielkie ruchy podłoża.
   
 9. W momencie, kiedy cała izolacja zespolona jest szczelnie przyklejona we wszystkich miejscach połączeń na zakład, narożach i przyłączeniach, można rozpocząć prace związane z układaniem okładziny ceramicznej.
   
 10. Do układania płytek bezpośrednio na Schlüter-KERDI nanosi się hydraulicznie wiążącą zaprawę cienkowarstwową i na niej układa się płytki, przestrzegając zasady, aby cała ich powierzchnia stykała się z klejem. Do obszarów, w których wymagana jest zgodność z CE i odpowiednio abP (niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) stosować można jedynie sprawdzone w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawy cienkowarstwowe i odpowiednie świadectwa kontroli można uzyskać pod podanym w tym prospekcie adresem.

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Materiał

Schlüter-KERDI 200 to mata uszczelniająca z polietylenu w rolkach służąca jako izolacja zespolona o współczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej sd = 5,15 m.

Schlüter-KERDI-DS jest specjalną matą polietylenową stosowaną jako izolacja zespolona i paroizolacja o współczynniku oporu dyfuzyjnego sd większym niż 100 m, co pod względem fizyki budowli uważane jest jako ochrona paroizolacyjna. Mata ma grubość 0,5 mm i posiada dodatki o właściwościach paroizolacyjnych.

Materiał jest bez zastrzeżeń pod względem fizjologicznym – nadaje się do utylizacji. Polietylen nie jest trwale odporny na promienie UV, dlatego w trakcie przechowywania należy unikać stałego, intensywnego nasłonecznienia.


Wskazówka

Ponieważ Schlüter-KERDI jako uszczelnienie zespolone nie spełnia funkcji oddzielenia między jastrychem a posadzką z płytek dla poddawanym termicznym oddziaływaniom obszarom na zewnątrz budynków, zalecamy do stosowania w takich przypadkach Schlüter-KERDI w połączeniu ze Schlüter-DITRA-DRAIN  (patrz prospekt 6.2) lub Schlüter-DITRA 25 (patrz prospekt 6.1) w połączeniu z funkcją uszczelnienia zespolonego i oddzielenia.


Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Schlüter-KERDI jest wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne występujące w pomieszczeniach w których używa się zwykle okładzin ceramicznych. Schlüter-KERDI jest odporna na starzenie się i butwienie; charakteryzuje się także wysoką rozciągliwością.

Ponadto mata odporna jest na wodne roztwory soli, kwasów i zasad, wiele organicznych rozpuszczalników, alkohole i oleje. Przy podaniu oczekiwanych stężeń, temperatur i czasu działania możliwe jest ustalenie, w pojedynczych przypadkach, odporności na powyższe obciążenia.

Podłoża, na których ułożona ma być Schlüter-KERDI należy sprawdzić pod względem równości, stabilności i wilgoci. Czynniki, które powodować mogą złą przyczepność do podłoża należy usunąć.

Schlüter-KERDI stosować można na ścianach i posadzkach, które mają być chronione przed wpływem wilgoci i innych szkodliwych czynników.

Można przy tym, w strefach obciążenia wilgocią klas I do IV, wykonać uszczelnienie zgodne z informacją Centralnego Zrzeszenia Niemieckiego Rzemiosła Budowlanego.

Takie podłoża to np.: łazienki, natryski, obejścia niecki basenu, ale również strefy przemysłowe, np. w przemyśle spożywczym, w browarach lub mleczarniach.

W pływalniach i podobnych obiektach należy przestrzegać dodatkowych szczególnych wymogów. W przypadku takich obiektów prosimy o nawiązanie kontaktu z naszą firmą.


Schlüter®-KERDI

Często zadawane pytania

Oddzielenie

Czy Schlüter®-KERDI można stosować jako oddzielenie?

Wyświetl odpowiedź

Nie, Schlüter®-KERDI służy jako warstwa uszczelniająca i nie posiada ona żadnych właściwości oddzielających posadzkę z płytek od podłoża. Dlatego też oferujemy w tym celu matę uszczelniającą i oddzielającą Schlüter®-DITRA 25.

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA


<a name='kerdi'></a>Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI jest matą uszczelniającą z polietylenu obustronnie pokrytą włókniną, umożliwiającą połączenie z klejem do płytek. Mata ta nadaje się przede wszystkim do wykonania uszczelnień zespolonych wraz z okładzinami ceramicznymi na ścianie i posadzce. Schlüter®-KERDI-DS nadaje się ze względu na wysoką odporność na dyfuzję pary wodnej do zastosowania w połączeniu z okładziną ceramiczną jako paroizolacja.

<a name='kerdi'></a>Schlüter®-KERDI


Schlüter-KERDI-DS


<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-KEBA są taśmami uszczelniającymi z polietylenu obustronnie pokrytą włókniną. Nadają się one do uszczelnienia połączeń na styk i połączeń pomiędzy ścianą a posadzką.

<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA


Schlüter-KERDI-KEBA/5M


<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-FLEX jest elastyczną taśmą uszczelniającą do wykonania uszczelnień ponad szczelinami dylatacyjnymi.

<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX


Schlüter-KERDI-FLEX


<a name='f'></a>Schlüter®-KERDI-KERECK-F /-KM

Schlüter®-KERDI-KERECK-F są gotowymi kształtkami do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych narożników. KERDI-KM są manszetami uszczelniającymi przejścia rur instalacyjnych.

<a name='f'></a>Schlüter®-KERDI-KERECK-F /-KM


Schlüter-KERDI-KERECK/FI


Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter®-KERDI-KM  są  prefabrykowanymi manszetami do prowadzenia rur.

Schlüter®-KERDI-KM


Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV są prefabrykowanymi manszetami do uszczelnienia przejść rur zgodnie z normą DIN 18534. Dzięki otoczce wokół otworu pozbawionej włókniny, manszetę można stosować do różnych średnic rur. ( patrz tabela ).

Schlüter®-KERDI-MV

* rozstaw osi 150 mm


Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS są zestawami składającymi się z manszety KERDI-MW oraz specjalnej tulei uszczelniającej. Manszety mocuje się w połączeniu z tuleją do korka zaślepiającego, tak aby montowane później przedłużenie zaworu można było skutecznie uszczelnić zgodnie z wymaganiami normy DIN 18534.

Schlüter®-KERDI-PAS

* rozstaw osi 150 mm


<a name='kereck'></a>Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK są wykrojami do wykonania narożników wewnętrznych i zewnętrznych, również przy kątach innych niż proste.

<a name='kereck'></a>Schlüter®-KERDI-KERECK


Schlüter-KERDI-KERECK/I


Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°


<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter®-KERDI-KERS są fabrycznie zespawanymi kształtkami do pewnego uszczelnienia części narożnych pryszniców licujących z posadzką.

Uwaga: Produkty serii Schlüter®-KERDI-KERS 20 przeznaczone są do pryszniców o bokach 80-110 cm. Produkty serii Schlüter®-KERDI-KERS 28 przeznaczone są do pryszniców o bokach 110-150 cm.

<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS


Schlüter®-KERDI-KERS Tables 37089


Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Schlüter®-KERDI-PAS: pewne uszczelnienie przejść rur
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Układanie płytek w prysznicu z odwodnieniem punktowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Schlüter®-KERDI-BOARD: Obudowy wanien
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż w środku powierzchni
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż przyścienny
Układanie płytek w strefie prysznicowej z odwodnieniem punktowym: część 2
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki