Cookies na stronach internetowych Schlüter

Pliki cookie pomagają nam świadczyć nasze usługi. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Dalsze informacje

logo

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Obróbka

  1. Podłoże pod Schlüter®-DITRA-DRAIN należy dokładnie sprawdzić pod względem równości, nośności, przyczepności i odpowiedniości użytych materiałów. Utrudniające przyczepność substancje należy usunąć z powierzchni. Ewentualnie konieczne wyrównanie nierówności podłoża lub wyrównanie wysokości i spadków musi nastąpić przed ułożeniem drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN. Uszczelnienie musi  harakteryzować się wystarczającym spadkiem w kierunku odwodnienia.
  2. Na uprzednio opisane podłoże przy stosowaniu DITRA-DRAIN 4 nanosi się przy pomocy szpachli ząbkowanej 6 x 6 mm, zgodną z wymaganiami normowymi, hydraulicznie wiążącą zaprawę cienkowarstwową. W przypadku DITRA-DRAIN 8 zaleca się ząbkowanie 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm. Zaprawę cienkowarstwową do klejenia Schlüter®-DITRA-DRAIN należy dobrać odpowiednio do podłoża.
  3. Odpowiednio przycięte pasma Schlüter®-DITRA-DRAIN układa się w naniesionym kleju i natychmiast wciska się je powierzchniowo w warstwę kleju za pomocą pacy zacierającej lub wałka. W przypadku Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 należy zapewnić, aby odwrócone, ukształtowane w formie ściętej piramidy komory zostały po ułożeniu całkowicie wypełnione zaprawą. Należy przestrzegać czasu otwarcia kleju. Już podczas rozkładania Schlüter®-DITRA-DRAIN trzeba go dokładnie dopasować i lekko naciągnąć. Pojedyncze pasma układamy na styk i robimy boczne zakłady z wystającej włókniny. Do przyciętych krawędzi, w których brak jest wystającej włókniny, oferowany jest samoprzylepna zakładka do styków Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU.
  4. Aby zapobiec uszkodzeniom rozłożonego już Schlüter®-DITRA-DRAIN lub odspojeniu się go od podłoża, w celu ochrony należy np. rozłożyć podesty z desek (przede wszystkim w miejscach, gdzie transportowany jest materiał). Podobnie konieczna jest ochrona np. przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub deszczem w przypadku montażu na zewnątrz budynków.
  5. Bezpośrednio po naklejeniu Schlüter®--DITRA-DRAIN można przystąpić do fachowego układanie posadzek z płytek lub kamienia naturalnego metodą cienkowarstwową. Materiał posadzki musi być w jak największym stopniu osadzony na całej powierzchni w podłożu. Wielkość uzębienia szpachli należy dobrać odpowiednio do formatu płytek. Należy przestrzegać norm tzw. czasu otwarcia kleju. W obszarze na zewnątrz budynków cienkowarstwowe zaprawy wiążące hydraulicznie i materiał posadzki muszą być wodoodporne i odporne na warunki atmosferyczne.
  6. Gdy wolno już zacząć chodzić po posadzce, można przystąpić do spoinowania przy użyciu dostosowanej zaprawy spoinowej.
  7. Widoczną od strony czołowej brzegu przestrzeń drenażu należy zakryć profilem Schlüter®-BARA-RT lub płytką kątową, tak aby nie zatkać szczeliny drenażowej.
  8. Przy spoinach dylatacyjnych dzielących powierzchnię na pola, spoinach brzegowych i połączeniowych należy stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej informacji technicznej jak również reguł rzemiosła płytkarskiego.

Uwaga: W przypadku zakończeń krawędzi, spoin dylatacyjnych i przyłączeń do ścian zwracamy uwagę na nasze typy profili Schlüter®-BARA i Schlüter®-DILEX.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki