Cookies na stronach internetowych Schlüter

Pliki cookie pomagają nam świadczyć nasze usługi. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Dalsze informacje

logo

Schlüter®-DITRA 25

Wskazówki / Uszczelnianie

Klej cienkowarstwowy oraz okładzina użyta wraz z Schlüter®-DITRA 25 muszą być dobrane odpowiednio do rodzaju zastosowania i obciążenia. Np. przy zastosowaniu na zewnątrz budynków muszą materiały te być odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych ( mróz, woda ). W przypadku układania materiałów wrażliwych na wilgoć (np. kamień naturalny lub płytki wiązane żywicami syntetycznymi) oraz występowaniu wilgoci od spodniej strony (np. ze świeżych jastrychów), Schlüter®- DITRA 25 należy wykonywać jako warstwę uszczelniającą.

Przy stosowaniu Schlüter®-DITRA 25 na zewnątrz może zachodzić konieczność podjęcia specjalnych przedsięwzięć ochronnych, np. osłonienia przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Dla niektórych rodzajów robót korzystne może być stosowanie szybko wiążących zapraw cienkowarstwowych. W przypadku gdy mata Schlüter®-DITRA 25 ułożona została na ciągach komunikacyjnych, służących np. do transportu materiału, należy chronić ją przed uszkodzeniem poprzez ułożenie na niej desek.

Wskazówki dla dylatacji:

Schlüter®-DITRA 25 należy rozdzielić nad istniejącymi spoinami dylatacyjnymi. Gdy Schlüter®-DITRA 25 układana jest jako izolacja przeciwwilgociowa, w miejscu dylatacji należy nakleić Schlüter®-KERDI-FLEX.

Spoiny dylatacyjne należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej przenieść na posadzkę z płytek. Poza tym posadzki o dużej powierzchni układane na macie Schlüter®-DITRA 25 należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej dzielić spoinami dylatacyjnymi na mniejsze pola. Przy układaniu na zewnątrz (na balkonach i tarasach) długości boków poszczególnych pól nie powinna przekraczać 3 m.

W zależności od konstrukcji podłoża może okazać się konieczne wykonywanie mniejszych pól. Zwracamy uwagę na używanie różnych typów profili Schlüter®-DILEX. W zależności od oczekiwanych przemieszczeń w miejscach dylatacji konstrukcyjnych należy umieścić odpowiednie profile, takie jak Schlüter®-DILEX-BT lub Schlüter®-DILEX-KSBT.

Na krawędziach posadzek, np. graniczących z pionowymi elementami budynku lub na połączeniach ze ścianami nie należy wykonywać połączeń sztywnych. Aby wykluczyć występowanie połączeń sztywnych w miejscach spoin brzegowych i przyłączeń, muszą one odpowiadać wymaganiom obowiązujących zasad sztuki budowlanej i być właściwie zwymiarowane. Zwracamy uwagę na stosowanie różnych typów profili serii Schlüter®-DILEX.

Uszczelnianie przy użyciu Schlüter®-DITRA 25

Przy starannym uszczelnieniu styków mat i przyłączeń do wbudowanych i innych pionowych elementów budowalnych możliwe jest – przy zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 – uzyskanie sprawdzonego uszczelnienia zespolonego w połączeniu z posadzką z płytek.

Schlüter-DITRA 25 stosowana jest zgodnie z obowiązującą w Niemczech normą dotyczącą uszczelnień 18531-5 oraz normą 18534. Klasy oddziaływania wody: W0-I do W3-I. Poza tym Schlüter-DITRA 25 posiada ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego ( abP ).

Klasa oddziaływania wilgoci zgodnie z ZDB:
0 do B0 oraz A i C.

Schlüter®-DITRA 25 posiada zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienie zespolone) europejską aprobatę techniczną (ETA = European Technical Assessment) i oznaczone jest symbolem CE.

Do obszarów, w których wymagana jest zgodność z CE i odpowiednio abP (niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) stosować można jedynie sprawdzone w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawy cienkowarstwowe i odpowiednie świadectwa kontroli można uzyskać pod podanym w tym prospekcie adresem.

Przy klasie obciążeń B „ niecki basenów“ polecamy naszą taśmę uszczelniającą Schlüter®-KERDI (patrz informacja o produkcie 8.1 Schlüter®-KERDI).

Schlüter®-DITRA 25 chroni w ten sposób podłoże przed uszkodzeniem spowodowanym wnikającą wilgocią lub agresywnymi czynnikami. Przy łączeniach mat, miejsca styku należy zaszpachlować klejem uszczelniającym Schlüter®-KERDI-COLL-L, w którym zatapia się taśmę Schlüter®-KERDI-KEBA o szerokości co najmniej 12,5 cm.

Przy uszczelnianiu połączeń posadzka/ściana używamy taśmy uszczelniającej Schlüter®-KERDI o odpowiedniej szerokości.

Schlüter®-KERDI-KEBA naklejona zostaje bezpośrednio na Schlüter®-DITRA 25 i na ścianie bezpośrednio na podłożu. Taśmy uszczelniające powinny tworzyć najmniej 5 cm zakład.

Połączenia z elementami wbudowanymi na stałe takimi jak: ościeżnice drzwi lub okien, metalowe profile balkonowe, drewno lub tworzywo sztuczne, można wykonać przy użyciu Schlüter®-KERDI-KEBA. W tym celu nakładamy na powierzchnię elementów wbudowanych najpierw Schlüter®-KERDIFIX. Na jeszcze świeżej warstwie kleju układamy Schlüter®-KERDI. Pozostałą część przykleja się na Schlüter®-DITRA 25, zatapiając ją całkowicie w kleju Schlüter®-KERDI- COLL-L. Należy sprawdzić czy Schlüter®-KERDI-FIX nadaje się do użycia na poszczególnych materiałach.

Stosując matę Schlüter®-DITRA 25 ponad istniejącymi spoinami dylatacyjnymi lub konstrukcyjnymi, należy ją rozciąć i połączenie uszczelnić poprzez naklejenie taśmy Schlüter®-KERDI-FLEX.

Również przy elastycznych spoinach brzegowych nakleja się Schlüter®-KERDI-FLEX. Alternatywnie zastosować można również taśmę Schlüter®-KERDI-KEBA, w tym przypadku należy jednak przy naklejaniu taśmy ukształtować z niej odpowiedni zakład.

Wskazówka do odwodnień podłogowych:

Do Schlüter®-KERDI-DRAIN i Schlüter®- KERDI-LINE opracowane zostały specjalne systemy odwodnień łączących się z uszczelnieniem zespolonym. Schlüter®- DITRA 25 daje się – przy zastosowaniu manszet Schlüter®-KERDI– szybko i łatwo zamontować.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki