Cookies na stronach internetowych Schlüter

Używamy cookies, aby umożliwić Państwu przyjemne przeżycia online. Jeżeli klikniesz na "akceptuję" i nie zmienisz swoich ustawień, zezwalasz na stosowanie cookies. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany tych ustawień.
Dalsze informacje

logo

Schlüter®-DITRA 25

Wskazówki / Uszczelnianie

Klej cienkowarstwowy oraz okładzina użyta wraz z Schlüter®-DITRA 25 muszą być dobrane odpowiednio do rodzaju zastosowania i obciążenia. Np. przy zastosowaniu na zewnątrz budynków materiały te muszą być odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (mróz, woda). W przypadku układania materiałów wrażliwych na wilgoć (np. kamień naturalny lub płytki wiązane żywicami syntetycznymi) oraz występowaniu wilgoci od spodniej strony (np. ze świeżych jastrychów), Schlüter®- DITRA 25 należy wykonywać jako warstwę uszczelniającą.

Przy stosowaniu Schlüter®-DITRA 25 na zewnątrz może zachodzić konieczność podjęcia specjalnych środków ochronnych, np. zabezpieczenia przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Dla niektórych rodzajów robót korzystne może być stosowanie szybko wiążących zapraw cienkowarstwowych. W przypadku gdy mata Schlüter®-DITRA 25 ułożona została na ciągach komunikacyjnych, służących np. do transportu materiału, należy chronić ją przed uszkodzeniem poprzez ułożenie na niej desek.

Wskazówki dla dylatacji:
Schlüter®-DITRA 25 należy rozdzielić nad istniejącymi spoinami dylatacyjnymi. Gdy Schlüter®-DITRA 25 układana jest jako izolacja przeciwwilgociowa, na jej styki należy nakleić Schlüter®-KERDI-FLEX.

Spoiny dylatacyjne należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej przenieść w warstwę płytek. Poza tym posadzki o dużej powierzchni układane na macie Schlüter®-DITRA 25 należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej dzielić spoinami dylatacyjnymi na mniejsze pola. Przy układaniu na zewnątrz (na balkonach i tarasach) długości boków poszczególnych pól nie powinny przekraczać 3 m. W zależności od konstrukcji podłoża może okazać się konieczne wykonywanie mniejszych pól. Zwracamy uwagę na używanie różego typu profili Schlüter®-DILEX.

W zależności od oczekiwanych przemieszczeń w miejscach dylatacji, pomiędzy elementami konstrukcyjnymi budynku należy umieścić odpowiednie profile, takie jak Schlüter®-DILEX-BT lub Schlüter®-DILEX-KSBT.

Na krawędziach posadzek, np. graniczących z pionowymi częściami budynku lub na połączeniach ze ścianami nie należy wykonywać połączeń sztywnych. Aby wykluczyć występowanie połączeń sztywnych w miejscach spoin brzegowych i przyłączeniowych, muszą one odpowiadać wymaganiom obowiązujących zasad sztuki budowlanej i być właściwie zwymiarowane. Zwracamy uwagę na stosowanie różnych typów profili serii Schlüter®-DILEX.

Uszczelnianie przy użyciu Schlüter®-DITRA 25
Przy starannym uszczelnieniu styków mat i przyłączeń do wbudowanych i innych pionowych elementów budowalnych możliwe jest – przy zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 – uzyskanie sprawdzonego uszczelnienia zespolonego w połączeniu z posadzką z płytek.

Schlüter®-DITRA 25 posiada zgodnie z niemieckimi wymaganiami świadectwo abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) oraz oznaczenie Ü. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z abP: 0 - B0 oraz A i C.

Schlüter®-DITRA 25 posiada zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienie zespolone) europejską aprobatę techniczną (ETA = European Technical Assessment) i oznaczone jest symbolem CE. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z ETAG 022: A i C. Do obszarów, w których wymagana jest zgodność z CE i odpowiednio abP (niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) stosować można jedynie sprawdzone w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawy cienkowarstwowe i odpowiednie świadectwa kontroli można uzyskać pod podanym w tym prospekcie adresem.

Przy klasie obciążeń B „ niecki basenów“ polecamy naszą taśmę uszczelniającą Schlüter®-KERDI (patrz informacja o produkcie 8.1 Schlüter®-KERDI). Schlüter®-DITRA 25 chroni w ten sposób podłoże przed uszkodzeniem spowodowanym wnikającą wilgocią lub agresywnymi czynnikami. Przy łączeniach mat, miejsca styku należy zaszpachlować klejem uszczelniającym Schlüter®-KERDI-COLL-L, w którym zatapia się taśmę Schlüter®-KERDI-KEBA o szerokości co najmniej 12,5 cm. Przy uszczelnianiu połączeń posadzka/ściana używamy taśmy uszczelniającej Schlüter®-KERDI o odpowiedniej szerokości.

Schlüter®-KERDI-KEBA naklejona zostaje bezpośrednio na Schlüter®-DITRA 25 i na ścianie bezpośrednio na podłożu. Taśmy uszczelniające powinny tworzyć najmniej 5 cm zakład. Połączenia z elementami wbudowanymi na stałe takimi jak: ościeżnice drzwi lub okien, metalowe profile balkonowe, drewno lub tworzywo sztuczne, można wykonać przy użyciu Schlüter®-KERDI-KEBA. W tym celu nakładamy na powierzchnię elementów wbudowanych najpierw Schlüter®-KERDI-FIX. Na jeszcze świeżej warstwie kleju układamy Schlüter®-KERDI. Pozostałą część przykleja się na Schlüter®- DITRA 25, zatapiając ją całkowicie w kleju Schlüter®-KERDI- COLL-L. Należy sprawdzić czy Schlüter®-KERDI-FIX nadaje się do użycia na poszczególnych materiałach. Stosując matę Schlüter®-DITRA 25 ponad istniejącymi spoinami dylatacyjnymi lub budowlanymi, należy ją rozciąć i połączenie uszczelnić poprzez naklejenie taśmy Schlüter®-KERDI-FLEX.

Również przy elastycznych spoinach brzegowych nakleja się Schlüter®-KERDI-FLEX. Alternatywnie zastosować można również taśmę Schlüter®-KERDI-KEBA, w tym przypadku należy jednak przy naklejaniu taśmy ukształtować z niej odpowiedni zakład.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-520

image

Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki