Cookies na stronach internetowych Schlüter

Używamy cookies, aby umożliwić Państwu przyjemne przeżycia online. Jeżeli klikniesz na "akceptuję" i nie zmienisz swoich ustawień, zezwalasz na stosowanie cookies. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany tych ustawień.
Dalsze informacje

logo

Schlüter®-DITRA 25

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-DITRA 25 jest matą polietylenową z podciętymi w kształcie jaskółczego ogona kwadratowymi zagłębieniami i naniesioną od spodniej strony włókniną nośną. Schlüter®-DITRA 25 służy - w połączeniu z okładziną ceramiczną - jako warstwa uszczelniająca, wyrównująca ciśnienie pary wodnej przy wilgoci występującej w podłożu i jako warstwa oddzielająca przy podłożach problematycznych.

Podłoże musi być płaskie i nośne. Aby nakleić matę Schlüter®-DITRA 25 na podłoże nanosimy warstwę kleju, dobranego odpowiednio do podłoża i rozprowadzamy szpachlą ząbkowaną (polecamy zastosowanie uzębienia 3 x 3 lub 4 x 4 mm).

Na tak przygotowanej warstwie kleju naklejamy, tkaniną ku dołowi, Schlüter®- DITRA 25, przy czym włóknina „zakotwicza“ są mechanicznie w kleju. Należy przy tym przestrzegać czasu otwarcia kleju.

Okładzina ceramiczna klejona jest bezpośrednio na Schlüter®-DITRA 25 metodą cienkowarstwową zgodnie ze sztuką budowlaną. Klej zatrzymuje się w podciętych, kwadratowych wgłębieniach.

Funkcje produktu:

a) Oddzielenie
Schlüter®-DITRA 25 oddziela okładzinę od podłoża i neutralizuje w ten sposób naprężenia, powstające na skutek różnorodnych właściwości materiałów, pomiędzy podłożem a okładziną ceramiczną. W ten sam sposób przykryte zostają rysy podłoża, które nie zostają przejęte przez okładzinę ceramiczną.

b) Uszczelnienie
Schlüter®-DITRA 25 jest wodoszczelną matą polietylenową, o relatywnie wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej. Przy prawidłowej obróbce styków i połączeń ze ścianami oraz innych elementów budowlanych, przy zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 możliwe jest uzyskanie sprawdzonego uszczelnienia zespolonego w połączeniu z posadzką z płytek.

Schlüter®-DITRA 25 posiada zgodnie z niemieckimi wymaganiami świadectwo abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) oraz oznaczenie „Ü”. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z abP: 0 - B0 oraz A i C.

Schlüter®-DITRA 25 posiada zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienie zespolone) europejską aprobatę techniczną (ETA = European Technical Assessment) i oznaczone jest symbolem CE. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z ETAG 022: A i C. Do obszarów, w których wymagana jest zgodność z CE i odpowiednio abP (niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) stosować można jedynie sprawdzone w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawy cienkowarstwowe i odpowiednie świadectwa kontroli można uzyskać pod podanym w tym prospekcie adresem.

W ten sposób Schlüter®-DITRA 25 chroni podłoże przed uszkodzeniem przez wilgoć jak też przed działaniem innych agresywnych substancji.

c) Wyrównanie ciśnienia pary wodnej
Schlüter®-DITRA 25 umożliwia, dzięki otwartym kanałom powietrznym znajdującym się na jej spodniej stronie, wyrównanie ciśnienia pary wodnej znajdującej się pod matą.

d) Rozkład obciążeń
Schlüter®-DITRA 25 przenosi obciążenia użytkowe, którym poddawana jest posadzka z płytek, bezpośrednio na podłoże, poprzez dno wypełnionych cienkowarstwową zaprawą kwadratowych zagłębień. Dzięki temu posadzki z płytek ułożone na Schlüter®-DITRA 25 są odpowiednio wysoko odporne na obciążenia. W przypadku dużych obciążeń użytkowych (np. na powierzchniach użytkowanych przemysłowo) zastosowane płytki muszą posiadać odpowiadającą danemu zakresowi użytkowania grubość i odporność na ściskanie. Należy przestrzegać wskazówek i grubości płytek według obowiązującej w Niemczech instrukcji ZDB „Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obciążenia mechaniczne“.

W obszarach o wysokim obciążeniu konieczne jest aby płytki zatopione zostały w kleju na całej powierzchni spodniej. Powierzchnia kontaktowa z podłożem wynosi w przypadku Schlüter®-DITRA 25 ok. 50% całej powierzchni. Fakt ten może doprowadzić do zaniżenia współczynnika odporności na nacisk przy wysokich obciążeniach punktowych. Wykładziny ceramiczne należy chronić przed obciążeniami uderzeniowymi przy użyciu twardych przedmiotów. Wymiar płytek powinien wynosić co najmniej 5 cm x 5 cm.

e) Przyczepność
Dzięki zespojeniu tkaniny nośnej z podłożem poprzez zaprawę cienkowarstwową, oraz zakotwieniu tejże zaprawy w podciętych zagłębieniach, Schlüter®-DITRA 25 zapewnia skuteczną przyczepność wykładziny ceramicznej do podłoża (wartości testów laboratoryjnych ok. 0,2 N/mm²). Pozwala to na zastosowanie maty Schlüter®-DITRA 25 zarówno na podłodze jak i ścianie. Przy zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 na powierzchniach ścian możliwe jest dodatkowe jej zamocowanie przy użyciu kołków.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-520

image

Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki