logo

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT jest płytą ze spadkiem wykonaną z wytrzymałego na nacisk polistyrenu ekspandowanego (EPS). Została ona zaprojektowana do systemu odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE (patrz opis techniczny produktu 8.7). Na powierzchni płyty ze spadkiem naklejona jest już mata uszczelniająca Schlüter-KERDI. 

Przy instalacji odwodnienia liniowego centralnego, z poziomym odprowadzeniem wody, odpowiednio dopasowana płyta ze spadkiem montowana jest z obydwu stron odwodnienia liniowego, przy instalacji przyściennej z jednej strony. Wstępnie należy w tym celu uformować na podłożu nośnym warstwę wyrównującą z jastrychu lub związanej podsypki. Wysokość konstrukcji warstwy wyrównującej należy dopasować odpowiednio do płyty.

W przypadku montażu Schlüter-KERDI-LINE-V do odwodnienia pionowego, wystarczy niewielka wysokość konstrukcji od 24 mm.

Indywidualne wymiary można uzyskać w prosty sposób przycinając płytę nożykiem, a ułatwiają to wyznaczone rowki do cięcia. Płyta ze spadkiem może być stosowana w zależności od sytuacji na budowie na odpowiednich podłożach. (np. przy konstrukcji drewnianej, odpływie pionowym, podbudowie z zaprawy itp.)

Dostępne podstawowe wymiary:
(odwodnienie montowane zawsze na krawędzi podanej jako pierwsza)

 • 100 x 100 cm - zabudowa przyścienna
 • 122 x 122 cm - zabudowa przyścienna
 • 139,5 x 139,5 cm - zabudowa przyścienna
 • 91,5 x 139,5 cm - zabudowa przyścienna
 • 91,5 x 183 cm - zabudowa przyścienna
 • 96,5 x 193 cm - zabudowa przyścienna
 • 136,5 x 200 cm - zabudowa przyścienna
 • 193 x 96,5 cm - zabudowa przyścienna
 • 100 x 100 cm - zabudowa środkowa
 • 122 x 122 cm - zabudowa środkowa
 • 139,5 x 139,5 cm - zabudowa środkowa

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Obróbka

Patrz opis techniczny produktu 8.7 Schlüter-KERDI-LINE.

 1. Przy instalacji KERDI-LINE-H z odpływem poziomym i syfonem, najpierw precyzyjnie montowana jest podstawa odpływu wraz z korpusem odpływu. Przy równym podłożu o właściwej wysokości mocowanie odpływu może nastąpić przy pomocy zaprawy cienkowarstwowej.
   
 2. Warstwa wyrównująca (wytrzymałość na ściskanie >= 0,5 N/mm²) układana jest w odpowiedni sposób na nośnym podłożu. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby górna krawędź warstwy wyrównującej kończyła się ok. 24 mm poniżej odwodnienia liniowego. W przypadku instalowania KSLT 1365/2000S warstwa wyrównująca musi kończyć się ok. 15 mm poniżej odwodnienia liniowego.

  Jeżeli istnieją większe wymagania odnośnie tłumienia hałasu, to należy dodatkowo pod warstwę wyrównującą i KERDI-LINE-H ułożyć nadającą się do tego izolację akustyczną (np. KERDI-LINE-SR) i odpowiednie paski izolacji brzegowej.
   
 3. Przy instalacji odwodnienia liniowego KERDI-LINE-V z odpływem pionowym, płytę ze spadkiem układa się bezpośrednio na właściwym podłożu na odpowiedniej wysokości.
   
 4. Płytę ze spadkiem należy przyciąć nożykiem w wyznaczonych miejscach, odpowiednio do wybranych wymiarów KERDI-LINE.

  Następnie płyta ze spadkiem jest wklejana całą powierzchnią za pomocą zaprawy cienkowarstwowej, tak aby znajdowała sią w jednej płaszczyźnie z obudową odpływu. Małe zagłębienie przylegającej powierzchni płyty ze spadkiem, wsuwane jest pod kołnierz.
   
 5. Zamontowana fabrycznie na korpusie odwodnienia liniowego manszeta KERDI naklejana jest na przylegające do niej uszczelnienie powierzchni płyty ze spadkiem przy użyciu kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L.
   
 6. Gdy uszczelnienie zespolone zostanie w całości wykonane (patrz opis techniczny produktu 8.1 Schlüter-KERDI i 8.4 Schlüter-KERDI-COLL-L), można od razu przystąpić do układania płytek, bez konieczności wykonywania przerwy czasowej.
   
 7. W celu ułożenia płytek nanosi się bezpośrednio na uszczelnienie KERDI zaprawę cienkowarstwową hydraulicznie wiążącą i osadza się w niej płytki możliwie całą powierzchnią.

  Wskazówka: w obszarach, gdzie wymagane są uszczelnienia KERDI ze świadectwem kontroli nadzoru budowlanego (abP) lub zgodności CE stosować należy tylko sprawdzone w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Na zapytanie w sprawie odpowiednich typów kleju, chętnie udzielimy informacji.
   
 8. Inne okładziny, takie jak powłoki cienkowarstwowe, okładziny z tworzyw sztucznych itp. są zasadniczo możliwe, nie są tu jednak dalej opisywane i wymagają odpowiedniego wyjaśnienia. Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji i chętnie odpowie na Państwa pytania.


Płyta ze spadkiem KERDI-SHOWER-BSL/ -BSLS może być także zastosowana jako płyta spadkowa pełniąca rolę izolacji akustycznej. W tym celu należy dostosować się do wysokości dołączonej izolacji akustycznej i nanieść jastrych. Zalecamy użycie płyt do jastrychu BEKOTEC, które występują w wersji nieogrzewanej lub jako ogrzewanie podłogowe BEKOTEC-THERM. Obszar prysznica należy ewntualnie oddzielić od graniczących z nim powierzchni szczeliną dylatacyjną.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Materiał

Płyta ze spadkiem z odpornego na nacisk polistyrenu ekspandowanego (EPS). Na powierzchni płyty ze spadkiem naklejona jest mata uszczelniająca KERDI (poza Schlüter-KERDI-SHOWER-BSL i -BSLS).

Schlüter-KERDI jest matą uszczelniającą z miękkiego polietylenu pokrytego na wierzchu specjalną włókniną, co zapewnia skuteczną przyczepność kleju do płytek lub innych materiałów okładzinowych.

Właściwości materiału i obszary stosowania:

Schlüter-KERDI-SHOWER-L w połączeniu z odwodnieniem liniowym KERDI-LINE sklasyfikowane są w oparciu o normę DIN EN 1253, „Odpływy w budynkach“, w kategorii K3. Są to powierzchnie na których nie odbywa się ruch pojazdów, np. pomieszczenia narażone na wilgoć w budownictwie mieszkaniowym, domach seniora, hotelach, szkołach, w takich miejscach jak szeregowe umywalki i prysznice. Powierzchnia podłogi może podlegać obciążeniu normalnym ruchem pieszym niezależnie od formatu płytki. Jeżeli spodziewane są większe obciążenia, np. przez wózki inwalidzkie, konieczne są dodatkowe warstwy rozkładające obciążenia lub większe formaty płytek. Możliwość zastosowania KERDI-SHOWER-L w szczególnych pojedynczych przypadkach, należy wyjaśnić biorąc pod uwagę spodziewane obciążenia chemiczne, mechaniczne lub inne.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Płytkowanie prysznica z niewidocznym odpływem
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż przyścienny
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż w środku powierzchni
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS


<a name='1'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT jest płytą spadkową wykonaną z wytrzymałego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W prysznicach bez barier tworzy ona wymagany spadek skierowany do umiejscowionego w ich środkowej części odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE. Płyta ze spadkiem przyłączona jest do odwodnienia liniowego na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. W przypadku odwodnień z odpływem pionowym płytę ze spadkiem można układać także bezpośrednio na zastanym na budowie podłożu. Indywidualne formaty dają się przycinać nożykiem wzdłuż naniesionych na płycie zagłębień.

<a name='1'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT


<a name='2'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS jest płytą spadkową wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem zespolonym Schlüter-KERDI. W prysznicach bez barier tworzy ona odpowiedni spadek do usytuowanego przy ścianie odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE. Płyta ze spadkiem przyłączona jest do odwodnienia liniowego na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. W przypadku odwodnień z odpływem pionowym płytę ze spadkiem można układać także bezpośrednio na zastanym na budowie podłożu. Indywidualne formaty dają się przycinać nożykiem wzdłuż naniesionych na płycie zagłębień.

<a name='2'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS


Schlüter® - KERDI-SHOWER-LTS wersja przyścienna krótki bok

Wskazówka:
* Pasują do Schlüter-KERDI-LINE-H – nie nadają się do Schlüter-KERDI-LINE-V.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS wersja przyścienna długi bok


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Pobierz


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki