logo

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-KERDI-SHOWER jest modularnym systemem do budowy bezbrodzikowych pryszniców oklejanych płytkami ceramicznymi.

Płyty spadkowe są dostępne w różnych wymiarach z centralnym i niecentralnym odpływem systemowym. Należący do tego systemu odpływ podłogowy Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE dostępny jest jako zestaw, W zależności od danej sytuacji na budowie można stosować także inne warianty Schlüter-KERDI-DRAIN. Jako uszczelnienie ścian do wyboru mamy różne zestawy uszczelnienia zespolonego Schlüter-KERDI.

Powierzchnie płyt ze spadkiem posiadają już wyznaczony odpowiedni spadek w kierunku punktu odwodnienia. Dostępne rozmiary:

Odpływ centralny:

 • 96,5 x 81 cm
 • 91,5 x 91,5 cm
 • 91,5 x 122 cm
 • 101,5 x 101,5 cm
 • 122 x 122 cm
 • 96,5 x 152,5 cm
 • 122 x 152,5 cm
 • 122 x 183 cm
 • 152,5 x 152,5 cm
 • 183 x 183 cm

Odpływ niecentralny:

 • 96,5 x 152,5 cm
 • 96,5 x 96,5 cm (odpływ w narożniku, 5-kątna płyta)

Mniejsze wymiary i wymiary pośrednie można uzyskać w prosty sposób przez przycięcie nożykiem. Należy przy tym zwrócić uwagę na proporcje boków i położenie punktu odwodnienia.

Różne warianty KERDI-DRAIN pozwalają sprostać najróżniejszym wymaganiom stawianym odwodnieniu, takim jak wysoka wydajność odpływu, pionowe lub poziome odprowadzenie wody.

Schlüter-KERDI-SHOWER wyróżnia się wyjątkowo pewną i łatwą obróbką. W połączeniu z komponentami uszczelniającymi KERDI konstrukcja ta spełnia wymogi ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego (abP) dla uszczelnień w połączeniu z płytkami i płytami.

Komponenty systemowe KERDI-SHOWER pakowane są każdorazowo jako zestaw i w zależności od potrzeby można je łatwo skompletować.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Obróbka

 1. Korpus odpływu ustawić na podłożu odpowiednio do wybranej płyty ze spadkiem i podłączyć do odwodnienia budynku przy pomocy właściwie przyciętej rury odpływowej.

  Do podłączenia użyć ewentualnie dołączonej kształtki redukcyjnej (DN 40 na DN 50). Następnie powinna zostać przeprowadzona kontrola szczelności.
   
 2. Warstwa wyrównująca (wytrzymałość na ściskanie >= 0,5 N/mm²) układana jest w odpowiedni sposób na nośnym podłożu. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby cały korpus odpływu oraz rura odpływowa były otoczone równomiernie obciążeniem stykających się z nimi warstw. Górna krawędź odpływu podłogowego służy przy tym jako punkt odniesienia i znajduje się w tej samej płaszczyźnie co górna krawędź warstwy wyrównującej. Przy zastosowaniu innych odpływów podłogowych z programu Schlüter-KERDI-DRAIN należy odpowiednio ustalić potrzebną wysokość warstwy jastrychu.

  Wskazówka: w przypadku wymagań odnośnie tłumienia odgłosów kroków należy nanieść warstwę wyrównującą rozkładającą obciążenia na izolację akustyczną Schlüter-KERDI-LINE-S, a brzegi wykończyć paskami akustycznej izolacji brzegowej.

  Przy wyborze odpowiedniej izolacji akustycznej należy uwzględnić maksymalną ściśliwość CP4(≤ 4 mm).
   
 3. Na odpowiednio nośną warstwę wyrównującą naklejana jest następnie na całej powierzchni płyta ze spadkiem z użyciem hydraulicznie wiążącej zaprawy cienkowarstwowej.

  Należy uważać, aby połączenie na styk płyty spadkowej nie znajdowało się nad miejscami prowadzenia rury odpływowej.
   
 4. Nasadka do zabudowy w konstrukcji cienkowarstwowej wkładana jest następnie w korpus odpływu podłogowego przez dokładnie dopasowany otwór w płycie, tak aby kołnierz nasadki zatopiony w kleju licował z górną powierzchnią płyty ze spadkiem. W celu osadzenia nasadki trzeba najpierw pod kołnierz nasadki nanieść zaprawę cienkowarstwową.
   
 5. W celu przyklejenia manszety KERDI – dostarczonej wraz z korpusem odpływu KERDI-DRAIN – nanosi się na kołnierz nasadki na manszetę uszczelniającą klej KERDI-COLL-L, używając w tym celu kielni ząbkowanej 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm osadzając KERDI-manszetę na całej powierzchni. Do wciśnięcia manszety zaleca się użycie gładkiej strony kielni ząbkowanej lub gładkiej kielni, przyciskając ją i prowadząc ukośnie po manszecie. Należy unikać tworzenia się pęcherzy powietrza pod manszetą. Zwracać uwagę na czas otwarcia kleju.
   
 6. W celu uszczelnienia powierzchni ścian nakleja się na ich całej powierzchni matę uszczelniającą KERDI 200. Na styki pasm maty lub w narożnikach oraz w miejscach połączeń ściana/ podłoga należy nakleić taśmę uszczelniającą KERDI-KEBA oraz elementy narożne Schlüter-KERECK używając kleju KERDI-COLL-L. Przejścia rur należy uszczelnić stosując manszety KERDI wchodzące w skład systemu. Należy uwzględniać odpowiednie opisy techniczne produktów 8.1 Schlüter-KERDI i 8.4 Schlüter-KERDI-COLL-L.

  Wskazówka: montując na powierzchni ścian płyty Schlüter-KERDI-BOARD tworzymy jednocześnie uszczelnienie ścian (patrz opis produktu 12.1 Schlüter-KERDI-BOARD. Połączenia na styk i narożniki są uszczelniane odpowiednio taśmą KERDI-KEBA i kształtkami KERDI-KERECK z zastosowaniem kleju KERDI-COLL-L.
   
 7. Gdy uszczelnienie zespolone zostanie w całości wykonane, można od razu przystąpić do układania płytek, bez konieczności wykonywania przerwy czasowej.
   
 8. W celu ułożenia płytek nanosi się bezpośrednio na manszetę KERDI zaprawę cienkowarstwową hydraulicznie wiążącą i osadza się w niej płytki możliwie całą powierzchnią. Powierzchnia podłogi może podlegać obciążeniu normalnym ruchem pieszym niezależnie od formatu płytki. Jeżeli spodziewane są większe obciążenia, np. przez wózki inwalidzkie, konieczne są dodatkowe warstwy rozkładające obciążenia lub większe formaty płytek.

  Wskazówka: do obszarów, w których wymagana jest zgodność z CE lub odpowiednie certyfikaty należy stosować jedynie wypróbowane w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Na zapytanie chętanie udzielimy informacji o odpowiednich typach kleju.

  W procesie układania płytek podłogowych należy wstawić obudowę kratki odpływu ze zintegrowanym syfonem w nasadkę w zaprawie cienkowarstwowej i ustawić ją na wysokość odpowiednio do grubości płytek w jednej płaszczyźnie. Ramkę kratki wypełnia się od spodu klejem do płytek.
   
 9. Inne okładziny, takie jak powłoki cienkowarstwowe, okładziny z tworzyw sztucznych itp. są zasadniczo możliwe, nie są tu jednak dalej opisywane i wymagają odpowiedniego wyjaśnienia. Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji i chętnie odpowie na Państwa pytania.

 

Płyty ze spadkiem posiadają już odpowiedni spadek w kierunku punktu odwodnienia. W płytach znajduje się dokładnie dopasowany otwór na nasadkę do zaprawy cienkowarstwowej KERDI-DRAIN z kołnierzem zatapianym w kleju.

Płyta ze spadkiem może być stosowana w zależności od sytuacji na budowie na odpowiednich podłożach. (np. przy konstrukcji drewnianej, odpływie pionowym, podbudowie z zaprawy itp.)

Kerdi manszeta jest fabrycznie wbudowana na płytę ze spadkiem.

W połączeniu z komponentami uszczelniającymi KERDI konstrukcja ta spełnia wymogi ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego (abP) dla uszczelnień w połączeniu z płytkami i płytami.

Płyty ze spadkiem KERDI-SHOWER-KST 1525 i -KST 1830 składają się z 2 części, które mogą być połączone za pomocą systemu typu jaskółczy ogon. Spoinę łączącą dwa elementy należy uszczelnić taśmą KERDI-KEBA stosując klej KERDI-COLL-L.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Materiał

Płyta spadkowa wykonana jest ze stabilnego pod względem nacisku, ekspandowanego polistyrenu (EPS).

Korpus odpływu wyprodukowany jest z polipropylenu (PP) o wysokiej odporności na uderzenia.

Nasadka do zabudowy w konstrukcji cienkowarstwowej wykonana jest z akrylonitrylo- butadienostyrenu (ABS) i posiada kołnierz mocujący, którego powierzchnia pokryta jest włókniną.

Schlüter-KERDI fabrycznie nałożona na płycie ze spadkiem wykonana jest z miękkiego polietylenu i specjalnej włókniny na powierzchni, która zapewnia skuteczną przyczepność kleju do płytek lub kleju do innych okładzin.

Kratka ze stali nierdzewnej dostarczana w zestawie uszczelniającym Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB wyprodukowana jest ze stali V2A (materiał 1.4301 = AISI 304).

Właściwości materiału i obszary zastosowania:

Korpus odpływu, nasadka do zabudowy w konstrukcji cienkowarstwowej oraz pokrywy sklasyfikowane są w odniesieniu do normy DIN EN 1253, „Odpływy w budynkach“, jako K3. Klasyfikacja K3 dotyczy powierzchni, na których nie odbywa się ruch pojazdów, np. pomieszczenia narażone na wilgoć w budownictwie mieszkaniowym, domach seniora, szkołach, szeregowe umywalki i prysznice.

Możliwość zastosowania danego systemu odpływu podłogowego należy wyjaśnić w szczególnych przypadkach, biorąc pod uwagę spodziewane obciążenia chemiczne, mechaniczne lub inne.

Korpus odpływu, nasadka do zabudowy w konstrukcji cienkowarstwowej oraz kratki sklasyfikowane są odpowiednio do normy DIN EN 1253, „Odpływy w budynkach“, jako K3. Klasyfikacja K3 dotyczy powierzchni, na których nie odbywa się ruch pojazdów, np. pomieszczenia narażone na wilgoć w budownictwie mieszkaniowym, domach seniora, szkołach, szeregowe umywalki i prysznice.

Możliwość zastosowania przewidywanego systemu odpływu podłogowego należy wyjaśnić w szczególnych przypadkach, biorąc pod uwagę spodziewane obciążenia chemiczne, mechaniczne lub inne.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


<a id="t"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter-KERDI-SHOWER-T jest płytą spadkową wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W prysznicach bez brodzika tworzy ona wymagany spadek do położonego centralnie odwodnienia punktowego. Przeznaczona jest do montażu wpustów podłogowych Schlüter-KERDI-DRAIN. Płyta ze spadkiem montowana jest na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. Poszczególne formaty dają się przycinać nożykiem z pomocą naniesionych na płycie zagłębień, z zachowaniem stałego stosunku przycinanych boków.

<a id="t"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


<a id="tt"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Schlüter-KERDI-SHOWER-TT jest płytą spadkową wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W prysznicach bez brodzików tworzy ona wystarczający spadek do usytuowanego centralnie lub decentralnie odwodnienia punktowego. Przeznaczona jest do montażu wpustów podłogowych Schlüter-KERDI-DRAIN. Płyta ze spadkiem montowana jest na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. Poszczególne formaty dają się przycinać nożykiem z pomocą naniesionych na płycie zagłębień, z zachowaniem stałego stosunku przycinanych boków.

<a id="tt"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT płyta ze spadkiem do odwodnienia decentralnego


<a id="ts"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

Schlüter-KERDI-SHOWER-TS jest płytą spadkową wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W prysznicach bez brodzików stanowi ona odpowiedni spadek do usytuowanego decentralnie odwodnienia punktowego. Przeznaczona jest do montażu wpustów podłogowych Schlüter-KERDI-DRAIN. Płyta ze spadkiem montowana jest na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. Poszczególne formaty dają się przycinać nożykiem przy pomocy naniesionych na płycie zagłębień, z zachowaniem stałego stosunku przycinanych boków.

<a id="ts"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS


<a name='sk'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK /-SKB

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK jest zestawem uszczelniającym do bezbrodzikowych pryszniców. Zestaw zawiera Schlüter-KERDI do uszczelniania powierzchni ścian w obszarze prysznica, jak również należące do systemu kształtki do narożników wewnętrznych i przejść rur instalacyjnych. W zestawie znajdują się również taśma uszczelniająca Schlüter-KERDI-KEBA do uszczelniania styków pasm uszczelniających oraz połączeń pomiędzy posadzką a ścianą, jak również klej uszczelniający Schlüter-KERDI-COLL-L do klejenia taśm uszczelniających i kształtek. 

Zestaw uszczelniający Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB zawiera poza tym wpust podłogowy Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK stosować można również do konwencjonalnie wykonywanych pryszniców bezbrodzikowych lub w połączeniu z elementami podłogowymi Schlüter-KERDI-SHOWER- LT, -LTS, -T, -TS i -TT.

<a name='sk'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK /-SKB

Zawartość Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-COLL, 1,85 kg
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm


Zawartość Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-COLL, 4,25 kg
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Zawartość Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-COLL, 1,85 kg
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
 • 1 zestaw Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE składający się z: zestawu wpust podłogowy „KD BH 40” i zestawu kratka/ramki „KD R10 ED1 SGV”


Zawartość Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
 • 1 szt. Schlüter®-KERDI-COLL, 4,25 kg
 • 2 szt. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
 • 1 zestaw Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE składający się z: zestawu wpust podłogowy „KD BH 40” i zestawu kratka/ramki „KD R10 ED1 SGV”

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Pobierz


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Wpusty podłogowe

Płyty spadkowe Schlüter®-KERDI-SHOWER-T nadają się, w zależności od wymagań budowlanych, do łączenia z różnymi wpustami podłogowymi systemu Schlüter®-KERDI-DRAIN. W ten sposób wykonawcy mogą sprostać wymaganiom dotyczącym wydajności odpływu, kierunku odprowadzenia wody i wysokości warstw. Schlüter®-KERDI-SHOWER-T oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdej sytuacji.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Układanie płytek w prysznicu z odwodnieniem punktowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Układanie płytek w strefie prysznicowej z odwodnieniem punktowym: część 2
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki