logo

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP jest rzygaczem ze stali nierdzewnej do odwodnienia powierzchni balkonów i tarasów, których brzegi ograniczone są ścianami.

Na kołnierz rzygacza przykleja się manszetę uszczelniającą Schlüter®-KERDI co zapewnia proste i pewne połączenie z uszczelnieniem zespolonym.

Jeżeli pełne ze wszystkich stron ściany uniemożliwiają krawędziowe odwodnienie balkonu, to zgodnie z DIN EN 12056 należy zainstalować dwa niezależne od siebie odpływy, na przykład wpust podłogowy i rzygacz lub dwa osobne rzygacze. W takim przypadku drugi rzygacz służy jako wymagany przepisami odpływ awaryjny.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Obróbka

  1. W istniejącej ścianie nawierca się otwór o średnicy co najmniej 48 mm a w przypadku ściany budowanej przygotowuje się miejsce na rurę o takiej średnicy.
  2. Rzygacz Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP wsuwa się w otwór na tyle, żeby jego kołnierz ściśle przylegał do podłoża. W razie konieczności do mocowania można użyć kleju montażowego Schlüter®-KERDI-FIX.
  3. Przez naklejenie manszety Schlüter®-KERDI tworzy się szczelne połączenie z powierzchnią jastrychu. Wykonywane następnie uszczelnienie zespolone ze Schlüter®-KERDI wkleja się odpowiednio z właściwym zakładem na manszetę. W przypadku stosowania Schlüter®-DITRA jako uszczelnienia zespolonego, należy je uprzednio ułożyć aż do krawędzi kołnierza. Następnie manszetę Schlüter®-KERDI nakleja się powierzchniowo z odpowiednim zakładem na pasma maty DITRA. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI stosuje się klej uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL lub klej montażowy Schlüter®-KERDI-FIX. W przypadku stosowania innych systemów uszczelnienia powierzchni, należy połączyć je według wskazówek danego producenta. Należy odpowiednio przestrzegać informacji zawartych w prospektach 6.1 Schlüter®-DITRA i 8.1 Schlüter®-KERDI.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Materiał

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP jest dostępny w następującej wersji:

E = stal nierdzewna
V2A stal stopowa nr 1.4301 = AISI 304.

Właściwości materiału i zakres stosowania:
Rzygacz dostępny jest o długościach 250 i 400 mm i powinien być dobrany z uwzględnieniem grubości ściany lub innych istniejących na budowie uwarunkowań.

Rura rzygacza ma otwór o średnicy wewnętrznej 41 mm. Odpowiednio do wielkości odwadnianej powierzchni należy dobrać ilość rzygaczy.

Również stal nierdzewna nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne, np. kwas siarkowy lub fluorowodorowy albo pewne roztwory chloru lub soli. Dotyczy to także w szczególnych przypadkach basenów z wodą solankową lub morską. Dlatego też należy wcześniej sprawdzić możliwość występowania szczególnych oddziaływań.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Wskazówki

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji czy pielegnacji. Powierzchnie zewnętrzne ze stali nierdzewnej, które poddawane są oddziaływaniom atmosferycznym lub działaniu środków żrących należy czyścić okresowo przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Regularne czyszczenie przyczynia się nie tylko do estetycznego wyglądu, ale zmniejsza także niebezpieczeństwo korozji stali. Środki czystości nie mogą zawierać kwasu solnego ani fluorowodorowego. Należy unikać kontaktu z innymi metalami, np. normalną stalą, gdyż może to prowadzić do korozji. Dotyczy to także narzędzi takich jak szpachle lub wełna stalowa do usuwania np. resztek zaprawy. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter®-CLEAN-CP.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Produkty


Schlüter-KERDI-DRAIN-SP


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E


Schlüter®-DRAIN-SP-E

Film(y)

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Konstrukcja balkonowa: układany luzem kamień naturalny na podstawach z zaprawy z drenażem
Systemy rynien do balkonów i tarasów: Schlüter®-BARIN
Konstrukcja balkonu: Układanie płytek z drenażem, uszczelnieniem i oddzieleniem
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki